پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//رفتار خريد مصرف‌ کننده

-محيط كلان

شامل نيروهاي اجتماعي بزرگتري است كه كل محيط خرد را تحت تأثير قرار مي دهند. شش نيروي تشكيل دهنده محيط كلان شركت اين موارد مي باشند: نيروهاي جمعيت شناختي، اقتصادي، طبيعي، فن آوري، سياسي، و فرهنگي . اين نيروها، فرصتها را شكل داده و تهديدها را بوجود مي آورند

مديريت بازاريابي هميشه نمي تواند نيروهاي محيطي را كنترل كند. در بسياري از موارد، تنها كاري كه مي شود كرد اين است كه بنشينيد و نگاه كنيد. مثلاً شركتي كه بخواهد بر تغييرات جغرافيايي جمعيت، محيط اقتصادي، يا ارزشهاي اساسي فرهنگي تأثير بگذارد، كار زيادي از پيش نخواهد برد. اما يك مدير باهوش بازاريابي، هرجا كه ممكن باشد بجاي شيوه برخورد واكنشي، شيوه مهاجمانه را در مقابل محيط بازاريابي انتخاب خواهد كرد( كاتلر و آرمسترانگ، 1385، ص110).

 

2-1-6-رفتار خريد مصرف‌ کننده

بازار مصرفي شامل تمام افراد مستقل و خانوارهايي است كه كالاها و خدمات را براي مصرف شخصي خريداري مي كنند. ساده ترين مدل رفتار خريدار مصرفي مدل محرك-پاسخ است. بر اساس اين مدل، محركهاي بازاريابي(P4) و ديگر نيروهاي اصلي اقتصادي ،  فن آوري، سياسي، و فرهنگي وارد جعبه سياه مصرف كننده شده و پاسخهاي معيني ايجاد مي كنند. وروديها، ناگهان در جعبه سياه پاسخهاي قابل مشاهده خريدار را ايجاد مي كنند كه چيزي همچون انتخاب محصول، انتخاب برند، زمان خريد، و مقدار خريد مي باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز