پایان نامه رایگان حقوق : پیامبر اسلام(ص)

Medical Research in Genetics and DNA Science as Concept

زن و مرد مومن قرار داده است. همچنین اوج شخصیت انسانی زن آنگاه نمایان میشود که موعد امم حجهبنالحسنالعسکری(عج)یک زن را مقتدای خویش قرار میدهد: فیابنه رسول الله لی اسوه حسنه دختر پیامبر خدا(ص)فاطمه زهرا(ع) برای من الگویی نیکو است.
2-4-1-2- زن به عنوان مادر
با توجه به اهمیت ونقش خانواده وضرورت حفظ واستحکام آن این مطلب بجاست که بگوییم مادران برای استمراراین امرباید مادرانی تمام وقت باشند. لذا زن درجایگاه مادر عهدهدار مسئولیت خطیری میباشد کهاگرپایه اصلی تربیت ورشد صحیح فرد برای اجتماع را درخانواده جستجو کنیم مادربه عنوان عامل اصلی انتقال ارزشها، جایگاه ویژهای خواهد یافت به بیان دیگرمادرمدیرخانه است همانطورکه پدررئیس خانواده میباشد. لذا نقش انسان سازی زن درطول هستی ازاصیلترین نقشهای وی بوده است ودرتایید این نظرجمله پرمعنا و مفهوم مفسربزرگ قرآن که میفرماید:(هرگاه زن اصالت را به نقشهای دیگری غیرازمادری و همسری دهد ازصراط مستقیم خارج است) وجود دارد(آنگاه که زن درمنزل به امرخانه وتربیت فرزند میپردازد به خدا نزدیکتراست.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیچ دین و آیینی همچون اسلام مقام زن را در طول تاریخ حیات بشری به عنوان مادر ارج ننهاده.
اسلام آدمیان را بعد از رعایت حق پروردگار در توحید و عبادت به رعایت حقوق و حفظ کرامت و حرمت مادر سفارش نموده ونیکی کردن با مادر را یکی از ارزشهای بنیادی قلمداد کرده است. شخصی از پیامبر)ص ( سؤال کرد: به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: مادرت. گفت دیگر چه کسی؟ فرمود: مادرت. برای بارسوم گفت دیگر چه کسی؟ فرمود مادرت. مجدداً گفت: دگر چه کسی؟ فرمود پدرت.
یکی از رهنمودهای قرآن آن است که فراروی مسلمانان، زنان الگویی قرار داده که ایمان، آثار و جایگاه مهمی را در تاریخ به جایگذاشتهاند از جمله آنها: مادر موسی با اطمینان به پروردگار خود به پیام و ندای وحی گوش فرا داد و فرزند جگر گوشهاش را در رود نیل انداخت. یا در جای دیگر مادر مریم حمل خود را خالصانه در راه خدا نذر کرد و از خداوند متعال خواست که نذرش را بپذیرد.
خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت ربویت خود آمیخته آنگونه که وصف آن را کس نتوان کرد و به شناخت کسی جز مادران در نیاید و این رحمت لایزال است.خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است و این امری است که انبیاء میخواستند و میخواستند که بانوان قشری باشند که همه آنها تربیت کنند جامعه را و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. برپایه تعالیم دینی،گرامیداشت مقدم مادران مایه ورود بهشت است؛ چنانکه خط مشی و کیفیت رفتار مادر در تربیت فرزند واراسته اهل بهشت نقش تعیین کنندهای دارد. از رسول اکرم(ص)در این باره دومطلب رسیده: 1-«الجنه تحت اقدام الامهات»؛ بهشت زیر پای مادران است یک حقیقت است و اینکه با این تعبیر لطیف آمده است برای بزرگی عظمت آن است و هوشیاری به فرزندان است که سعادت و جنت را در زیر قدم آنان و خاک پای مبارک آنان جستجو کنید و حرمت آنان را نزدیک حرمت حق تعالی نگهدارید و رضا و خشنودی پروردگار سبحان را در رضا و خشنودی مادران جستجو کنید. 2-«اذا کنت فی صلاه التطوع فان دعاک والدک فلا تقطعها و ان دعتک والدتک فاقطعها»؛ هنگام نمازمستحبی، اگر پدرت تو را خواند، نماز را قطع نکن و اگر مادرت تو را خواند، نماز را قطع نما. نیکی به مادر افضل از احسان به پدر است؛چنانکه از رسول گرامی اسلام رسیده است و سر ترجیح مادر، تحمل رنجهای فراوان از سوی اوست. خدای سبحان وقتی احترام به والدین را مطرح میکند، برای گرامیداشت مقام زن، مادر را جداگانه نام میبرد؛ مثلا در مواردی میفرماید:«وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و الوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لاتنهرهما وقل لهما قولا کریما» وحکم کرد پروردگارت که جز او را نپرستید و به والدین احسان نماید؛ اگریکی از آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگی رسیدند، به آنها حتی«اف» مگو و به آنها پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی،«ان اشکر لی ولوالدیک» شکرگزار من و پدر و مادرت باش. ، اما با همه این تجلیلهای مشترک، هنگام یاد از زحمات پدر و مادر، فقط از زحمت مادر سخن میگوید:«و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا»در این آیه، زحمات و خدمات دشوار سی ماهه مادر را دوران بارداری، زایمان و شیردهی، ذکر میکند و اشارهای به زحمات پدر نمیکند. بنابراین، آیات قرآن در حق شناسی از والدین، دو قسم است: آیات حق شناسی مشترک از پدر و مادر و آیات مخصوص حق شناسی مادر. مطلب مهمی که بیش از هر گونه حقوق و مزایای اجتماعی حرمت دارد، آن است که مادردر پرورش نسل آینده و انسانهای واقعی و امت اسلامی را به عهده دارد. جامعه آینده بر زنان کنونی حق انسانی و الهی دارند؛ مبادا ارزشهای مادی و عادی، مقام والا و منیع مادری را بدست نسیان بسپارد و آن را کمتر از ستمهای دیگر وانمود کند.
