دانلود پایان نامه حقوق در مورد بیع بین المللی

Creative and analytical thinking concept. Attractive woman with colorful sketch on concrete background

به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی
ب- قراردادهای مشارکت
ج – قراردادهای خدمت
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع ) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.
اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.
این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .
هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید
لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.
هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.
مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.
لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .
لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوان تبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

سوال تحقیق
در این مطالعه سعی بر این است که سوالات زیر پاسخ داده شود:
از بین قراردادهای بیع متقابل و مشارکت تولید کدامیک منافع ملی کشور را بیشتر تامین میکند؟
نقاط قوت و ضعف هر یک از قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید چیست؟
چه امارات چه قراینی در تعیین قا
نون حاکم بر قراردادهای بیع بین المللی الکترونیکی نفت و گاز قابل تشخیص میباشد؟
آیا کلیه قراردادهای بیع بین الملل الکترونیکی نفت و گاز را میتوان با یک نظام حقوقی بررسی نمود یا اینکه باید آنها را به چند دسته تقسیم نمود؟
موثرترین قرائن در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بیع بین المللی الکترونیکی نفت و گاز کدامند ؟
اهمیت موضوع
در شرایط نوین بین المللی و با ساختار تازه ای که در صنعت جهانی نفت شکل گرفته برای شرکت های ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است که نسبت به برنامه ریزی و پیاده کردن ساختار های نوین در صنعت نفت خود و تشکیل ائتلاف های استراتژیک سریعا اقدام نمایند. این حرکت برای هر دو طرف از یکسو مستلزم تجدید ساختار عملیاتی با هدف افزایش کارایی از طریق به کارگیری تکنولوژی های جدید . روشهای نوین مدیریتی است و از سوی دیگر شرکت های ملی نفت حوزه خلیج فارس ملزم میکند که علی رغم موانع سیاسی ، با هم و در جهت تدوین سیاست های مشترک در مورد شرایط سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز خود همکاری نزدیک داشته باشند.
در فرایند جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز علاوه بر تحلیل های مالی- اقتصادی قراردادها ، اشنایی دولت های میزبان با انواع روشهای تامین سرمایه و ایجاد مختلف قانونی- حقوقی قراردادها اهمیت پیدا میکند. زیرا هر چه میزان اطلاع انها از کم و کیف قراردادها بیشتر باشد تنظیم قراردادهایی که منافع ملی بیشتری در بر دارد امکان پذیر خواهد شد. در شرایط فعلی ، پیشرفت های تکنولوژیکی مسیر صنعت را کاملا تغییر داده و حتی تجارت و شرایط عقد قرارداد با دولت جای میزبان نیز تحت تاثیر این مساله قرارا گرفته است. همچنین با ورود به هزاره سوم ، صنعت نفت وگاز با چالش های متعددی مواجه شده است و انتظار میرود که این روند ادامه یابد ، به همین دلیل رقابت در این صنعت بیش از پیش اوج گرفته و دولت ها به منظورتامین حداکثر منافع ملی و دستیابی به جدیدترین تکنولوژی به رقابت شدیدی خواهند پرداخت که این رقابت در مورد شرکت های بین المللی نفتی نیز مصداق دارد. زیرا انها نیز برای در اختیار گرفتن پروژه ها رقابت شدیدی در پیش دارند . افزایش سود شرکتها و رشد 33% سود توزیع شده انها از سال 2002 تا 2006 میتواند موید همین مطلب باشد (دامن پاک 1386-7) در سه دهه اخیر در صنعت نفت و گاز اتفاقات و تغییرات بسیاری رخ داده است که از ان جمله میتوان برنامه های خصوصی سازی ، ورود برخی کشورها به بازار اقتصاد باز ، نوسانات قیمت ف رشد و پیشرفت های تکنولوژی به ویژه در لرزه نگاری سه بعدی حفاری افقی ، عملیات در ابهای عمیق ، تغییرات زیر ساختی و ادغام های ایجاد شده را نام برد. در مورد حق مالکیت منابع ، به طور کلی شرکت های ملی نفت حق مالکیت و بهره برداری تمامی منابع هیدروکروبوری در حیطه جغرافیایی خود در اختیار دارند و فقط در برخی موارد عملیات بهره برداری را به پیمانکار دیگری واگذار میکنند بر اورد ها نشان میدهد که بیش از 90% دخائر یا منابع نفتی اثبات شده جهان و بیش از 60% ذخائر گاز جهان توسط شرکت های ملی بهره برداری میشود. اما در سالهای اخیر این شرکت ها به فکر ان افتاده اند که برخی از پروژه های نفت و گاز را به شرکت های خارجی واگذار کنند وا ین نظر بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.
در وضعیت فعلی جامعه بین المللی ، و هجمه عظیم کشور ما به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای سلب استقلال علمی و حقوق مسلم ملت ایران ، استفاده از ابزارهای جدید حقوقی و توسعه هر چه بیشتر این ابزاردها میتواند یکی از روشهای موثر در کاهش و حتی خنثی نمودن فشار این هجوم نا برابر باشد. یکی از ابزارهای روبه توسعه و نسبتا جدید در این عرصه ، استفاده از فضای مجازی و الکترونیکی است که با ورود شبکه های اجتماعی و ارتباطات تصویری و کلامی زنده ، وارد مرحله جدیدی از رشد و توسعه خود شده است .
قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز را شاید بتوان پاشنه آشیل تحریمهای نفتی غرب علیه ایران تلقی نمود چرا که با ورود به بازارهای الکترونیکی خرید و فروش نفت و گاز (بورسهای نفت و انرژی) افراد میتوانند آزادانه به خرید یا فروش نفت و گاز ب ههر مقداد دلخواه اقدام کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز به درستی این مهم را با دو رویکرد تعقیب نموده است :
اول اینکه با اهتمام خاصی به گشایش بورس نفت ایران در کیش و آغاز معاملات این بورس همت گمارده است تا با گشایش و فعال نمودن این بازار، اولا قیمت فروش نفت برای اولین بار توسط یک کشور تولید کننده نفت تعیین شود و ثانیا با استفاده از ارتباط بین المللی بین این بازار و بورسهای انرژی دنیا ، راحتتر و سریعتر (و البته با دردسر کمتر حاصل از تحریم) مشتریان بین االمللی بتوانند نفت و گاز مورد نیاز خود را از ایران خرید نمایند.
دوم اینکه با وارد شدن بخش خصوصی در بازرگانی و فروش نفت خام برای اولین بار در سال 1391 پس از ملی شدن نفت ف گام مهمی در رفع تحریمهای نفتی برداشته شد چرا که مطابع متن تحریمهای نفتی اتحادی اروپا ، کشورها و شرکتهای اروپایی از خرید نفت و گاز بطور مستقیم از دولت جمهوری اسلامی ایران منع شده اند و این ممنوعیت شامل افراد و شرکت های خصوصی ایرانی نمیشود . لذا بخش خصوصی بطور مستقیم نفت خام را از دولت میخرد و سپس با سود معقولی ، آزادانه وبدون هیچگونه محدودیت حاصل از تحریم ، به هر شرکت یا کشور دنیا میفروشد. این روش با توجه به اینکه ممکن است باعث اینجاد انحصار و
ویژه خواری (رانت خواری) شود نباید در دراز مدت و بطور طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرد و بلافاصله پس از رفع تحریم ها ، میبایست متوقف شود.
قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشد ترین روشهای معاملاتی نفت و گاز در بورسهای نفت و انرژی ، تلقی میشود و بررسی جوانب مختلف حقوقی این نوع قراردادها ، در منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
لذا مهمترین هدف این تحقیق ، بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای بیع بین المللی الکترونیکی نفت و گاز به منظور بسط و توسعه هر چه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاء سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران از این طریق ، میباشد.
ایران با داشتن شرایط جغرافیایی خاص و با توجه به دارا بودن منابع عظیم زیر زمینی ، نیاز به ایجاد راهکارهای مناسبی در بخش های مختلف صنعت نفت و گاز خود دارد به طوری که در یک بررسی کلی میتوان دریافت که سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این کشور امری اجتناب ناپذیر است ، این مسئله در برنام های توسعه پنج ساله ایران مورد توجه قرار گرفته است جدول 1-1 اهداف کمی از وزارت نفت در برنامه توسعه چهارم را نشان میدهد.
ردیف شاخص واحد 1383 1384 1385 1386 1387 1388
1 مقدار نفت و گاز اکتشافی (قابل استحصال) میلیارد بشکه (نفت) 500 300 600 600 600 600

