بررسی PESTEL چیه و چه کاربردی داره؟ 

 

بررسی PESTEL به عنوان یکی از اصول بازاریابی، بررسی محیط مثل یک کله که کسب وکار در اون فعالیت یا محصولاتش رو عرضه می کنه. شرکتا از این معنی به عنوان ابزاری واسه بررسی محیطی که در اون فعالیت می کنن یا قصد دارن محصول، خدمات یا پروژه ای رو در اون شروع کنن استفاده می کنن. اینا عواملی منظم هستن که خارج از کنترل افراد قرار دارن و کسب وکارها باید راه حلایی انجام کنن که به شکلی صلح آمیز با اونا هم زیستی کنن و در اون شرایط به کسب درآمد بدن.

 

خیلی مهمه که معنای PESTEL رو به درستی دریابیم و بدونیم که هر کدوم از حروف اون، نماینده ی جنبه ی مهمی از محیطیه که کسب وکار شما در اون فعالیت می کنه. PESTEL سرنام واژهای زیره:

 • P سیاسی (Political)؛
 • E اقتصادی (Economic)؛
 • S اجتماعی (Social)؛
 • T تکنولوژیک (Technological)؛
 • E محیطی (Environmental)؛
 • L قانونی (Legal).

این چارچوب تغییراتی هم به خود دیده، بعضی از مربیان بازاریابی چیزایی به اون اضافه کردن، مثلا E رو واسه اخلاق قرار دادن تا عوامل مردم شناسی رو وارد کنن و موقع تحقیق درباره بازار از اون بهره ببرن.

زمانی که فردی این بررسی رو انجام می ده لازمه که سوالای مشخصی رو مطرح کنه که به اون گوشزد می کنه چه چیزایی رو باید تو ذهن داشته باشه. این سوالا عبارتند از:

 • وضعیت سیاسی یک کشور چیجوریه و چیجوری می تونه صنعت رو تحت اثر بذاره؟
 • عوامل عادی اقتصادی کدوم ان؟
 • فرهنگ چقدر در بازار مهمه و عوامل تعیین کننده ی اون کدوم ان؟
 • چه نوآوریای فناورانه ای هست و چیجوری بر ساختار بازار اثر می ذارن؟
 • قوانینی هست که به بازار نظم بدن یا می تونه تغییری در قوانین صنعت اتفاق بیفته؟
 • نگرانیای محیطی صنعت چه هستن؟

بررسی جنبه های مختلف این تکنیک واسه صنعتی که کسب وکاری در اون هست ضروریه. این چارچوب علاوه بر کمک به فهم بازار، یکی از ستونای مدیریت استراتژیکه که نه تنها مشخص می کنه یک شرکت چه کاری باید بکنه، بلکه اهداف و راه حلای سازمان رو هم مورد توجه قرار می ده.

پس این احتمال هست که هر کدوم از این عوامل، واسه صنعتای مختلف به شکلای متفاوتی اهمیت داشته باشن. اما واسه هر راه حل ای که یک شرکت می خواد پیشرفت بده، انجام بررسی PESTEL واجب و ضروریه.

جنبه های مختلف بررسی PESTEL

فهم بخشای مختلف این بررسی خیلی مهمه، این عوامل عبارتند از:

سیاسی

عوامل سیاسی شامل همه فعالیتای سیاسی ِ درون یک کشور و هم نیروی اثر احتمالیِ نیروی خارجی برجنبهای مختلف کسب وکاره. این موارد مشخص کننده ی مزاج سیاسی و سیاست هاییه که یک دولت وضع می کنه. تعرفهای تجاری و مالیاتا چیزایی هستن که یک دولت روی تجار یا سازمانا اعمال می کنه و درآمد شرکتا تحت اثر این عوامل خیلی تغییر می کنه.

اقتصادی

این جنبه از بررسی PESTEL شرایط اقتصادی عادی در یک کشور رو در نظر میگیره، اگه سناریوهای اقتصاد جهانی هم تأثیری روی این شرایط بذارن باید به اونا توجه کرد. این عوامل شامل میزان تورم، میزان معاملات خارجی، میزان سود و … می شه. همه این موارد می تونن روی چرخه های عرضه و خواسته اثر بذارن و می تونن باعث تغییرات بزرگی در فضای کسب وکار شن.

اجتماعی

عوامل اجتماعی تصور احتماعی افرادی رو نشون میدن که در یک کشور خاص زندگی می کنن. این عوامل جنبه های فرهنگی، سن، مردم شناسی، جنسیت و کلیشه های مربوط به اونو بررسی می کنن. بعضی وقتا لازمه که این بررسی شامل عوامل دینی هم بشه (زمانی که قصد دارین نوع متفاوتی از اجناس رو عرضه کنین).

تکنولوژیک

جنبه های تکنولوژیک میزان پیشرفت تکنولوژی و هم میزان کامل سازیِ لازمِ سازمان رو با اون در نظر می گیرن. این موارد شامل اتوماسیون، تحقیق و پیشرفت و میزان باخبر شدن از تکنولوژی در یک صنعت می شه.

