پایان نامه مدیریت

پایان نامه مدیریت با موضوع : فناوری اطلاعات

نظام های مربوط به خود است و از اجزاء ترکیبی تشکیل یافته که در سطوح ساختار سازمانی به کاربرده می شود(. مؤمنی،1385،ص48)
جدول(2-2)،گونه ها و ویژگی های نظام های پردازش داده ها(همان منبع:ص49)

گونه های نظام های اطلاعاتی
درون داده ها
پردازش ها
برون داده ها
کاربران
نظام های اطلاعاتی مدیران عالیESS
یکپارچه سازی داده های درون و میان و برون سازمانی
نمودارهای گرافیکی و شبیه سازی تعاملی
پیش بینی ها و پاسخ به پرسش های مدیران
مدیران عالی
نظام های تصمیم یارDSS
برقراری ارتباط با پایگاه های دادگان متعدد برای تجزیه و تحلیل و تهیه مدل های تحلیلی و سایر ابزارتحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل و شبیه سازی های تحلیلی و تعاملی
گزارش های ویژه تصمیم گیری و پاسخ به پرسش ها
مدیران و کارشناسان
نظام های اطلاعاتی مدیریتMIS
انبوه داده های ورودی ،چکیده نظام های عملیاتی،الگوها و نمایه های ستاده
گزارش های یکنواخت تجزیه و تحلیل اطلاعات سطوح پایین سازمان
گزارش های مدیریتی
مدیران عملیاتی و سطوح مدیران میانی
نظام های اطلاعاتی دانش بران KWS
طراحی مشخصات پایگاه دادگان و دانش
الگوهای شبیه سازی
نمایه های گرافیکی و نموداری
کارشناسان فنی
نظام های اداری خودکارOAS
اسناد اداری،تهیه برنامه های زمانی
مدیریت اسناد اداری،برنامه های زمانی و ارتباطات
برنامه های زمانی و ارتباطات پستی
کارشناسان و کارکنان اداری
نظام های تراکنشی و عملیاتیTPS
اطلاعات تراکنشی و عملیاتی
جداسازی و تهیه فهرست یکپارچه سازی و به روز رسانی
گزارش های تخصصی، تهیه چکیده از گزارش ها
سرپرستان و کارکنان عملیاتی
2-32مهمترین سیستم های اطلاعاتی
از جمله مهمترین سیستم های اطلاعاتی می توان به سیستم های زیر اشاره کرد :
1-سیستم پردازش تراکنش(TPS)
2-سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)
3-سیستم پشتیبانی تصمیم(DSS)
در این بین ، نقش سیستم های اطلاعات مدیریت بسیار حائز اهمیت است. با توجّه به این که سیستم های اطلاعاتی،امکان مدیریت اطلاعات روزمره را برای تصمیم های روزمره فراهم می سازند، در دنیای پر تحول امروز جایگاه و نقش ویژه ای دارند. این سیستم ها روی کارایی عملیاتی سازمان ها تمرکز دارند. در واقع MISها خروجی های TPS را به عنوان ورودی مورد استفاده قرار می دهند. این امر حاکی از آن است که برای داشتن یک سیستم اطلاعاتی کارا بایدTPS خوبی داشت.از طریق این ورودی ها یک MIS خروجی هایی مانند : گزارش های زمان بندی، گزارش های تقاضا، گزارش های استثناء و . . .ایجاد می کند که نقش بسیار مهمی در افزایش کارایی و توانایی یک سیستم سازمانی و مدیریت آن دارد)مطلق،1391:ص112)

2-33 ایجاد نظام های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از چالش های مدیران عالی مؤسسات و سازمان های تجاری و بازرگانی ،ایجاد و کاربرد صحیح نظام های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته است.در شمار این چالش ها باید دقت شود به عنوان یک مدیر عالی ، مشاور و یا کارشناس،مسئولیت هر فرد در بهبود و استفاده از سرمایه گذاری های عظیم فناوری های اطلاعات و ارتباطات است و به عنوان مدیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در شمار وظیفه اصلی او،افزایش و ارتقاء دانش کاربران برای استفاده بهینه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات است.پاره ای از نظام های اطلاعاتی و رایانه ای را می توان در فرآیند مشخصی شناخت،طراحی و اجرا نمود.نمودار زیر چرخه ایجاد نظام های اطلاعاتی را نشان می دهد.(مجیدی و دیگران،1390:ص 9)
نمودار(2-1)،چرخه ایجاد نظام های اطلاعاتی(همان منبع:ص9)
