استارت آپ (Startup) چیست؟

0

این روزا شاید شمام در محافل جور واجور درباره استارت آپا و کار و کاسبیای نو پا که از یه دفتر کوچیک پس از یه […]