روانشناسی تعریف تعهد

می 29, 2020 99 0

۲-۳-۱٫ تعریف تعهد سازمانی تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگه رفتار سازمانی به روش های متفاوت تعریف شده. معمولی ترین روش برخورد با تعهد سازمانی اون […]

تعهد مستمر

می 29, 2020 99 0

مهارت‏ها: منظور تجاربیه که فرد در سازمان فعلی کسب کرده و قابل انتقال به دیگر سازمان‏ها نیس. آموزش: دوره‎های مخصوص سازمان فعلی که مدرک اون‏ها […]

مدل سه بخشی تعهد سازمانی

می 29, 2020 99 0

این مدل که به وسیله می‏یر و آلن ( ۱۹۹۱ ) ارائه گردیده، از تفاوت بین تعهد نگرشی و رفتاری بالاتر رفته و محققین نامبرده […]

پیامدهای استرس

می 29, 2020 99 0

نتیجه های استرس رو میشه به دو  بخش کلی نتیجه های فردی و نتیجه های اجتماعی تقسیم کرد: نتیجه های فردی: نتیجه های فردی نتایجی […]

قیمت فروش گاز خالص

می 26, 2020 99 0

  شركت پارس هوای البرز از سال ۱۳۸۷، با هدف “تهیه، تولید، توزیع و فروش کلیه گازهای صنعتی، آزمایشگاهی و طبی، مخلوط های گازهای، قطعات […]