دانشجویی

پایان نامه درباره حقوق متهم/سيستم دادرسي اتهامي

مشخصات سيستم دادرسي اتهامي 1-تعقيب متهم بر عهده مدعي خصوصي يا زيانديده از جرم است و تا زماني كه مدعي خصوصي يا شاكي، اقامه دعوي يا طرح شكايت نكند، دستگاه قضايي وظيفه‌اي در تعقيب متهم ندارد. در همين راستا بار اثبات دعوي بر دوش مدعي است و قاضي وظيفه‌اي در جمع‌آوري دلايل ندارد، بلكه شخص […]

دانشجویی

دليل ديجيتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

دليل ديجيتال و عناصر آن: در مورد اعتبار دليل ديجيتال و رايانه‌اي، مسائل گوناگوني مطرح است. نخستين پرسش اين است كه آيا رايانه مي تواند به عنوان يك وسيله براي اثبات جرم يا عمل حقوقي مورد استفاده قرار گيرد؟ مشكل اصلي، انتساب اصالت محتوايي است كه در حافظه رايانه مضبوط است. يعني هر زمان كه […]

دانشجویی

پایان نامه حماسه در شعر/:مکتب‌های اسطوره شناسی

مکتب‌های اسطوره شناسی: اسطوره تصویر نمادین پدیده‌های طبیعت: در نیمه‌ی نخست قرن نوزدهم دو نظریه علمی مورد توجه اسطوره شناسان بود. الف) خدایان اساطیری بر اثر ستايش پدیده‌های طبیعی چون آسمان، خورشید و ماه و… به وجود آمدند. ب) زبان شناسان متوجه شدند که گروه‌های زبانی مشترک اصلی وجود دارد که ظاهراً ربطی به هم […]

دانشجویی

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//طبقه‌بندی مدل‌ها

طبقه‌بندی مدل‌ها مدل‌های مکان‌یابی  تسهیلات  امدادی  آکیهال در سال 2006 به ارایه یک مدل برای مکان‌یابی مراکز مدیریت بحران برای مدیریت کالاهاي امدادي پرداخته است[8]. جیا و همکاران در سال 2007 [57]، مدل‌های مکان‌یابی تسهیلات را براي موقعیت اضطراري در مقیاس بزرگ مرور و آن را به سه بخش تقسیم کردند: مدل‌هاي پوشش، مدل‌هاي مکان‌یابی […]

دانشجویی

توليد كننده هاي اعداد تصادفي:پایان نامه نوسانات سهام

توليد كننده هاي اعداد تصادفي روش شبيه سازي مونت كارلو با فرموله نمودن فرآيندي تصادفي به دنبال استفاده از توليدكننده هاي اعداد تصادفي بوده كه در نهايت با استفاده از آنها بتواند جواب مسئله مشخصي را بدست آورد. اين روش توسط محققين متعددي مانند لوس آلاموس، متروپليس و يولام مطرح و مورد استفاده واقع شده […]

دانشجویی

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:حق فسخ در کنوانسیون

حق فسخ (خیار) در کنوانسیون حق فسخ قرارداد یا خیار در کنوانسیون بیع بین المللی نیز وجود دارد و مانند حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران جنبه استثنایی داشته و جز در موارد خاصی امکان بر هم زدن قرارداد وجود ندارد بر اساس ماده 49 ک. موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند […]

دانشجویی

تعریف نقض قرارداد /:پایان نامه فسخ قرارداد

تعریف نقض قرارداد و اقسام آن در این گفتار در دو بند به بررسی تعریف نقض قرارداد و اقسام آن خواهیم پرداخت. بند اول نقض قرارداد قرارداد به عنوان نخستين ابزار تنظیم کننده روابط حقوقی انسان ها در اجتماع است احترام به قراردادها و رعايت لزوم آنها در همه نظام هاي حقوقي، اگر چه يك […]

دانشجویی

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:اعتبارات خرد روستایی

ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی به طور کلی دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد به روستاییان شامل: 1ـ دیدگاه بازار گرا 2ـ دیدگاه دولت گرا 3ـ دیدگاه جامعه گرا، توسعه همه جانبه روستایی،  می باشد. 2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی ایده توسعه همه جانبه روستایی […]

دانشجویی

مفهوم حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم حضانت در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم حضانت می پردازیم. گفتار  اول:مفهوم لغوی حضانت حضانت واژه عربی است كه در لغت به معنای حفظ كردن ، دركنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر […]

دانشجویی

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-دخالت اشخاص ثالث

دخالت اشخاص ثالث ورود شخص ثالث مواد 130 تا 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مدني به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص يافته است. ماده 130 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي بر خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود […]

دانشجویی

سواحل و آبهاي عمومي//پایان نامه آلودگی هوا

درياها، سواحل و آبهاي عمومي مالكيت درياها و سواحل و آبهاي عمومي نيز همانند جنگل‌ها از انفال و در اختيار حكومت است؛ ولي واژه «در اختيار بودن» پيام‌آور كوله‌باري از مسئوليت و تكاليف است. زيرا در اينكه آب نه يكي از منابع بلكه منبع اصلي حيات بشري است، هيچ‌كس ترديد ندارد و شايد از بديهيات […]

دانشجویی

پایان نامه تجمل گرايي:/فقر و محروميت اجتماعي

فقر و محروميت اجتماعي در ميان عوامل تباهي و عقب ماندگي انسانها و جوامع بشري نمي توان فاجعه آفرين تر از فقر عاملي را سراغ گرفت. با وجود پيشرفت هايي که در ابعاد بسيار از زندگي نصيب انسان گرديده ،هنوز آمار مرگ و مير ناشي از فقر بالاست. فقر ستيزي اسلام از اين حقيقت حکايت […]