2-4-1-3- زن، محور خانواده
اهمیت خانواده بر کسی پوشیده نیست، محوریت و نقش حیاتی و زیربنایی آن در تربیت نسل، سامان بخشی به فکر واعصاب افراد خانواده و از آن جمله مرد، و تشکیل هستهی اصلی جامعه روشن است. اکثر دانشمندان خانواده را مهمترین نهادیدانستهاند که جامعه و کودک را تغذیه و پرورش میدهد و خانواده در سازگاری و انحراف کودک نقش اساسی دارد. تأمینسلامت فردی واجتماعی بدون در نظر گرفتن نقش خانواده امکانپذیر نیست. زن از آنجا که مرد خیالی سرگردان را به مرد فداکار و پای بست به خانه و کودکان خود تبدیل میسازد، عامل حفظ و بقای نوع است.از این حقیقت والا در نقش آفرینی زنان، قرآن کریم پرده برمیدارد«ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودت ورحمه ان فی لک لایات لقوم لتفکرون» ترجمه: از نشانههای قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. در این پندها نشانههایی برای مردمی که تفکر میکنند. وجود دارد.
بنابراین همانگونه که برای باقی ماندن بذرها و به دست آوردن غذا و دیگر لوازم حیات و همچنین حفظ آن، به مزرعه نیازمند است، بقاء نسل و دوام بشر نیز بدون وجود زنان ممکن نیست.
با توجه به اینکه جامعه درحال گذار میباشد نقش کارکردی زن نیزبا توجه به شرایط زمانی ومکانی متفاوت میباشد برای مثال درخانواده سنتی زن خانه داراست ومرد نان آور اما اکنون زنان بیش ازهرزمان دیگری درگذشته درفراینداقتصادی نقش دارند اگرچه ازنظرحقوقی این تحول اجتماعی باعث ایجاد ساختارخانواده مبتنی بربرابری نشده
است اما درعمل زن ومرد به رفاه اقتصادی واجتماعی خانواده کمک میکنند.
دین اسلام زن رادرخانواده به شبانی تشبیه میکند که آنرا رهبری واداره میکند. الاکلکم راع وکلکم مسوول عن رعیته… والمرأه راعیه فی بیت زوجها – آگاه باشید! همه شما چوپان هستید واز آنچه تحت اداره شماست مسوول هستید …زن چوپانست درخانه شوهرخود، این تشبیه برای تاکید براهمیت جایگاه زن درخانواده است. حدیث نبوی )ص(.
2-4-2- حقوق اختصاصی زن در اسلام
2-4-2-1- حق مهر
از جمله حقوق مالی زن که اسلام مرد را موظف به پرداخت آن نموده مهریه است. در تعریف مهریه گفته شده است: «نوعی هدیه و پیشکش که باید فرد به عنوان ابراز محبت و وفاداری به بهترین وجه آن را به زن تقدیم کند» در عصر جاهلیت، زنان به عنوان شیئی بی ارزش قلمداد میشدند و به طور عموم، مهر که حق مسلم زن بود، در اختیار اولیای آنها قرار میگرفت و یا اگر برادری، خواهر خود را به ازدواج دیگری درمیآورد، او هم در مقابل، خواهر خود را به عنوان مهریه، به ازدواج وی درمیآورد. اسلام مهر را ابداع نکرده بلکه مهر ابداع خلقت است و فقط اسلام آن را به حالت فطریش برگرداند.
