نمونه سایت های برگزیده :

0

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به […]

استارت آپ (Startup) چیست؟

0

این روزا شاید شمام در محافل جور واجور درباره استارت آپا و کار و کاسبیای نو پا که از یه دفتر کوچیک پس از یه […]