Posts

بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی


بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

مدیریتی سهام تغییر پیدا می کند و عملکرد شرکت تضعیف می گردد و این بخاطر افزایش هزینه‌های نمایندگی مدیریت می باشد.با این حال جنسن (1993)اظهار کردافزایش درصد مالکیت مدیران کمک می کند تا منافع سهامداران و مدیران یک جهت گردد به طوری که وقتی در صد مالکیت سهام اعضای هیات‌مدیرهافزایش پیدا می کند عملکرد شرکت نیزاز طریق کاهش هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می کند.مجتهدزاده(1389)،طی تحقیقی به این نتیجه رسید که بین مالکیت مدیریت و هزینه‌های نمایندگی،حسابرسی مستقل و حق الزحمه مدیران ارتباط ای وجود ندارد.مطالعات مختلف نشان می دهد چنانچه مدیران، سهامداران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنها برای نظارت بیشتر می گردد. زیرا هرچه سهم مالکیت بیشتر گردد، برای افزایش ارزش شرکت بیشتر کوشش می کند. زمانی که مدیر مالک 100%سهام شرکت می باشد، هزینه های نمایندگی سهامداران صفر می گردد ویک ارتباط مثبت بین هزینه های نمایندگی سهامداران و جدایی مالکیت از کنترل به وجود می آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیران به زیر 100%می رسد سهم مالکیت سهامداران به طورنسبی بین آنها پخش می گردد. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد(فریر[1]،241،1998).

4-8-2-2)  دولتی و خصوصی

آخرین تئوری که استار[2] (1988) در توجیه خصوصی سازی مطرح می کند، تئوری کاهش اضافه بار دولت می باشد. در دهه 1970بسیاری از منتقدین،دولت های غربی رابزرگ و با عملکرد اقتصادی ضعیف معرفی می کردند (وایلی[3]، 1969، صص68و 67). با چنین تفکری،خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای کاهش انتظارات از دولت پیشنهاد می گردد. باتلر[4](1985)، استدلال می کند که خصوصی سازی می‌تواند با هدایت اقتصاد به سمت بازار وتشویق ریسک پذیری،علاجی برای کسری بودجه دولت تلقی گردد. کشور ایران مانند کشورهای می باشد که حضور دولت در صنایع مختلف آن مشهود می باشد وبسیاری از صنایع علی رغم کوشش های صورت گرفته درراستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت هستند و اعمال کنترل های دولت بر سیاست های مالی و عملیاتی آنها دیده می شوند.استار سرچشمه تئوری های هنجاری توجیه کننده خصوصی سازی را در دیدگاه های مختلف می کشورها از این ضریب برای تعدیل شاخص بازار بهره گیری می کند. می توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناورآزاد محسوب می شوند. گروه های اصلی سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص های مختلف عبارتند از:

 • دولت: سهام شرکت ها وآژانس های دولتی.
 • شرکت ها: سهام شرکت هایی که توسط خودشان نگهداری می گردد یعنی عمدتا سهام خزانه.
 • سهام سایرین، شامل سهام اعضای هیئت مدیره، مدیران و اعضای خانواده های که در شرکت تأثیر مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته اند.
 • سهام کارمندی و کارگری.
 • سهام در اختیار بنیادها.
 • سهام در اختیار صندوق های بازنشستگی (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
 • سهام در اختیار شرکت های بیمه (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
 • سهام در اختیار بانک ها (گاهی در تعریف سهام شناورآزاد در نظرگرفته می گردد).
 • سهام داران ضربدری.

باتوجه به تقسیم بندی های فوق در صدسهام شناورآزاد هر شرکت بر اساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران درآخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می گردد(جمالی حسن جانی،1387،17).[1]Farrer

[2]Starr

[3] Willey(1969)

[4]Butler

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی


یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 1. 1-اصول حاکم بر بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی تفاوت بنیادین دارد. به نحوی که می توان گفت عدم درک این تفاوت می تواند فهم مقررات راجع به هر یک را دشوار سازد. 2- در بیمه های تجاری قصد انتفاع و در بیمه های اجتماعی عدم آن تأثیر اساسی دارند.3- دولت در بیمه های اجتماعی تأثیر ناظر و حامی را دارد؛ و در بعضی موارد به تضمین تعهدات بیمه های اجتماعی می پردازد. در حالیکه در بیمه گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی
 2. تعیین شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد
 3. تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان
 4. مقررات خاص مربوط به احتساب سابقه
 5. تجویز اشتغال بازنشستگان بصورت محدود و با شرایط خاص
 6. مقررات خاص مربوط به مرخصی استعلاجی
 7. حق سنوات و شرایط پرداخت آن

در ادامه به ترتیب بعضی از مهمترین موارد فوق را مورد بحث قرار خواهیم داد.

