یکپارچه سازی سیستم ERP

0

یکی از پیچیدگی های پیاده سازی ERP، موضوع یکپارچه سازی ماژولهای آن می باشد. تکنولوژی میان افزاری[۱] (نرم افزاری که بین دو یا بیش از […]

مدیریت و رهبری

0

مروری بر پیاده سازیهای موفق ERP نشان می­دهد که تعهد رهبری و مدیریت عالی بحرانی­ترین عاملمی­باشد. تجربه مایکروسافت (در خود شرکت) نشان دهنده اهمیت مشارکت […]

تعیین معیارهای انتخاب سیستم ERP

0

فرآیند انتخاب معیارهای انتخاب سیستم ERP بر مبنای دو حوزه زیر بنا نهاده شده است: بررسی معیارهای مورد استفاده توسط پژوهشگران گذشته بررسی شاخص های […]

ERP  و تکنولوژی

0

منابع سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند: الف ) منابع مالی ب) منابع انسانی ج ) تجهیزات و امکانات سازمان برای برنامه ریزی دقیق […]