تحقیق درباره رابطه نامشروع

ل شده قبل از تکثیر سلولی با کمک لاپاراسکوپ به داخل لوله فالوپ یا لوله رحمی منتقل شده تا رشد جنین به طور طبیعی در داخل لوله رحم انجام شود ، این روش در مواردی که انتقال جنین از دهانه رحم... دنباله مطلب

تحقیق درباره درمان بیماران

روایی و نظر آیات عظم در ابواب مختلف و قواعد فقهی و حقوقی و مواد قانونی و … بپردازیم. روش تحقیقدر این راستا، برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و اسنادی و نیز از مقالات و اطلاعات... دنباله مطلب

فایل پایان نامه نماید،

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد و… نیز بکار می‌رود. ابزار گردآوری اطلاعات این بخش از پژوهش، مصاحبه خواهد بود، البته یادداشت‌های... دنباله مطلب

فایل پایان نامه سرمایه اقتصادی

کسی است که منابع و امکانات بیشتری را به خانه می آورد. هر چه منابعی که فرد در اختیار دارد، بیشتر باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است و چنین فردی حق دارد تصمیمات مهمی را که بر کل خانواده... دنباله مطلب

فایل پایان نامه جنگ جهانی اول

اطاعت مى‏کنند و تعهدات را به کار مى‏بندند. دوم به مواردى مربوط مى‏شود که افراد یا به لحاظ اینکه مشروعیت قوانین را باور ندارند و یا به هر علت دیگر، دست به تمرد و عصیان بزنند که قوانین... دنباله مطلب

فایل پایان نامه تغییرات اجتماعی

اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان).ـ مهریه به عنوان یک ارزش نمادین مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشکش است. تأمل در مفاهیم و مصطلحات آن... دنباله مطلب

فایل پایان نامه کارکردهای پنهان

عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می‌گذارند که تعهد گزاف که علی‌القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی‌تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در... دنباله مطلب

فایل پایان نامه طلاق

اجاره‌ بهای خانه معین یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن و یا حق مانند دین شخص ثالث (صفایی و اسدالله امامی،1370: 195).مهر المثل؛ اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط... دنباله مطلب

پایان نامه حقوق : سازمان های بین المللی

تصمیم به عنوان تجلی وظیفه قضایی است و به کار بردن حق وتو مخالف تعهدی است که آن کشور مطابق بند 1 ماده 94 و متعاقب آن بند 2 ماده 2 برعهده گرفته است و از طرف دیگر می تواند به اعتبار دیوان... دنباله مطلب

فایل پایان نامه سرمایه اقتصادی

برای ورود زن به سایر عرصه‌های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تأمین جهیزیه، جبران سهم الارث زن و تأمین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد و منجر... دنباله مطلب