5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی

برای اطلاع از شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم می باشد شرایط بازنشستگی در قوانین قبلی به اختصار مورد مطالعه قرار گیرد تا این قوانین از این لحاظ با قانون مزبور مقایسه شوند و تغییرات صورت گرفته نمایان گردد.

5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی

در قوانین قبلی حاکم بر صندوق بازنشستگی کشوری مشمولین این صندوق می توانستند با شرایط زیر بازنشسته شوند:

بازنشستگی به اختیار مستخدم: 60 سال سن با هر میزان سابقه خدمت

بازنشستگی به اختیار دستگاه دولتی: 30سال سابقه خدمت، بدون شرط سنی

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه


بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

در مورد این امردر واحد تجاری هست، به علاوه،مدیران با شرکت‌های بامالکیت سهامداران نهادی،مجبورند جهت کسب رضایت مالکان اطلاعات بیشتری را افشاء نمایند( میترا[1]،138،2002 ).گزارشات حاکمیت شرکتی حاکی از این می باشد که سهامداران نهادی،به علت درصد بالای مالکیت خود،توانایی اعمال کنترل بر اقدامات مدیران شرکت‌ها را دارند با وجود اینکه در گزارشهای چهار کمیته کلیدی (کادبری،گرین بری[2]، هامپل،هیگز[3])به تأثیر با اهمیت سهامداران نهادی در کنترل رفتار مدیران واحدهای تجاری تاکید شده می باشد (مهرانی ودیگران ،1390،81 ). سرمایه‌گذاران نهادی موسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالای از اوراق بهادار می پردازند،مطابق با ادبیات موجود، بانکها،شرکت‌های بیمه،و صندوق های بازنشستگی،شرکت‌های سرمایه‌گذاری و…جرء سرمایه‌گذاران نهادی قلمداد می شوند،سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گیری ازحق رای،در تصمیم‌گیریها و ساختار هیات‌مدیره نفوذ کرده و لذا می‌توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند(نوروش،6،1388).برکلی[4]ودیگران(1988)،درتحقیقی دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی به احتمال بیشتری با طرح های پیشنهادی مدیران که به نظر می رسد به منافع مالکان صدمه می زند،مخالفت می نمایند.مک کنل[5]و دیگران(1990) ارتباط مثبت بین عملکرد شرکت و سطوح مالکیت نهادی و مالکان عمده بیرونی را مشاهده نمودند. باتالا[6]ودیگران(1994)با مطالعه تاثیر مالکیت نهادی بر مالکیت مدیران و نسبت بدهی دریافتند که مالکیت نهادی می‌تواند به صورت جایگزین مناسبی بر مالکیت مدیران و نسبت بدهی به عنوان سازوکارهای کنترل هزینه‌های نمایندگی اقدام کند.بر مبنای فرضیه نظارت موثر،پوند[7]( 1988 )عنوان می نماید که سرمایه‌گذاران نهادی،دارای منابع و تخصص بالایی هستندومی‌توانند با هزینه ای کمتر از میانگین،نسبت به سایر سرمایه‌گذاران خصوصی و ناآگاه تر،به نظارت بر مدیریت بپردازد.تئوری نمایندگی پیشنهاد می دهد که سهامداران بلوکی انگیزه وهمچنین قدرت دارند تا بر مدیریت نظارت کنند و اطمینان یابند که آنها شرکت را به صورت کارآ هدایت می کنند. اگر مدیریت بر خلاف منافع سهامداران اقدام کند،آنها با سود جاری منجر به دریافت پاداش بیشتر توسط مدیر می گردد،لیکن به دلیل معکوس شدن این ارائه بیش ازواقع درآینده،ارزش شرکت (و ثروت مدیر به عنوان سهامدار )در آینده کاهش خواهد پیدا نمود،مبنای این استدلال این می باشد که انتظار می رود مدیران بادرصد مالکیت بالا،طی دوره بلند مدتی در شرکت باقی بمانند(لافوندودیگران[8]،128،2008).در نتیجه،باافزایش مالکیت مدیران،انگیزه و منافع آنها،با دیگر سهامداران همسوترشده وشدت مسئله نمایندگی کاهش خواهد پیدا نمود.لافورد ودیگران(2008) نشان دادند که واحد تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه کارانه بیشتری گزارش می کنند که این موضوع با تقاضای سهامداران برای کاهش هزینه نمایندگی مطابقت دارد.

