جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

(ابویی، ۱۳۸۵) ۲-۱۹- همردیفی در مدیریت استراتژیک«همردیفی[۱۷۷]» به چهار دلیل همواره مفهومی بنیادین و اساسی در مدیریت استراتژیک بوده است. نخست آنکه، رشته سیاست های […]