اختلافات تجاری

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

موضوع مورد اختلاف دارای تخصص میباشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک میکند. 6ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد […]

حل و فصل اختلافات

فوریه 9, 2019 مدیر سایت 0

خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایهگذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این […]