بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه‌ها با معیارهای اخلاق حرفه‌ای کتابداری

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

انگلیسی فهرست جداول عنوان                                                                                                   شماره  صفحه جدول4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………74 جدول4-2- وضعیت سن افراد……………………………………………………………………………………………….75 جدول4-3- وضعیت تاهل افراد………………………………………………………………………………………………76 جدول4-4- وضعیت تحصیل […]