جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن و …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

(سیواسوبرامانیان و کروک [۲۲۱]۴ ، ۱۹۹۵ ) ۲-۲۹-۱- همردیفی به عنوان «اقتضا[۲۲۲]۱»این نوع همردیفی، دیدگاه سنتی اقتضایی را بازتاب می‌دهد. بر اساس این رویکرد، سازمانهایی که […]