سایت مقالات فارسی – ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک- قسمت ۹

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

ith مین مورد آزمون است برای مدل خصوصیت fm. اهمیت، SIG(، مجموع اهمیت خصوصیت سازنده‌اش) (fj است.(۲-۱۱)اندازه است.موارد آزمون مهم‌تر اولویت بالاتری برای اول آزمون شدن دارند. […]

تحقیق دانشگاهی – ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲-۱- فرایند آزمون نرم‌افزاربعدازاینکه برنامه نرم‌افزاری تولید شد طبیعی است که توسعه‌دهندگان این برنامه نرم‌افزاری در مورد درستی و کارایی اجرای محصول نرم‌افزاری که تولید […]

ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک- قسمت …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

مشخصات فنی جدید: موارد آزمون مشخصات جدید، مشخصات برنامه اصلاح‌شده را آزمون می‌کند، کدهای جدید تولیدشده از قطعات تغییریافته مشخصات P’ را آزمون می‌کند.۲-۲-۲- الگوریتم […]