2-34 اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان
امروزه استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است . انتظارات عمومی شهروندان ، ارتقای بهره وری سازمانی، کاهش هزینه های اداری، شفاف سازی، تأمین رضایت مردم ،ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش سرعت ارائه خدمات اهمیت موضوع را برای سازمان های دولتی دو چندان نموده است .بنابراین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر فرآیند پذیرش، جذب و بکارگیری فناوری اطلاعات می تواند روند توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی را تسهیل و تسریع کند.(اکبری و دیگران ،1392:ص7)از دید اسمیت و استروف هر سازمانی دارای سه هسته اصلی جریان اطلاعات ، فرآیند تصمیم گیری و جریان مواد است.فناوری اطلاعات می تواند بر روی هر سه دسته فوق تأثیرگذار باشد. ابزارهای فناوری اطلاعات سازمان ها را قادر می سازد تا امتیازات مهمی را کسب کنند :
صرفه جویی در هزینه و بهبود بخشیدن تبادل اطلاعات
اجتناب از خطاهای انسانی در وظایف بسیار پیچیده
صرفه جویی مالی به دلیل کاهش خطاها و زمان انجام وظایف
ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یک وظیفه
بهبود کارایی و اثربخشی سازمانی
بهبود در مدیریت میانی و کاهش فرآیندهای زاید از طریق تهیه اطلاعات مفید(فیضی و دیگران،1389:ص55)
همچنین فناوری اطلاعات به دلیل توان و ظرفیت بالای آن در تولید، پردازش و انتشار سریع اطلاعات از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است ،چرا که اطلاعات و نحوه جریان و پردازش آن برای سازمان امری حیاتی محسوب می شود . نیاز به پردازش اطلاعات توسط سازمان از تقسیم وظایف ناشی می شود که به نوبه خود با ایجاد همبستگی و وابستگی میان واحدها ، نیاز به هماهنگی را تشدید می کند .همچنین رشد سازمان ها و پیچیده تر شدن محیط آن ها ، افزایش رقابت و ضرورت ایجاد هماهنگی میان واحدها در جهت افزایش کارایی را مضاعف می کند . با توجّه به این وضعیت، تنها و یا یکی از راه حل های بسیار مؤثر در این راستا استفاده بهینه از فناوری اطلاعات است که می تواند سازمان را در یک موقعیت برتر استراتژیک قرار دهد.(اکبری و دیگران ، 1392: ص 7)
2-35 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدّد
شرکتی که نتواند دیدگاه خود را در مورد تکنولوژی دگرگون کند توان دست زدن به مهندسی مجدّد کسب‌وکار خود را نیز نخواهد داشت ، وضع شرکت‌هایی هم که تکنولوژی اطلاعات را برابر با خود کارکردن دانسته و یا نخست در پی شناخت مشکل و سپس یافتن تکنولوژی لازم برای حل آن هستند نیز چنین است . بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به عنوان دستیار و آسان‌کننده کار یکی از نیازهای اساسی مهندسی مجدّد است . تفکر عینی یعنی تعریف مساله و سپس یافتن یک و یا چند راه‌حل ، برای بیشتر مدیران ارشد آسان است ولی بکارگیری فناوری اطلاعات در روند مهندسی مجدّد ، نیازمند تفکر استنتاجی است ؛ بدین معنی که نخست یک عامل نیرومند و سازنده را پیدا کنیم و سپس به جستجوی مساله‌هایی بپردازیم که عامل یاد شده توانایی حل آن ها را دارد . اشتباه بزرگ بیشتر شرکت‌ها این است که فناوری را با دید فرایند موجود خود می‌نگرند . آن ها از خود می‌پرسند : چگونه می‌توانیم از توانایی‌های یک تکنولوژی تازه برای پیشبرد ، بالا بردن و بهتر کردن آنچه اکنون انجام می‌دهیم استفاده کنیم ؟ در حالیکه باید چنین پرسشی را طرح نمایند که چگونه می‌توانیم فناوری را به کار گیریم تا آنچه را اکنون در توانمان نیست انجام دهیم .