پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله با موضوع احتمال نکول، کارکنان بانک، سپرده گذاران، بهبود عملکرد

مالی،عملیات بانکی،ظرفیت سرمایه،محل اجرای طرح،نسبت های نقدینگی و کارایی ،نسبت های سوداوری،نسبت های سرمایه گذاری،نسبت کفایت جریان های نقدی)،سابقه ونوع فعالیت(فعالیت در بخش های... دنباله مطلب

Learn More

منابع مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، آموزش کارکنان، بهبود عملکرد

تقسیم بندی کلی و ساختاری به دو بخش”جذب منابع “و “اعطای تسهیلات” تقسیم نمائیم آن گاه می توان اذعان نمود که موفقیت و بهروری مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای... دنباله مطلب

Learn More

منابع مقاله با موضوع پرسش نامه، حقوق صاحبان سهام، کارکنان بانک، احتمال نکول

جدول 4-7- Classification Table(a) 73جدول 4-8- Variables in the Equation 74جدول 4-9- Omnibus Tests of Model Coefficients 75جدول 4-10- Model Summary 75جدول 4-11- assification Table(a) 75جدول 4-12- Variables in the Equation 76جدول 4-13- Omnibus Tests of Model Coefficients 77جدول 4-14- Model... دنباله مطلب

Learn More

مقاله رایگان درباره اولیه، اصلی، محتوایی، یادگیرنده

حوزه و استاد مربوطه دارای ارزش پایینی بر حضور در منبع ذخیره محتوا دارد.3-9- معماری پیشنهادی همانطور که می دانیم در مرحله تولید محتوای اولیه از برچسب زدن محتوای منبع اصلی که توسط... دنباله مطلب

Learn More

مقاله رایگان درباره سیستم، آموزشی، مبتنی، سازی

واسط بین مشتریان (Client) وب و سرورهای وب به کار می رود و اسناد وب را با لینک های معنایی تقویت کرده و افزایش می دهد. از نظر معماری، chose مانند یک شاخص یا پروکسی عمل می کند و درخواست HTTP مشتری... دنباله مطلب

Learn More

مقاله رایگان درباره سلسله مراتب

بررسی استفاده از هستی شناسی های موجوددر این مرحله مطالعه جامعی بر روی هستی شناسی های موجود انجام داده و مشخص می کنیم از کدام هستی شناسی موجود می توان استفاده کرد.برای پاسخ به این... دنباله مطلب

Learn More

مقاله رایگان درباره سلسله مراتب، پردازش اطلاعات

بر و کامل برای تولید هستی شناسی است .2-4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوافرایند استخراج اطلاعات 35(IE) بخش کلیدی تکنولوژی های پردازش زبان طبیعی برای استخراج... دنباله مطلب

Learn More

مقاله درمورد تغییرات جمعیت، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، استان فارس

1900-2000 روزـدرجه‌ی سلسیوس برآورد شد (جدول 4-1). جدول 4- 1- محاسبه‌ی نیاز گرمایی به طور پیوسته برای تمام نسل زمان رویدادنیاز گرمایی (روز-درجه) نسل اولنخستین شکاراواخر فروردین230 دامنه‌ی... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی حق الزحمه، حقوق فرانسه

فقدان استحکام دربی که بر روی ریل می چرخد و در نتیجه موجب صدمه شخصی گردیده است.86به هر حال عیب ساخت مربوط به عدم رعایت اصول فنی ساخت و ساز در طول دوره ساخت است با این حال در رژیم حقوق... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون کار، جبران خسارت، قانون مجازات، جبران خسارات

که تحت حفاظت آنها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند. این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است.... دنباله مطلب

Learn More