مداخلات خودتعیین گری

می 29, 2020 99 0

خودمون نگری ، خود آگاهی ودرک خوده ( آلگوزین[۱]، برودر[۲]، کاروونن[۳] ، تست ووود ۲۰۰۱)مداخلات مورد تأیید  تحقیقات ، انتخاب کردن رو واسه افراد دارای […]

ارشد حقوق: روش تدریس

می 29, 2020 99 0

معنی کیفیت تدریس در فعالیت­های آموزشی سالهاست که مهم بوده. برطبق نظر سلدین[۲] (۱۹۹۸) تا یه دهه قبل بیشتر از پونزده هزار تحقیق درباره موضوع […]

تحلیل مدل تصمیم گیری اخلاقی

می 29, 2020 99 0

۲-۲-۱۰-۲٫ توان دلیل آوردن­گری اخلاقی: توان دلیل آوردن­گری اخلاقی که از اون در ادبیات موضوع با عنوان آگاهی اخلاقی هم یاد شده، به معنی توانایی […]