رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

شکل۲- ۵- الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی…………………………………………………………………….۴۹شکل۳- ۱- پیاز فرآیند پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۵۱شکل ۴- ۱- نمایش اعداد فازی مثلثی گزینه های هفت گانه…………………………………………………….۵۶جدول۴- ۱- تبدیل اعداد […]

تحقیق دانشگاهی – ارائه راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک- …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۲-۲-۱- فرایند آزمون نرم‌افزاربعدازاینکه برنامه نرم‌افزاری تولید شد طبیعی است که توسعه‌دهندگان این برنامه نرم‌افزاری در مورد درستی و کارایی اجرای محصول نرم‌افزاری که تولید […]