مقاله درمورد دانلود p.، one، intertextuality، allusion

glish translations of KP allusions in Attar’s Mantiq ut-Tair. Attar’s Mantiq ut-Tair which has been translated by Nott (1954), Darbandi and Davis (1984) was used in the study. It also considered the strategies by Leppihalme (1997, p. 96) which two translators utilized when doing the job in order to transfer the... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، داده ها و اطلاعات

استنباطی داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در بخش اول به توصیف داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و در بخش دوم برای تحلیل داده ها ازروش آماری استنباطی استفاده... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، عزت نفس، سلسله مراتب، ابراز وجود

بیشتری دچار مشکلات رفتاری شده و عملکرد پایین در مدرسه از خود نشان می دهند اما درجه بالایی از عزت نفس و مهارت های اجتماعی داشته و کمتر دچار افسردگی می شوند (خرازی1380).2-14 نگرش های... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه ارشد با موضوع مصرف مواد، مواد مخدر، گروه همسالان، اوقات فراغت

هستند که این نوع لذت ها زودگذر و خانمانسوز می باشند.دسته ای از افراد نیز برای کنجکاوی و ارزیابی خودشان با تصور اینکه با یکبار مصرف معتاد نمی شوند، و گاهی حتی برای اینکه قدرت خودشان را... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان با موضوع مسؤولان، تضامنی، عرضی، است،ابراء

از ضامن ها را تنها در صورتی موجب برائت ذمه سایر مسؤولان تضامنی می دانند که ضمان طولی باشد یعنی هر یک از مسؤولان تنها با “ید” قبل از خود تضامن داشته باشد،اما در مواردی که ضمان... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت، املاک مجاور

شمار می رفت اما امروزه با ظهور مکتب اجتماعی، دیگر این حق مطلق نیست بلکه امتیازی است که به شهروندان داده شده که محدود به مبانی اجتماعی است. نشانه های این اندیشه در مواد 132،332 قانون مدنی... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، قانون مجازات، ترک فعل، اشخاص ثالث

مذکور پذیرفته شده است. همچنین جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز به موجب بند ب ماده 292 به منزله خطاء محض و تدارک دیه مربوطه بر عهده عاقله می باشد. عاقله به موجب ماده 468 قانون... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، ترک فعل، اصل برائت، جبران خسارات

ر تمامی مصادیق موضوع مواد مذکور اساساً حکم به مسؤولیت دو یا چند مباشر ایجاد خسارت گردیده است و مبنای ایجاد مسؤولیت نسبت به جبران خسارات توسط ایشان ، درجه تقصیر یا تأثیر ایشان در... دنباله مطلب

Learn More

پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، ترک فعل، قانون مجازات، اصل برائت

رسول (ص) فرمودند:”علی الید ماخذت حتی تؤدی”.(بجنوردی،1377،ص98؛مراد،بی تا،ص23) بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات... دنباله مطلب

Learn More

دانلود پایان نامه ارشد درباره استان کرمانشاه، استان کرمان، پرسش نامه، قصد استفاده

پذیرش قرار گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی دیویس، استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی به وسیله قصد استفاده از یک سیستم خاص تعیین می شود و قصد استفاده نیز به وسیله میزان مفید بودن... دنباله مطلب

Learn More