منابع تحقیق درمورد روان رنجورخویی-خرید و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

8 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تأهل

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغیر
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مجرد 33 1/61%
متأهل 21 9/38%

شکل ‏0 3 : درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل
تحصیلات
یافتههای پژوهش نشان دهنده این است که 13 درصد از پاسخ دهندگان سیکل ، 2/35 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 4/20 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم و 5/31 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس می باشند (جدول و شکل شماره 4-3).
جدول ‏0 9 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
متغیر فراوانی درصد فراوانی
سیکل 7 13%
دیپلم 19 2/35%
فوق دیپلم 11 4/20%
لیسانس 17 5/31%

شکل ‏0 4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
سن
یافته های تحقیق نشان می دهد که 7/16 درصد افراد اقدام به خودکشی کننده زیر 18 سال، 5/18 درصد بین 18 تا 22 سال، 3/46 درصد بین 23 تا 30 سال و 5/18 درصد 31 سال به بالا سن داشتند. (جدول و شکل شماره 4-4).
جدول ‏0 10 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن
سابقه کار فراوانی درصد فراوانی

زیر 18 سال 9 7/16%
18-22 سال 10 5/18%
23-30 سال 25 3/46%
31 سال به بالا 10 5/18%

شکل ‏0 5 : درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن
یافتههای توصیفی
در بخش توصیف داده ها، شاخصهای توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره) متغیرها در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی ارائه شده است.
جدول ‏0 11 : داده های توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی
بیشترین نمره کمترین نمره انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر
46
40 30
8 29/3
20/7 38/40
33/24 اقدام کننده به خودکشی
عادی
روان رنجورخویی

 
 

19
31 3
5 36/3
55/5 37/8
26/17 اقدام کننده به خودکشی
عادی برونگرایی
26
31 6
14 84/4
14/4 22/16
56/22 اقدام کننده به خودکشی
عادی انعطاف پذیری
22
29 4
5 12/4
26/5 81/10
33/16 اقدام کننده به خودکشی
عادی توافق پذیری

Related articles

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد تغییر سازمانی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت تغییر سازمانی تلخیص گردیده است. جدول 2-2. ابعاد ظرفیت تغییر سازمانیصاحبنظر(ان) / پژوهشگر(ان)ابعاد/ معیارهای ظرفیت تغییر سازمانیجاد و داگلاس (2009) و جاد و الن کو (2005)رهبری اعتماد ساز، مشارکت مدیران میانی، ارتباطات موثر، قهرمانان تغییر، پیروان معتمد، تفکر سیستمیسپارنات(2011)بعد زمینه ای، بعد فرایندی، بعد یادگیریبنو( 2009)– […]

Learn More

پایان نامه مدیریت با موضوع : ساختار سازمانی

ساختار سازمانی، تقسیم واحدها مبتنی بر مناطق جغرافیایی صورت می پذیرد. هر واحد کوشش می کند نیازهای مشتریان در محدوده خود را تأمین نماید، لذا سازمان می تواند خود را با نیازهای هر منطقه وفق دهد. البته ایجاد هماهنگی بین واحدهای هر منطقه مورد تأکید است.(همان منبع:ص13)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته […]

Learn More

پایان نامه : رفتار شهروندی

ر نمیگیرد. گروه دیگری از محققان هم چون گراهام پیشنهاد میکنند که رفتار شهروندی سازمانی باید به صورت مجزا از عملکرد کاری، مورد ملاحظه قرار گیرد چرا که در این صورت مشکل تمایز بین عملکرد نقش و فرانقش به وجود نخواهد آمد. در دیدگاه مذکور رفتار شهروندی سازمانی باید به عنوان مفهومی جهانی که شامل […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید