نویسنده: 92

منبع تحقیق درمورد معاونت در جرم

انجام می دهد. یعنی فعل فیزیکی مجرمانه را شخصاً مرتکب میگردد. حتی اگر واسطه درمیان باشد،آن قدر ضعیف است که عرف و قانون شخص مرتکب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه یک آلت جرم می انگارد.... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه نهادهای عمومی

رویه قانونگذاری ایران غلبه قطعی با مواردی است که لفظ دعوی به معنای اخص به کار رفته است. در این معنای اخص و اصطلاحی لفظ دعوی نسبت به الفاظ تنازع و اختلاف اخص است، با این توضیح که هر... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

صادره معترض می‏باشد باید تلاش نماید تا موارد ابطلال را اثبات نماید و بدون اثبات و ارائه دلیل از جانب معترض دادگاه مکلف به رسیدگی نمی‏باشد ولی در خصوص ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. به لحاظ اینکه... دنباله مطلب

Learn More

منبع تحقیق درمورد قصد مجرمانه

ه تحقق تمامیعناصرمادی ومعنوی جرم در او قابلاحراز است. «به عبارت دیگر مباشرشخصی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجراء گذارده باشد. در مقابل کسیکه شخصاً در تحقق... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

سابقاً خدمتی برای یکی از طرفین انجام داده یا در حال حاضر مشغول انجام وظیفه‌ای برای یکی از ایشان است را نمی‌‌توان مستقل نامید یا اگر داور در موضوع اختلاف نفعی داشته باشد یا در منافع... دنباله مطلب

Learn More

منبع تحقیق درمورد معاونت در جرم

فرعی و تبعی مجرم را یاریمیرساند ولی در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند. گفتار اول: تعریف معاونت در جرم یکی از اشکال... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه موافقتنامه داوری

دادگاه صلاحیت‏دار پذیرفته شده باشد.رأی داور مبتنی بر سند مجعول باشد.یافتن مدرک پس از صدور رأی مبتنی بر حقانیت محکوم علیه رأی داوری که طرف مقابل آن را کتمان نموده است.پایان مهلت... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

بینالملل سازمان ملل متحد (موسوم به آنسیترال) به عنوان مرجع رسمی سازمان ملل متحد در حوزۀ حقوق تجارت بینالملل، نقش مهمی را ایفا کرده است. آنسیترال تاکنون سه سند مهم در مورد داوری... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه تجارت بین الملل

داوری در کلیت خویش و از نظر چهارچوب اصلی، منافات و مغایرتی با فقه اسلامی ندارد. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد 3. 4. شرایط داور در فقه... دنباله مطلب

Learn More

متن کامل پایان نامه داوری تجاری بین المللی

ر داده شده است.اما بند دوم ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر داشته که «داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری، به موجب قوانین... دنباله مطلب

Learn More