میلیارد متر مکعب (گاز) 84 320 230 220 20 220
2 ظرفیت تولید نفت خام
الف : خشکی
ب : دریا هزار بشکه در روز 4195 4293 4446 4757 502 5230

هزار بکشه در روز 3409 3412 3495 3812 4099 4383

هزار بکشه در روز 750 881 951 945 903 847
3 متوسط تولی نفت خام
الف : خشکی
ب: دریا هزار بشکه در روز 3909 4036 4179 4471 4702 4916

هزار بشکه در روز 3204 3274 3385 3583 3753 4120

هزار بشکه در روز 705 762 894 888 849 796
4 نف خام خوراک پالایشگاه ها هزار بشکه در روز 1580 1571 1604 1592 1612 1676

5 نفت خام در دسترس برای صادرات هزار بشکه در روز 2329 2465 3575 3879 3090 3240
6 در امد ارزی حاصل از صادرات نفت خام میلیون دلار 16152 17095 17858

19966 21629 22469
4 تولید گاز غنی میلیون متر مکعب در روز 454 562/5 723/6 723/6 753/1 822/6
8 تولید گاز سبک میلیون متر مکعب در روز 381/4 487/8 520/7 640/9 670/1 732
9 تولید میعانات گازی هر بکشه در روز 211 278 324 484 514 623
10 تولید مایعات گازی هر بشکه در روز 137 154 155 161 177 198
11 حجم تزریق گاز میلیون متر مکعب در روز 98/1 104/1 135/1 145/4 193/1 217/9
12 حجم تزریق اب هزار بشکه در روز 310 640 650 650 650 650
13 تولید نقتا هزار بشکه در روز 31 54 61 78 78 78
14 تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) میلیون تن در سال 0 0 0 0 0 1/6
15 تولید گاز مایع (LPG) میلیون تن در سال 0 0/7 ½ 3/5 5/1 6/4

16 تولید اتان میلیون تن در سال 0 1 1/3 3/2 4/1 4/9
17 تولید GTL هزار بشکه در روز 0 0 0 0 0 25

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

18 تولید گوگرد هزار تن در سال 811 900 900 1152 1192 1287
جدول 1-1 اهداف کمی وزارت نفت در برنامه توسعه چهارم (1384-1388)
دلیل اینکه چرا طرح این مباحث و پیگیری آن برای صنعت نفت کشورمان با اهمیت تلقی میشود را میتوان در چند فراز کلی و به ترتیب ذیل عنوان نمود.
وابستگی شدید به نفت و درآمدهای حاصله از این موجب شده است کلیه مسائل اقتصادی ایران با مسائلی نفت امیخته شود و در نتیجه هر گونه اقدام در جهت پیشرفت صنعت نفت چه در بخش بالادستی و چه در بخش پایین دستی میتواند به طور مستقیم ویا با تشخیص در امدهای حاصل از تولیدات اتی از منابع نفت و گاز برای بخش های دیگری تولیدی کشور ، به توسعه اقتصادی ایران به صورت غیر مستقیم کمک نماید.
صنعت نفت در ایران بخش عمده ای است که سرمایه پذیری ان از لحاظ اقتصادی حتی میتواند وابستگی این کشور را به نفت کاهش دهد. زیرا اگر در امدههای نفتی به سمت تولید سوق داده شود در نتیجه باعث اشتغال و کاهش مهاجرت در کشور میگردند و این مسائل موجبات توسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی را فراهم مینماید.
هم در جلب سرمایه گذاری خارجی و هم در روش تامین منابع مالی خارجی اشنایی با انواع سیستم های مالی با هدف ارائه تحلیل مقایسه ای و انتخاب گزینه های برتر در چارچوب ویژگی ها و محدودیت های قوانین جاری کشور کاملا ضروری است.
با توجه به تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان شرکت های بین المللی نفت و گاز میخواهند در ایران حضور یابند . این مهم ضرورت اشنایی عمیق تر با انواع روشهای سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی را برای صنعت نفت و گاز کشورمان تشدید میکند.
به دلیل اهمیت موضوع انعقاد قراردادهای تولید نفت و گاز کشور ب

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*