دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان به استناد مواد۵۸ و ۶۲ قانون مدیریت خدمات …

نوامبر 14, 2020 مدیر سایت 0

– موانع موجود در سازمانها جهت اجرای توانمندسازی.اجرای عوامل توانمندسازی در سازمانها بسیار مفید و باعث افزایش بهره‌وری سازمان و کارکنان می‌شود. لازمه اجرای این […]

متن کامل – تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

۱-رویکرد بی‏طرفانه، پیش‏بینی بر مبنای بهترین برآورد از سود دوره۲-رویکرد محافظه‏کارانه، پیش‏بینی کمتر از واقع۳-رویکرد خوش‏بینانه، پیش‏بینی بیشتر از واقعهمچنین در ادامه فصل به ویژگی‏های […]

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر همردیفی بین استراتژی سازمان و استراتژی منابع انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت- قسمت …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲۰- همردیفی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی……………………………………………………………………۵۸۲-۲۱- هم ردیفی استراتژی سازمان- اقدامات منابع انسانی……………………………………………………………..۵۹۲-۲۲- همردیفی استراتژی- ویژگی ها و مهارت‌های کارکنان………………………………………………………..۶۰۲-۲۳- همردیفی استراتژی- رفتار کارکنان………………………………………………………………………………….۶۰۲-۲۴- […]