قرآن با جمله«و آتوا النساء صدقاتهن نحله…..» ترجمه:مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر بپردازید. مهر را با عنوان(صدقه)یاد کرده یعنی چیزی که نشانه راستین بودن علاقه مرد است و نیز مهر به خود زن تعلق دارد و نه به پدر و مادر و همچنین با کلمه(نحله)کاملا تصریح میکند که مهر عنوانی جز هدیه و پیشکش ندارد.احادیث بسیاری از نبی اکرم در دست است که در آنها مجازات سنگینی برای عدم پرداخت مهر زن ذکر شده است از جمله اینکه فرمودند:
هر کس زنی بگیرد و در نظر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد.در واقع مهر جلوه حمایت مادی از زن است.
در فرهنگ اسلامی سابقه تعلق مهریه به عنوان حقی از حقوق مالی زنان طبق حدیثی از امام صادق(ع) به زمان آفرینش انسان بر میگردد«هنگامی که حضرت آدم(ع) میخواست حوا را خواستگاری کند به خداوند فرمود: تا به چه مهریهای رضا دهی، خداوند فرمود: به اینکه دستورات دینی را به او بیاموزی بدان خشنود میشوم، آدم گفت: خدای من اگر در مورد مهریه همین رضای توست آن را پذیرفتم و برای تو گردن میگیرم و تعهد میکنم و خداوند فرمود: خواست من نیز همین است».
«مهر در اسلام وسیلهای برای بالا بردن حیثیت زن و عاملی برای دلگرمی او در اداره کانون خانواده و زمینه ای جهت تأمین آسایش فکری اوست مهر و پرداخت آن در اسلام اهمیت ویژه ای دارد تا جایی که«اگر شوهرِ زنی کافر شود و مهر زنش را نپردازد دولت اسلامی او را موظف به پرداخت آن میکند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او می پردازد».
موضوع مهر در اسلام مشمول هر چیزی میشود که عنوان عطیه و هدیه را داشته باشد و آنچه که حرام و آلوده باشد وشخص نتواند مالک آن گردد نمیتواند موضوع مهر واقع شود.
اسلام مقدار و حد مهر را مشخص نکرده بلکه توافق و رضایت طرفین را معیار مقبولیت آن دانسته است.
در اسلام زن پس از ازدواج و با گرفتن مهر استقلال اقتصادی خود را از دست نمیدهد و درآمد وی از آن شوهرش نمیشود. گوستاولوبون در این زمینه چنین نوشته است:
«زنان اسلام نه اینکه فقط مهر میگیرند بلکه املاک شخصی آن ها کاملا در ید تصرف خود آنهاست و در هزینه ومصارف خانوادگی دیناری ملزم نیستند شرکت کنند و هر وقت مطلقه شوند کسوه و نفقه خود را باید بگیرند».
2-4-2-2- نفقه
یکی از حقوق مالی که اسلام به زن اختصاص داده و مرد را موظف به رعایت و پرداخت آن کرده نفقه است. در اسلام وجوب پرداخت نفقه بازه زمانی از آغاز زندگی مشترک تا زمان مرگ و حتی در مدت عده طلاق رجعی خواه زن فقیر باشد خواه غنی را در برمیگیرد. در تعریف نفقه چنین آمده:«از حقوق اختصاصی زن و از تکالیف مرد عبارت از تأمین هزینههای عمومی و عادی زن در خانواده است که عبارتند از: خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر مایحتاج ضروری زندگی».
طبق این تعاریف نفقه چیزی است که زن برای زندگی متعادل و متعارف خود به آنها نیازمند و هزینه هایی است که مرد در ازای پیمان زناشویی باید تقبل کند نفقه در آیات و روایات اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و خداوند در آیه233بقره به این امر اشاره کرده است و اهمیت آن به حدی است که در صورت عدم پرداخت نفقه از طرف مرد، زن میتواند نفقه مورد نیاز خود را از دارایی مرد بردارد. پیامبر اسلام(ص) در خطبههای حجه الوداع نیز به لزوم پرداخت این حق به زنان اشاره کرد. مدتهای زیادی در غرب، زن از تصرف در اموال خود محجور و ممنوع بود. در قرن نوزدهم تا حدی محجوریت زن شوهردار و در قرن حاضر محجوریت همه زنها برداشته شد. اما اسلام سیزده قرن پیش از اروپا، قانون استقلال اقتصادی هر یک از زن و مرد را تصویب کرد چنانکه قرآن میگوید«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»ترجمه: برای مردان بهرهای است از آنچه کسب میکنند و برای زن بهرهای است از آنچه کسب میکنند.و مرد حقی در مال و درآمد زن ندارد و نمیتواند او را وادار به صرف اموال خود در زندگی مشترک کند.