(محمودی و دیگران،1391:ص143) پیشرفت های حاصل شده در فناوری های ارتباطات و رایانه به کارکنان یک سازمان این اجازه را می دهد که در حالی که بیرون سازمان هستند ، همچنان به سازمان خود متصل باشند و برای سازمان خود کار کنند . به عبارتی با استفاده از این فناوری ها، کم کم سازمان ها به سمت مجازی شدن پیش می روند. فناوری اطلاعات خود ،به تنهایی محقق کننده مهندسی مجدّد نیست. بلکه فناوری اطلاعات زمینه ساز مهندسی مجدّد است. به همین دلیل بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدّد بدین امید صورت میگیرد که به نوآوری در فرآیندها منجر گردد. این، دلیل اصلی سرمایه گذاری در سیستمهای اطلاعاتی است.( فیضی و دیگران،1389:ص55) رابطه بین BPR و فناوری اطلاعات چیست؟ هامر IT را به عنوان تواناساز کلیدی BPR در نظر می گیرد. داونپورت و شارت بیان می کنند که BPR مستلزم داشتن دید وسیعتری از IT و فعالیت کسب و کار، و رابطه بین آنها می باشد. قابلیت های IT باید فعالیت های کسب و کار را پشتیبانی کنند و فرایندهای کسب و کار باید برحسب قابلیت هایی باشند که IT می تواند ارائه دهد. آنها بر این عقیده اند که نوید IT و هدف و تأثیر نهایی آن، قدر
تمندترین ابزار برای کاهش هزینه های هماهنگی است.( Attaran, 2012, p5)
2-36 چالش اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات خود به تنهایی محقق کننده مهندسی مجدّد نیست بلکه زمینه ساز مهندسی مجدّد است.به همین دلیل بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدّد با این امید صورت می گیرد که به نوآوری در فرآیندها منجر گردد.این دلیل اصلی سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی است. در عین حال چالش اصلی در به کارگیری فناوری اطلاعات ،به گزارش ها و مطالعاتی بر می گرددکه از عدم تأثیرگذاری فناوری اطلاعات در پروژه های مهندسی مجدّد فرآیند کسب و کار سخن می گوید.( فیضی و دیگران،1389:ص55) اگرچه نشانه ها و دامنه شواهد ناکامی ها بسیار گسترده است اما به نظر مدیران و کارشناسان چهار دلیل و شاهد اصلی که مشکلات ،موانع و نارسایی های فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات را به وجود آورده است،عبارتند از:
1-نبود و فقدان استانداردها و شاخص های سطح رضایت مندی مدیران عالی،کسب اعتماد و اطمینانی که برای فعّالیت های واحد فناوری های اطلاعات و ارتباطات باید وجود داشته باشد؛
2-بودجه و اعتبارات کافی و لازم برای سرمایه گذاری فناوری های اطلاعات و ارتباطات به ویژه نو آوری ها شامل منابع مالی داخلی برای تأمین هزینه ها،خدمات و سرمایه گذاری ها و نو آوری ها؛
3-فقدان ساختار و مدیریت مناسب برای پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری و زیر ساخت های لازم و پیشرفته؛
4-مشکلات مدیریت نیروی انسانی، افزایش سطح رضایت مندی و روحیه کاری گروه های کار و ساختار سازمانی واحدهای فناوری های اطلاعات و ارتباطات . (مطلق،1391:ص112)
2-37 رابطه ویژه بین مهندسی مجدّد کسب و کار و فناوری اطلاعات
داونپورت و شورت (2001)رابطه مهندسی مجدّد فرآیند کسب و کار و فناوری اطلاعات را با استفاده از سه معیار ابعاد، اهداف و فعّالیت ها بررسی کرده اند. نتایج کار آن ها به شرح زیر است: (محمودی،1391:ص140)
الف -ابعاد: با توجّه به معیار فوق میتوان فرآیندها را به سه دسته بین کارکنان، بین وظیفه ای و بین سازمانی تقسیم کرد. فناوری اطلاعات در هر کدام به نوعی موثر است.
فرآیندهای بین کارکنان: فناوری اطلاعات میتواند با استفاده از فناوری های تصویری باعث ادغام وظایف در فرآیندهای بین کارکنان شود.
فرآیندهای بین وظیفه ای(نقشی): فناوری اطلاعات میتواند شبکه های ارتباطی تلفنی و غیر تلفنی به وجود آورد و وظایف قسمت های مختلف را به فرآیندهای همگن تبدیل کند.
فرآیندهای بین سازمانی : فناوری اطلاعات میتواند از طریق مبادله الکترونیکی داده ها وپایگاه های داده اشتراکی موجب کاهش هزینه مبادلات شده و واسطه ها را در فرآیندهای سازمانی حذف کند .(همان منبع:140)
ب-اهداف: باید سعی کرد تا با افزایش فرآیندهای فیزیکی به طرف کاهش نیروی کار پیشرفت. این کار را میتوان با استفاده از امکاناتی از قبیل طراحی به کمک کامپیوتر و تولید به کمک کامپیوتر و نیز وسائل ارتباطی و اطلاعاتی انجام داد .در این راه ،فناوری اطلاعات میتواند مسیر را برای تحقق اهداف مورد نظر هموارتر سازد.(فیضی و دیگران،1389 :ص54)
ج-فعّالیتها: معیار فعّالیت، فعّالیتهای مدیریتی و فعّالیتهای عملیاتی را در بر میگیرد. تجارت الکترونیک و پایگاه های داده اشتراکی با عث میشوند تا زمان و هزینه فعّالیت های مدیریتی کاهش یابند و کیفیت خروجی ها در فرآیندهای عملیاتی بهبود یابد .به علاوه، سیستم های خبره، سیستمهای پشتیبانی تصمیم، گروهی و سیستمهای مختلف اطلاعاتی ابزارهای مفیدی در فرآیندهای مدیریتی به شمار میروند. .(همان منبع:ص54)
از نظر باسل، رسالت سازمانی ، فرآیندهای کاری،تصمیمات سازمانی، نیازهای اطلاعاتی و فناوری به یکدیگر وابسته اند . به همین دلیل وقتی پروژه مهندسی مجدّد به نیازهای اطلاعاتی جدید می انجامد، لازم می آید که فناوری جدیدی همچون فناوری اطلاعات به کارکنان آموخته شود.این موضوع در شکل شماره (2-3) نشان داده شده است.(همان منبع:ص55)
رسالت

تعریف
فرآیندهای کار
انجام
اجرا
تصمیمات
راهنمایی
در نظر گرفتن
اطلاعات
حمایت
فناوری
پردازش بکار بستن

شکل (2-3) رابطه بین مهندسی مجدّد و فناوری اطلاعات
(Geoffery, 1999,p57)(همان منبع:ص55)
2-38 کارکردهای مهندسی مجدّد کسب و کار با تأکید بر فناوری اطلاعات
مهمترین کارکردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدّد کسب و کار در قالب چهار بعد کاهش دور ه زمانی فرآیند، توانمند سازی کارکنان، اتخاذ رویکرد مشتری مداری و ساختار بندی مجدّد مبتنی بر تیم آورده شده اند :(محمودی و دیگران،1391:ص142)
1-کاهش دوره زمانی فرآیند: دوره زمانی فرآیند به مدت زمانی اشاره دارد که صرف میشود تا یک فرآیند از آغاز تا پایان تکمیل شود و کاهش آن یک هدف مهم تجاری است. کاهش دوره زمانی فرآیند بخش عمده ای از شغل یک مهندس را تشکیل میدهد.در این رابطه فناوری اطلاعات کمک بسیاری به کاهش دوره زمانی فرآیند و زمان ارسال کالاها و خدمات به بازار میکند. استفاده از سیستم های اطلاعاتی برای حذف یا ترکیب عملیات تولیدی یا بازرسی آن است. فناوری اطلاعات از راه های زیر این کار را انجام میدهد: (همان منبع:ص142)
الف-ترکیب یا حذف مراحل مختلف و سرعت بخشیدن به فعّالیتهای مختلف موجود در فرآیند
ب-سرعت بخشیدن به فرآیندهای مختلف توسعه، پیاده سازی و تست کالاها یا خدمات
ج-فراهم سازی ارتباطات از راه دور همچون اینترنت، انیترانت و پست الکترونیکی
د-ایجاد ابزارهای اقتصادی نوینی همچون مبادله الکترونیکی داده ها(همان منبع:ص143)
2-توانمند سازی کارکنان: توانمند سازی کارکنان به معنای واگذار کردن قدرت تصمیم گیری یا اقتدار به کارکنان است. این در حالی است که چنین اقتدار یا مسئولیتی به مدیران به عنوان یک حق ویژه داده شده است. به عبارت دیگر دادن اختیار به کارمندان برای تصمیم گیری و اجرای آن را توانمند سازی میگویند توانمند سازی اهداف زیر را دنبال میکند,2012,p495) ( Vilson
الف-افزایش انگیزه برای کاهش اشتباهات از طریق در اختیار داشتن افرادی با مسئولیتهای بیشتر
ب-پشتیبانی از بهبودهای مستمر در فرآیندها، کالاها و خدمات
ج-افزایش فرصتها یا موقعیتها برای خلاقیت و ابداع
د-بهبود رضایتمندی مشتریان
ه-افزایش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *