تحلیل تطبیقی نقش تفرجگاههای شهری در توسعه گردشگری شهری(مطالعه موردی بام سبز لاهیجان …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

عنوان صفحه تصویر (۳-۱) تالاب امیرکلایه لاهیجان (شیخ علی کل) ۴۴تصویر(۳-۲) شیطان کوه لاهیجان ۴۵تصویر(۳-۳) استخر لاهیجان ۴۵تصویر(۳-۴) استخر طبیعی حاجی آباد لاهیجان ۴۶تصویر(۳-۵) مرداب […]

بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی- قسمت …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

محلی برای مبادلات بالقوه(روستا و همکاران، ۱۳۸۰)تعریف عملیاتی:منظور از بازار در این تحقیق بازارهای بین المللی و خارج از کشور می باشد.۱-۹-۲- بازاریابیتعریف مفهومی:فعالیتی انسانی […]

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار …

اکتبر 19, 2020 مدیر سایت 0

فهرست جداول جدول۲-۱- برخی از مارک های تجاری برتر و با ارزش جهانی…………………………………………………………..۶۶جدول۳ -۱ – تقسیم بندی متغیرهای مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های […]