مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل- قسمت ۶

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..     ۸۵       بند چهارم: دعوای ناشی […]