آموزه های تربیتی مفاتیح الجنان

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

د- روش تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات   …………………………………………………..   23 فصل دوم: مبانی خداشناسی در مفاتیح و آموزه های تربیتی آن مقدّمه    …………………………………………………………………………………  24 […]

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی­ سینا همدان

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

امروزه در هر جامعه­ای سازمانها کارکرد­های مهمی را انجام می­دهند و نقشی حیاتی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اداره­ی امور جامعه بازی می­کنند. […]