آنلین چن وهمکاران[9](2005)در تحقیقات خود با تمرکز بر ساختار مالکیت مدیریتی دریافتند که وجود مدیران وروسای هیات‌مدیره در ترکیب مالکیت،بر عملکرد بازده سهام (PE/) اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی می باشد. تسی و گمز (1997)،خاطر نشان کردند که میزان مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران و سهامداران تاثیر می گذارد.زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می‌یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتریدرتصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط بامنافع سهامداران می باشند.مک کانل و دیگران[10] (1990)طی تحقیقی دریافتندکه باافزایش درصد مالکیت سهام اعضای هیات‌مدیره،کنترل ازسهامداران  خارجی (سهام شناور آزاد)به مدیران و مالکان[1]Mitra

[2]Greenbury

[3] Higgs

[4]Brickley

[5] McConnell

[6] Bathala & Rao

[7] Pound

[8]LaFond&،Roycnowhury،

[9]Anlin Chen & Lanfeng Kao

[10] McCnnell & servaes

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی


یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4-4: تفاوت بیمه های اجتماعی و تجارتی

اصطلاح بیمه اجتماعی معادل Social insurance می باشد که در بعضی کشورها مانند ایالات متحده و آلمان به جای اصطلاح تامین اجتماعی استعمال می گردد. بیمه اجتماعی در معنای دقیق کلمه به برنامه های غیر مشارکتی و البته دولت محور گفته می گردد که به دنبال برقراری امنیت اقتصادی می باشد. با اینحال بایستی دانست برنامه های بیمه اجتماعی لزوما غیر مشارکتی نیست؛ اما در عین حال بیمه پردازی شرط بهره مندی از حمایتهای تامین اجتماعی( به مفهوم عام) نمی باشد.

اصطلاح مزبور از دو واژه بیمه و اجتماعی تشکیل می گردد. مفهوم بیمه به خطرات مشابه و قربانیان احتمالی مشابه تاکید دارد و اجتماعی نیز به طرح ملی و همگانی و نه انفرادی نظر دارد. بیمه اجتماعی می تواند خطرات متعددی را تحت پوشش قرار دهد.

اصطلاحبیمه تجاری دارای دو معنای عام و خاص می باشد. در معنای عام به بیمه خسارت، اشخاص و مسئولیت تقسیم می گردد؛ اما به مفهوم خاص، اصطلاحی می باشد که در معنی بیمه اموال یا بیمه خسارت بکار می رود و مقصود قرارداد بیمه ای می باشد که در مورد اموال و نه اشخاص منعقد می گردد. مثلا بیمه بدنه اتومبیل و بیمه سوانح کارخانه از نمونه های بیمه اموال می باشند.

این اصطلاح در معنی بیمه های اشخاص نیز بکار می رود. مقصود از بیمه اشخاص، بیمه بشر می باشد در برابر حوادثی زیرا مرگ یا سانحه. در عین حال پوشش خطرات ناشی از مرگ، ازکارافتادگی و بیماری در زمره حمایتهای تامین اجتماعی می باشد(ماده 2 قانون تامین اجتماعی). از اینرو ممکن می باشد بازماندگان شخصی که خود را بیمه عمر کرده می باشد در فرض فوت بیمه شده از دو طرفداری برخوردار گردند: وجه بیمه عمر که از طرف موسسه بیمه تجاری پرداخت می گردد و مستمری بازماندگان که از طرف موسسه بیمه اجتماعی ارائه می گردد.

در عین وجود بعضی مشابهت ها بین بیمه های اجتماعی و بیمه های تجاری بایستی به بعضی از عمده ترین تفاوتهای این دو اشاره نمود:

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه


یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

به تأسیس «صندوق یا صندوق‏هایی» به مقصود ارایه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.[1]
ضمنا سازمان تأمین اجتماعی می‏تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در منلطق آزاد براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اقدام نماید.[2]

آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‏اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‏نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدی می‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.[3]ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای‏عالی مناطق آزاد خواهد رسید.[4]

اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می‏توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط بهره گیری کنند.[5]اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات “بیمه‏گر” خواهند بود. به هر حال بیمه اتباع خارجی با در نظر داشتن قراردادهای متقابل انجام‏پذیر خواهد بود.[6]

ضوابط و دستورالعمل‏های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوق‏ها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکت‏های بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسایل مربوط توسط دبیرخانه شورای‏عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد خواهد رسید.[7]

[1]– مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 19/2/1373، ماده 46.

[2]– پیشین، تبصره ماده 46.

[3]– پیشین، ماده 47.

[4]– پیشین، تبصره ماده 47.

[5]– پیشین، ماده 48.

[6]– پیشین، ماده 49.

[7]– پیشین، ماده 50.

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه


بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

پشتیبان نکند و هم چنین سرمایه گذاران نهادی قوی وجود ندارد. اقتصادهای در حال گذار، معضلات زیادی را در را در طی دوران تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی پشت سر گذاشته اند(رضایی، 2007).. شرکتهای خصوصی سازی شده، همان معضلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا که کارکنان این شرکت ها تغییر  نکرده اند و فقط مالکیت تغییر کرده می باشد. در کشورهایی نظیر جمهوری چک، روسیه و مجارستان، خصوصی سازی با هزینه های زیادی همراه بوده می باشد.

4-6-2-2) الگوی نو ظهور

در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون به این الگو کمتر پرداخته شده می باشد. بر خلاف الگوی سوم که تجربه ای از معضلات الگوهای اول و دوم می باشد، الگوی چهارم که کوشش دارد الگوی حاکمیت را از گذاران ، مراجع تدوین استانداردها ، مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اعم ازسرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان از گزارشهای شرکت ، ابزار ومثالهایی ازمکانیزم خارجی محسوب میشوند. یک حاکمیت شرکتی خوب ارتباطات پاسخگویی بین مشارکت کنندگان اصلی این فرایند را درتقویت عملکرد شرکت بهبودمی بخشد. مکانیزم حاکمیت شرکتی مدیریت اجرائی را در مقابل هیات مدیره و هیات مدیره را در مقابل سهامداران پاسخگو می سازد.

مکانیزم حاکمیت شرکتی می تواند نسبت به موارد زیر اطمینان دهد:

 • بهره گیری کارآمد و اثربخش منابع در شرکت ،
 • رعایت کلیه قوانین و مقررات ، بویژه مقرراتی که حاکم بر امور شرکت و فرایند گزارشگری مالی می باشد ،
 • بهبود مستمر عملکرد شرکت از طریق برنامه ریزی برای مدیریت بهینه تحصیل و مصرف منابع ،
 • پاسخگویی صحیح هیات مدیره و مدیران و ایفای مؤثر مسئولیتهایشان در دستیابی به هدف خلق ارزش برای سهامداران و

5) ایجاد اعتماد لازم نسبت به فعالیتهای شرکت از طریق استقرار ارتباطات منصفانه بین شرکت ، سهامداران و جامعه در مقیاس وسیع .

حاکمیت شرکتی با اثرگذاری برکارآیی و اثربخشی عملیات و دستیابی به اهداف شرکت ، رشد سود ، ایجاد اشتغال ، ارتقاء کیفیت گزارشهای مالی و ایجاد اطمینان درسرمایه گذاران ، تأثیر اساسی در کاهش ریسک و بهبود کارایی بازار سرمایه دارد. نمودار زیر تعامل بین مشارکت کنندگان در مکانیزم حاکمیت شرکتی و وظائف آنان را نشان می دهد:

