بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۱۸

مارس 1, 2021 مدیر سایت 0

هدف تمام علوم،شناخت ودرک دنیای پیرامون ماست. به منظورآگاهی ازمشکلات اجتماعی،روش های علمی،تغییرات قابل ملاحظه ای پیداکرده اند.این حرکت ها سبب شده که برای برسی […]

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۰

فوریه 28, 2021 مدیر سایت 0

کامپیوتر از ابزارهای مفید فناوری اطلاعات است و شاید با ظهور کامپیوتر، فناوری اطلاعات وارد مرحله جدیدی از حیات اجتماعی خود شده باشد. بنحوی که […]

تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونیاز تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵_۳- قسمت ۲۱

فوریه 28, 2021 مدیر سایت 0

نادری،فرح و همکاران. (۱۳۸۹). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نو تاریخ پذیرش ۱۳/۱۱/۸۹نجات، م. (۱۳۸۷). مفهوم سلامت […]