محیطی

این عوامل شامل چیزایی می شن که تحت اثر محیط پیرامونی هستن یا به وسیله اون تعیین می شن. این حنبه از بررسی PESTEL واسه صنایع خاصی مثل گردشگری، زراعت، کشاورزی و غیره خیلی مهم هستن. عوامل بررسی محیطی کسب وکار شامل شرایط اقلیمی، آب وهوا، موقعیت جغرافیایی، تغییرات جهانی آب وهوا و اثرات زیست محیطی می شه اما محدود به اینا نیس.

قانونی

عوامل قانونی باید همه موارد حقوقی و روندهای موجود در اقتصاد رو در نظر بگیرن. به استاندارهای ویژه ای که کسب وکار شما واسه شروع تولید یا ارتقای یک محصول باید رعایت کنه، توجه داشته باشه. این عوامل هم جنبه های داخلی دارن و هم جنبه های بیرونی. در هر کشور قوانین مشخصی هست که محیط کسب وکار رو تحت اثر قرار می ده، سیاستای مشخصی هم هستن که شرکتای واسه خودشون وضع می کنن. بررسی قانونی هر دو جنبه رو در نظر میگیره و با توجه به این مقررات راه حل مناسب رو مشخص می کنه. مثلا این قوانین شامل قوانین مصرف کننده، استاندارهای ایمنی، قوانین کار و غیره می شه.

الگوی بررسی PESTEL

این الگو به سازمانا کمک می کنه که بفهمن واسه انجام این بررسی در محیط به چه مواردی نیازه. این الگو همه عوامل رو در یک جدول ترکیب می کنه و بعد با توجه به وضعیت الان بازار بررسی رو انجام میدید.

اینجا فهرست کاملی از مواردی بیان می شه که موقع بررسی بازار باید به اونا توجه کرد.

۱. عوامل سیاسی:

 • سیاستای تجاری؛
 • تغییرات در دولت؛
 • سهام داران و تقاضاهایشان؛
 • منابع پولی؛
 • رهبری سیاسی؛
 • لابی گری ؛
 • فشارهای خارجی؛
 • اختلافا در فضای سیاسی.

۲. عوامل اقتصادی:

 • درآمد قابل مصرف؛
 • سطح بیکاری؛
 • میزان تبدیل خارجی؛
 • میزان سود؛
 • تعرفهای تجاری؛
 • میزان تورم؛
 • روندای تجارت خارجی؛
 • مسائل مالیات عمومی؛
 • تغییرات مالیات واسه اجناس یا خدمات خاص؛
 • وضعیت و روندهای اقتصاد منطقه ای.

۳. عوامل اجتماعی:

 • عواملی قومی/مذهبی؛
 • سناریوهای تبلیغاتی؛
 • مسائل اخلاقی؛
 • الگوی خرید مشتری؛
 • اتفاقات مهم جهانی؛
 • دسترسی به خرید؛
 • تغییر در جمعیت؛
 • مردم شناسی؛
 • سلامت؛
 • تفکرات و نگاه های مشتریا؛
 • دیدگاه های رسانه ها؛
 • تغییرات در قانون که روی عوامل اجتماعی اثر می ذاره؛
 • تغییر در سبک زندگی؛
 • تمایل به برندها؛
 • نگاه های کاری افراد؛
 • آموزش؛
 • روندها؛
 • تاریخ.

۴. عوامل تکنولوژیک:

 • پیشرفت ی تکنولوژیک؛
 • تحقیق و پیشرفت؛
 • روندها در پیشرفتای جهانی تکنولوژی؛
 • تکنولوژیای در رابطه؛
 • قوانین بخش ی تکنولوژی؛
 • پتنتا؛
 • ارسال مجوز؛
 • دسترسی به بخش ی تکنولوژی؛
 • ترجیحات مصرف کننده؛
 • روندهای خرید مشتری؛
 • مالکیت الهی و قوانین اون؛
 • میزان بلوغ یک تکنولوژی؛
 • فناوری اطلاعات؛
 • ارتباطات.

۵. عوامل محیطی:

 • بوم شناختی؛
 • مسائل محیطی

  • بین المللی؛
  • ملی؛

 • ارزشای ذی نغعان/ سرمایه گذاران؛
 • نگاه کارکنان؛
 • سبک مدیریت؛
 • مقررات محیطی؛
 • ارزشای مشتری؛
 • ارزشای بازار.

۶. عوامل قانونی:

 • قوانین استخدام؛
 • حفاظت از مشتری؛
 • مقررات خاص صنعت؛
 • مقررات رقابت؛
 • قوانین حاکم بر بازار داخلی؛
 • قوانین آینده؛
 • بندهای قانون گذاری و فرایندهای اونا؛
 • مقررات محیطی.

برگرفته از: pestleanalysis و pestleanalysis


Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*