با در نظر داشتن اینکه سهام داران تأثیر اساسی در مکانیزم های حاکمیت شرکتی دارند(بلاک[1]،371،2006).لذا ترکیب مختلف آنها درشرکت‌ها می‌تواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکت‌ها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار داشته باشند.سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملا متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند زیرا موسسه ها ملاک های ارزشمند تری نسبت به اشخاص حقیقی داشته و انگیزه های لازم،برای توسعه،کنترل و نظارت بر سرمایه‌گذاری را با منظری کارشناسانه دارند،لذا بایستی تأثیر فعال تری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء ایفا نمایند. دسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همواره با قدرت مشارکت شان در تصمیم‌گیری های حساس شرکت،بایستی آنها را قادر سازد تا به صورت فعال تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایندو وقتی که احساس نمایند عملکردشرکت رو به افول می باشد،تغییراتی را در هیات‌مدیره به وجودآورند.در اقدام،دراوایل دهه1990سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازار های آمریکا تسلط یافتند،آنها تأثیر فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیش به عهده گرفتند.اما درسایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان دادند،حتی فعالترین سهامداران نهادی در مورد اجرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی کوشش ننمودند( بانبریدج،2000،25). سیاست های پاداش،این را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملکرد خود باشند.جستجوی اطلاعات خصوصی به وسیله سرمایه‌گذاران نهادی،امری مهم تلقی می‌گردد زیرا که،مزایای بالقوه ای[1] black

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی


یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – پایانامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دریافت 10 درصد بابت سهم بیمه شده و 20 دصد بابت سهم کارفرما به ارائه خدمات می پردازد در اینجا ذکر این نکته را بنماییم که کارکنان فولاد و همچنین صنایع مس ایران با بیشترین میزان سهم بیمه شده معادل 10 درصد و صنعت نفت با 6 درصد کمترین سهم بیمه شده را به خود اختصاص داده اند هرچند بیشترین میزان سهم کارفرما مربوط به صندوق بازنشستگی آینده ساز و کمترین آن مربوط به صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران می باشد.

موسسه صندوق طرفداری و بازنشستگی کارکنان فولاد ، وظیفه پرداخت مستمری به بیش از هفتاد هزار (70000) نفر از مستمری بگیران فولاد کشور را بر عهده دارد.علاوه بر پرداخت مستمری که از وظایف اصلی این موسسه می باشد. عملیات مرتبط با پرداخت وام ، انواع کمک هزینه ، تخصیص امکانات رفاهی، پرداخت غرامت فوت و … جزء سایر وظایف این موسسه می باشد.

از بزرگترین معضلات موسسه:

 1. تعدد نمایندگی ها و همسان نبودن فرآیندهای اجرایی در آن ها
 2. امکان نظارت بر پرداختی ها به مستمری بگیران
 3. به روز نبودن اطلاعات دفتر مرکزی از عملکرد نمایندگیها
 4. عدم امکان انجام محاسبات مستمری در خود نمایندگی ها

کلیه این معضلات ناشی از عدم دسترسی به یک سیستم جامع و یکپارچه می باشد.

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع تحت وب منجر شده می باشد تا این موسسه قادر گردد اطلاعات به روز از عملکرد نمایندگی ها داشته و بسیاری از خطاهای ناشی از عدم یکپارچگی اطلاعات از بین برود.

با تصویب هیئت وزیران به استناد بند (۵۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور؛ صندوق بازنشستگى کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل گردید.
در خصوص اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی بایستی گفت:
سازمان هر منطقه آزادمکلف می باشد رأسا یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‏های بیمه نسبت

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه


دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

هیات مدیره یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انخاب میکند. توضیح وظایف و مسئولیتهای وی و گردشکار دبیرخانه بر اساس دستورالعملی می باشد که به تائید هیات مدیره میرسد.

6-1-5-2-2)  اعضای مشترک هیات مدیره

هیچ یک از معاونان، مدیران اجرائی یا کارشناسان ارشد شرکت نمی توانند به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی خدمت کنند که یک عضو غیرموظف هیات مدیره، مدیر اجرایی آن می باشد.