اسلام شرایط متعددی را برای وجوب نفقه زن بر مرد تعیین نموده که میتوان آن ها را در دو مورد خلاصه نمود که عبارتند از اینکه:
پیوند میان زن و مرد به صورت عقد دائم باشد و در نکاح موقت نیز در صورتی که شرط نفقه قبلاً ذکر شده باشد، علاوه بر آن زن به طور کامل در مقابل مرد تمکین نماید در غیر این صورت وظیفه پرداخت نفقه از مرد ساقط خواهد شد.
اسلام دستور داده کیف
یت پرداخت نفقه به بهترین وجه صورت گیرد. پیامبر اکرم(ص) در این باره فرموده اند:«فعلیکم کسوتهن و رزقهن بالمعروف»بر شما واجب است تهیه لباس و غذا و نان به نیکی و شایستگی قرآن کریم در آیات متعددی مردان را موظف به پرداخت نفقه کرده است. از جمله در سوره بقره می فرماید:«فامساک بمعروف او تسریح باحسان» یا ][باید زن را[ بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد کردن. باید گفت منظور آیه شریفه از نگهداری معروف چیزی جز فراهم نمودن مقدمات و ملزومات زندگی مانند خوراک، پوشاک و غیره نیست.
2-4-2-3- ارث
ارث، حق دیگری است که با بعثت پیامبر و نزول آیات قرآنی برای زنان مسجل گردید. بر این اساس، خداوند در قرآن،آیاتی از سوره نساء را به این مسئله اختصاص داده است. شأن نزول هر یک از این آیات، برخی از اجحافهای اعراب دربارهی ارث زنان بود. که با نزول آیات ارث این حق از سوی پیامبر به زنان بازگردانده شد.در اعراب جاهلی گاهی کسی را پسرخوانده قرار میدادند، این پسر خوانده، به این دلیل که پسر بود از مزایایی مانند ارث برخوردار میشد که حتی دختران نسلی از این مزایا برخوردار نبودند.

استقلال و شخصیت حقوقی زنان در طول تاریخ فراز و فرودهای فراوانی را طی کرده است. یکی از حقوق مالی زن ارث است که در زمان گذشته به دلایلی نادیده گرفته میشده است. با طلوع اسلام حق ارث برای زنان به رسمیت شناخته شد و همزمان با نزول قرآن کریم آیات متعددی در رد محرومیت آنان از ارث نازل شد. از جمله«للرجال نصیب مما ترک الوالدان الاقربون وللنسا نصیب مما ترک الوالدان الاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا» از هر چه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مىگذارند، مردان را نصیبى است. و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث مىگذارند چه اندک و چه بسیار آنان{آنان} را نیز نصیبى است، نصیبى معین در اسلام طبق آیات قرآن کریم سهم الإرث زن نصف مرد است.
این مسئله از جمله قوانینی است که مورد اعتراض مدعیان تساوی حقوق زن و مرد قرار گرفته است در حالی که سخنان حکمت آمیز معصومین(ع) که عدل و مفسر آیات قرآن است حاکی از آن است که در تفاوتهای موجود میان حقوق زن و مرد هیچ اجحافی نسبت به تضییع حقوق زنان صورت نگرفته است
امام رضا(ع)در پاسخ به سوالی که در مورد علت نصف بودن سهم الإرث زنان از ایشان شد فرمودند:
«وعله اعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال المیراث لان المراه اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی فلذاک و فر علی الرجال»
سهم زنان نصف مردان از میراث است و به خاطر آن است که زن هنگامی که ازدواج میکند. چیزی میگیرد و مرد ناچار است چیزی بدهد بعلاوه هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است.همانگونه که از فحوای کلام امام رضا(ع) برداشت میشود علت اینکه اسلام سهم الإرث زن را نصف سهم الإرث مرد قرار داده بدین خاطر است که از دیدگاه اسلام مهر و نفقه زن که بر مرد واجب است از امور لازم و مؤثر در تأمین آسایش واستحکام خانواده است. از این رو چون مهر و نفقه زن بر مرد تحمیل شده، اسلام از طریق دو برابر قرار دادن سهم الإرث مردخواسته است این تحمیل را جبران کند.
سنت ارث، مانند سایر سنتهای رایج در جوامع بشری، همواره رو به تحول بوده و تحولات و پیشرفتها آن را بازیچه خود کرده است. چیزی که هست از آنجایی که این تحول در جوامع بدوی نظام درستی نداشته، به دست آوردن تحول منظم آن از تاریخ انسانها ممکن نیست، و کاری است بس مشکل.
قدر یقین این است که در آن جوامع، زنان و افراد ناتوان، از ارث محروم بودهاند، و ارث در میان خویشاوندان میت، به ویژه قویترها تقسیم میشده است، و این دلیلی جز این نداشته که مردم آن دورهها، با زنان و بردگان و کودکان صغیر و سایر طبقات ناتوان جامعه، مانند یک حیوان عمل میکردند، و آنها را مانند حیوانات رام و وسیله زندگی خود میدانستند.
در