پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: واحدهای تجاری

حدود2500 سال پیش باز میگردد. اما سابقهی کاربرد این مفهوم در حوزه مدیریت و بازرگانی به دههی 50 میلادی و در حقیقت به زمانی باز میگردد که نظریه پردازان سیتسمهای طبیعی، عامل محیط را در مطالعه سازمانها وارد ساختند. (کویین و همکاران، 1382) این واژه اولین بار توسط چندلر در کتاب “استراتژی و ساختار ” […]

پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: تفکر استراتژیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده […]

پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: موانع و محدودیت

، بتوان اقدامات اصلاحی به عمل آورد. ( استونر، 1377)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 1-2-2 ویژگی‌های برنامه ریزیبرنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:1. تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه2. جمع‌آوری اطلاعات3. مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید4. تعریف اهداف5. تأمین مقدمات6. پیش‌بینی شرایط آینده7. ساخت زنجیره‌های […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ تحقیق فروشگاه اینترنتی

رفتارها در روانشناسی دیده شدهاند ولی در شدت تحریک متفاوت هستند در نتیجه آنیگرایی مشتری رابطه نزدیکی با خرید آنی آنلاین دارد. با توجه به مطالب فوق فرضیه چهارم را به صورت زیر پیشنهاد میشود: فرضیه 4) آنیگرایی بر خرید آنی آنلاین تأثیر مثبت و معنادار دارد. وبگردی منفعتگرایانه روشی که در آن فرد درصدد […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ تحقیق کیفیت ارتباطات

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت خود، تأثیر متغیرهای ویژگیهای وب سایت (شامل قابلیت استفاده از وب سایت، تخصص و مهارت ادراک شده در انجام و تکمیل سفارش و اعتبار و شهرت ادراک شده)، ویژگیهای فروشنده اینترنتی (شامل بیاعتمادی نسبت به رفتار فروشنده اینترنتی) وکیفیت ارتباطات آنلاین را بروی خرید مجدد آنلاین […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ تحقیق خرید برنامه ریزی نشده

است که جنبه های مختلف محصول است که در فروشگاه ارائه می شوند بر خرید آنی تأثیر می گذارد. یو و باستین (2010) نشان دادند که خرید آنی دسته بندی محصولات مختلف مانند لباس، کتاب و تجهیزات ورزشی متفاوت است. به گفته جونز و همکاران (2003)، خرید آنی محصول خاص ناشی از درگیری فرد با […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ تحقیق خرید آنی آنلاین

خریدهای خواروبار خود را از طریق آنی انجام دادند، 57 درصد هم محصولات با قیمت متوسط مثل مد را از طریق آنی انجام دادند؛ و28 درصد برای خرید محصولات گران قیمت مثل وسایل الکترونیکی و مبلمان را انجام دادند. همینطور در ایالت متحده امریکا نیز تحقیقات مشابهی انجام گرفته است. یک تحقیق از 2273 مصرفکننده […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی

های معقول مدیریت از کارکنان و غیره) دور نمای کوتاه مدت (دو تا چهار سال) و بلند مدت (پنج سال یا بیشتر) از دیدگاه کارکنان در خصوص رشد و بقای سازمان چنانچه عوامل نامبرده در جهت مثبت رشد داشته باشند، سرمایه انسانی نیز در حال توسعه خواهد بود. جدول شماره 2-10 موارد یاد شده در […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی

شرکت‌های سوئدی که شاخص‌های غیر مالی را در گزارشات سالانه خود می‌آورند و همچنین مجلات و مراکز تحقیقاتی گذاشت (رودو و للیارت، 2002). مطالعات مختلف نشان داد که شرکت‌ها با وسعتی روبه افزایش اطلاعات مربوط به سرمایه فکری را در گزارشات سالیانه خود آورده اند. گرایش گزارش‌دهی سرمایه فکری میان شرکت‌ها افزایش یافته و آنها […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه انسانی

بیشتری معطوف آنها گردیده‌است. کارپ (2003) دو جریان اصلی را در تاکید بیشتر محافل آکادمیک و کسب و کار بر مقوله دارایی‌های فکری موثر می‌داند:افزایش شدت رقابت در صنایع مختلف؛پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات که موجب ظهور مدل‌های کسب و کار جدید، گونه‌های جدید سازمانی و انواع تازه زنجیره‌های ارزش شده‌است. کارپ معتقد است این […]

پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ پایان نامه فرهنگ سازمانی

بررسی، شناسایی گردید .حال پرسش اساسی که در اینجا مطرح است این است که:در این بانک رابطه بین سرمایهی فکری و فرهنگ سازمانی چگونه است؟ 1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است(بونتیس ، ۲۰۰1، ۱۹۲). […]

پایان نامه مدیریت

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : بهره وری منابع انسانی

تنها در سایه یادگیری سازمانی ایجاد می شود. بنابراین شهرداری با اشاعه یادگیریدرسطح سازمان می تواند ضمن پیشبرد اهداف استراتژیک مشکل پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی خود را نیز حل کند. از طرفی به دلیل عدم توجه کافی به یادگیری در سطح سازمان مورد نظر ، محقق ضمن به اثبات رساندن این مسئله که بهره […]