7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام

شرکتی زمانی رخ می دهد که مدیران باعث ایجاد و عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه از دست دادن ارزش توسط سهامداران می شوند. ازآنجا که سهامدار جزء به علت میزان کم مالکیت از مدیریت فاصله گرفته می باشد، مدیرانی که به طور روزمره عملیات شرکت را ملاحظه می کنند، در موقعیتی قرار می گیرند که عدم تقارن اطلاعاتی را ایجاب نماید. آنها اطلاعاتی را که برای آنها دارای منفعت می باشد به طور محرمانه نگهداری می کنند و اطلاعات بی اهمیت را برای سهامداران و سایرین منتشر می کنند. لذا برای همسو کردن منافع مدیران و سهامداران هزینه های نمایندگی رخ می دهد. مدیران برای حداکثر کردن منافع خود دارای افق دید کوتاه مدت می باشند. از آنجا که آنها بر اساس افق کوتاه مدت پاداش می گیرند لذا کوتاه مدت نگر میشوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه می باشد. زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می دهد. لذا مدیران منافع بلند مدت را فدای منافع کوتاه مدت می نمایند(رضایی، 2007). در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهامداران انجام می دهند.

2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط

الگوی دوم مالکیت شرکتی مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می باشد. و در این الگو سهامداران شرکت ها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده ودر موقعیتی قرار می گیرند که می توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی دهد. دراین الگو بانک ها با نگهداری بخش عمده ای از سهام شرکتها بر مالکیت آنها مسلط می شوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت ها شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت می کنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می باشد. هم چنین سرمایه گذاری های درون گروهی از ویژگی های الگوی مذکور به شمار می آید. ژاپن، کره، فرانسه، آلمان :مثال هایی از این نوع حاکمیت شرکتی می باشند. آغاز به نظر میرسد که این الگو کاراترین الگوی حاکمیت مشارکتی می باشد اما این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می باشد. تسلط بانک ها بر فرآیند تصمیم گیری شرکتها باعث می گردد که مدیریت متخصص تربیت نشود(رضایی، 2007).. مداخله پیش از حد دولت از طریق قوانین و افراد، خود در امور شرکت ها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت به شمار می رود. به طور مثال در فرانسه کنترل دولت بر شرکت ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت های تجاری سرمایه گذاری می نماید و به طور غیر مستقیم  از طریق کنترل بانک ها و موسسات مالی که به بخش خصوصی وام می دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکت ها می پردازد.

3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی از این نوع حاکمیت شرکتی می باشند. اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها برای فعال کردن بازارهای سرمایه هست، اما چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده اند. در این الگو بازارهای سرمایه ضعیف و غیر فعال می باشد و شرکتها از شکل دولتی به تدریج به شرکتهای دارای سهامداران جزیی تبدیل می شوند. در این کشورها نظامهای حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت می باشد، شکیلات مقابله با حاکمیت شرکتی ضعیف می باشد، سازوکارهای طرفداری از سرمایه گذاری چندان قوی نیست، عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکتهای زیان ده را

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی


یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

– شرکت حکیم مس.

15- شرکت  ستاره مس ایرانیان.

16- شرکت اندیشه کاران مس.

17- شرکت مفتول مس.

18- شرکت معادن مس چهارگنبد.

19- شرکت معدنکاری اولنگ.

20- شرکت سرمایه گذاری بابک مس.

21- شرکت گروه صنعتی زرینه مس کرمان.

22- شرکت فرومولیبدن کویررفسنجان.

23- شرکت صنعتی ومعدنی تلاشگران مس نوید.

24- شرکت آلیاژکاراصفهان.

25- شرکت تولیدی معدنی مدوار

26- شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران.

27- شرکت آریاناران سرچشمه.

9 درصد حق بیمه سهم بیمه شده و 18 درصد سهم کارفرما مشغول ارائه خدمات به مشمولین خود می باشد.

4-3-16: صندوق طرفداری و بازنشستگی کارکنان فولاد

این صندوق که کارکنان شرکت فولاد کشور را تحت پوشش خود قرار داده می باشد تقریبا حق بیمه ای برابر با حق بیمه مصوب در قانون تامین اجتماعی را دریافت می کند هر چند در آن بر خلاف سازمان تامین اجتماعی که 3 درصد بعنوان سهم دولت بابت جبران کسری در حق بیمه وصولی آن مقصود شده می باشد با

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه


دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

افزایش تعداد اعضا میتواند با ارائه علت های توجیه به مجمع فوق العاده صاحبان سهام، تقاضای افزایش تعداد اعضا را بنماید. افزایش تعداد اعضای غیرموظف به خصوص برای عضویت در کمیته های هیات مدیره مناسب میباشد، اما پیش بینی شده می باشد که در مراحل اولیه استقرار نظام راهبرد شرکتی از کارشناسان مستقل نیز در کمیته ها بهره گیری گردد. هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت می باشد و اعضای آن میتوانند با رعایت موارد زیر به راهبری شرکتی، قدرت و استحکام بیشتری دهند:

