پایان نامه با کلمات کلیدی حق الزحمه، حقوق فرانسه

فقدان استحکام دربی که بر روی ریل می چرخد و در نتیجه موجب صدمه شخصی گردیده است.86به هر حال عیب ساخت مربوط به عدم رعایت اصول فنی ساخت و ساز در طول دوره ساخت است با این حال در رژیم حقوق... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات

که تحت حفاظت آنها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند. این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است.... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی جبران خسارت، ترک فعل، اجتماع اسباب، حقوق جزا

دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود: مقصود از ضرر مادی یا مالی این است که زیانی در نتیجه از بین رفتن اعیان و اموال و یا کاهش ارزش اموال به وجود آید.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، داده ها و اطلاعات

استنباطی داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در بخش اول به توصیف داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و در بخش دوم برای تحلیل داده ها ازروش آماری استنباطی استفاده... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، عزت نفس، سلسله مراتب، ابراز وجود

بیشتری دچار مشکلات رفتاری شده و عملکرد پایین در مدرسه از خود نشان می دهند اما درجه بالایی از عزت نفس و مهارت های اجتماعی داشته و کمتر دچار افسردگی می شوند (خرازی1380).2-14 نگرش های... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع مصرف مواد، مواد مخدر، گروه همسالان، اوقات فراغت

هستند که این نوع لذت ها زودگذر و خانمانسوز می باشند.دسته ای از افراد نیز برای کنجکاوی و ارزیابی خودشان با تصور اینکه با یکبار مصرف معتاد نمی شوند، و گاهی حتی برای اینکه قدرت خودشان را... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، ترک فعل، اشخاص ثالث

مذکور پذیرفته شده است. همچنین جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز به موجب بند ب ماده 292 به منزله خطاء محض و تدارک دیه مربوطه بر عهده عاقله می باشد. عاقله به موجب ماده 468 قانون... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت، املاک مجاور

شمار می رفت اما امروزه با ظهور مکتب اجتماعی، دیگر این حق مطلق نیست بلکه امتیازی است که به شهروندان داده شده که محدود به مبانی اجتماعی است. نشانه های این اندیشه در مواد 132،332 قانون مدنی... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، اصل برائت، جبران خسارات

ر تمامی مصادیق موضوع مواد مذکور اساساً حکم به مسؤولیت دو یا چند مباشر ایجاد خسارت گردیده است و مبنای ایجاد مسؤولیت نسبت به جبران خسارات توسط ایشان ، درجه تقصیر یا تأثیر ایشان در... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، ترک فعل، قانون مجازات، اصل برائت

رسول (ص) فرمودند:”علی الید ماخذت حتی تؤدی”.(بجنوردی،1377،ص98؛مراد،بی تا،ص23) بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات... دنباله مطلب