نویسنده: 90

تحقیق درباره اصلاح الگوی مصرف

پرسشنامه بهره وری کارایی درصد کاهش تلفات در شبکه های توزیع برق دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت سوالات1-2-5-6-7-11-12 جلوگیری از برقهای سرقتی و غیر مجاز خدمات رسانی... دنباله مطلب

Learn More

تحقیق درباره واگذاری شرکت ها

برتر و ممتاز شرکتهای خصوصی یا خصوصی سازی شده را نشان داده، پانزده مطالعه هیچگونه رابطه قابل توجهی را بین ساختار مالکیت و عملکرد نشان نداده و طبق نتایج نیز پنج مطالعه، عملکرد شرکتهای... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

4 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته میشود. در ابتدا آمار توصیفی تک تک... دنباله مطلب

Learn More

تحقیق درباره نهادهای قانونی

که قرار است خصوصی سازی شود، باید شیوه مناسب انتخاب و استراتژی لازم طراحی شود. 2-25- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای :زمانی که دولت شیوه ای را انتخاب کرد، خصوصی سازی وارد مرحله پایانی... دنباله مطلب

Learn More

تحقیق درباره برنامه زمان بندی

تولید، از جمله نیروی کار (خدمات) نیز می باشد. ثانیاً، هدف از آزادسازی بازار، رهایی بازاریان از قیود و دادن خودمختاری به آنها نیست؛ بلکه برعکس، مقصود این است که بتوانیم بازار را از... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

اولویتهای بنگاه خود استفاده کنند، لیکن آنها نباید معیارهای استراتژی خود را شاخصهای عملکردی در چهار وجه مستقل بدانند، بلکه باید آنها را مجموعهای از ارتباطات علی برای تحقق اهداف... دنباله مطلب

Learn More

تحقیق درباره بورس اوراق بهادار

مشکلات اقتصاد کلان آن ها بود (یاروو، 1998) بروز پدیده ی رکود تورمی در دهه ی 1970 و عملکرد ضعیف اقتصادی بسیاری از کشورها همراه با کسری بودجه های وسیع دولت هایشان، شرایطی تقریبا مشابه... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

ی نامشهود نظیر دانش و قابلیت کارکنان، شبکه های اطلاعاتی و روابط با مشتریان، ناکافی و ناکارآمد هستند. (کاپلان و نورتون، 1992) سنجههای مالی را شاخصهای تابع یا پیامد مینامند. آنها نتایج... دنباله مطلب

Learn More

مقاله با موضوع ارزیابی عملکرد

سازمانها است تا بیش از آنکه انرژی و وقت و منابع خود را صرف حفظ وضع موجود نمایند، بیشتر صرف بهبود و توسعه و بالندگی سازمان کنند. اما علیرغم این اهمیت و ضرورت، متغیرها و عوامل اثرگذار... دنباله مطلب

Learn More