 1. تأثیر نظارتی خود را درک و اجرا نمایند، مانند درکوضعیت ریسک؛
 2. استراتژی تجاری کلی شرکت را تصویب نمایند، مانند تصویب سیاست کلی ریسک و روشهای اجرایی مدیریت ریسک؛

کاستیها، عدم تطابق با سیاستها، قوانین و مقررات و سایر معضلات شناسایی شده از سوی حسابرسان می باشد.

کمیته مدیریت ریسک: این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکتاست.

کمیته جبران خدمات یا حقوق و مزایا: نظارت بر حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان مدیر عامل و اطمینان از این که پرداختها مطابق با فرهنگ، اهداف، استراتژی و فضای نظارتی شرکت که در خط مشی پرداخت حقوق آمده می باشد، میباشد.

مدیران غیراجرایی (غیرموظف) و همینطور مدیرانی با مهارتها و دانش مرتبط میتوانند تأثیر بسیار مهمی در چنین کمیته هایی داشته باشند.

3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها

هیات مدیره بر اساس اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب میشود. به جهت امکان دسترسی به نامزدهای برجسته یا تغییر نیازها و شرایط هیات مدیره، امکان افزایش تعداد اعضا نیز هست. هیات مدیره همچنین میتواند مدیران افتخاری منصوب نماید. مدیران افتخاری به جلسات هیات مدیره دعوت میشوند، اما در مورد مسائل مطرح شده در هیات رای نمیدهند. اعضای هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره دو ساله انتخاب میشوند.

 

 

4-1-5-2-2) استقلال مدیر

اعضای هیات مدیره بایستی مستقل و غیرموظف باشند. هیات مدیره به مقصود کمک به تصمیم گیری راجع به تعیین که استقلال افراد از استانداردهای استقلال مدیر بهره گیری میکند (ارائه شده در پیوست دستورالعمل). استانداردهای استقلال مدیر هم سو با قوانین حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و کلیه قوانین، مقررات وآیین نامه های مربوط به استقلال مدیر می باشد که بر اساس شرایط زمانی لازمالاجرا میباشد. در صورتی که هیات مدیره تشخیص دهد یک مدیر، براساس آن چیز که در استانداردهای استقلال مدیر تعریف شده می باشد، ارتباط با اهمیتی با شرکت ندارد، واجد شرایط استقلال برای خدمت در هیات مدیره و کمیته های آن خواهد بود.

5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره

 مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حسابداری : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی


یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

کارگیری موثر و کارآمد ذخایر و منابع مالی صندوق در انجام فعالیتهای اقتصادی در گستره ملی و بین‌المللی،  با اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص صندوق و حمایتهای سازمان صدا و سیما و بهره گیری از فناوریهای نوین با تکریم به ارزشهای اخلاقی جامعه به مقصود سودآوری پایدار و افزایش مستمر اندوخته‌های صندوق می باشد. صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، کارآمدترین صندوق بازنشستگی در بهره‌گیری از منابع انسانی و مالی، پیشرو در عرصه‌های صنعتی، خدماتی و بازرگانی و پرچمدار آسایش و آرامش بازنشستگان بدون اتکا به بودجه عمومی کشور می باشد.

اهداف بلند مدت:
1- حوزه خدمت‌گیرندگان
1-1- افزایش رفاه بازنشستگان
2- حوزه فرایندهای داخلی
1-2- شفاف سازی سازمانی
2-2- بهبود عملکرد سازمانی
3- حوزه رشد و یادگیری
1-3- ارتقای عملکرد نیروی انسانی
2-3- شکل‌گیری سازمان یادگیرنده
4- حوزه مالی
1-4- افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق
2-4- افزایش سودآوری صندوق

7- شرکت سرمایه گذاری آتیه مس آذربایجان.

8- شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس.

9- شرکت اطلس مس.

10- شرکت ارفع سازان کرمان.

11- شرکت همگامان مس.

12- شرکت راهوار مس.

13- شرکت آذین مس.

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه