پایان نامه رایگان حقوق : ساختار اقتصادی

قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهای گذشته در مورد ارث وجود ندارد چیزی که در قوانین اسلامی مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق است این است که از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : تاریخ صدر اسلام

مسائل زندگی توجه کند میبیند که چگونه سوابق ذهنی یک فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتوایش تاثیر داشته، به طوری که فتوای عرب بوی عرب و عجم بوی عجم، وفتوای شهری بوی شهری.دین... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : اقتصاد خانواده

و حیثیت وی را به او بازگردانیده است. در اسلام زنان همچون مردان آزادند که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب نمایند.زن در آغاز پیدایش اسلام به کرامت انسانی خویش دست یافت. موقعیتهای... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : پیامبر اسلام(ص)

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  زن و مرد مومن قرار داده است. همچنین اوج شخصیت انسانی زن آنگاه نمایان میشود که موعد امم حجهبنالحسنالعسکری(عج)یک زن را... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : طبقات اجتماعی

موجودی در ردیف اشیای قابل تملک، مانند غلامان بود؛ در نتیجه، هیچ گونه حیثیت واختیاری نداشت. مرد میتوانست او را قرض دهد یا بکشد و با کوچکترین بهانه، شدیدترین مجازاتها را در مورد او... دنباله مطلب

پایان نامه رایگان حقوق : ساختار اجتماعی

د جهیزیه زن، تا زمانی که زن وشوهر با هم زندگی میکردند، جهیزیه در اختیار شوهر قرار داشت، ولی اگر طلاق واقع میشد، در این صورت، جهیزیه به زن برگردانده میشد. در روم، مرد حاکم مطلق و بی چون... دنباله مطلب

اختلافات تجاری

موضوع مورد اختلاف دارای تخصص میباشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک میکند. 6ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین میباشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و... دنباله مطلب

حل و فصل اختلافات

خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایهگذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگترین و مهمترین تشکل سازمان یافته بخش... دنباله مطلب

شوراهای حل اختلاف

از بروز اختلاف بر سر آن توافق کرده و درصدد حل اختلاف خود از طریق روش‌های جایگزین برمی‌آیند. استفاده از آیین‌های حل اختلاف جایگزین از جمله داوری در قراردادها و اختلافات ناشی از آن... دنباله مطلب