پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

توزیع

 
 

ارتقای بهره وری از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در اداره امور ، تفویض اختیار،اجرای طرحهای کارانه و واگذاری سهام در زمان اشتغال در صورت ضرورت
تعمیم آموزش در سطوح مختلف کارکنان شرکتها با تاکید بر آموزشهای کاربردی

سوالات تحقیق :
الف) سوال اصلی :
آیااختلاف معنی داری بین میانگین های قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی وجود دارد؟
آیا مدل مورد استفاده و عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی؛ در جامعه مورد مطالعه این تحقیق از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است؟
کدام یک از بخش های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی،دارای اهمیت بالایی از نظر خصوصی سازی باتوجه به انتظارات پاسخ دهندگان نسبت به عامل های دیگر می باشد؟
آیا شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
الف) سوال فرعی :
سوالات فرعی مربوط به سوال اصلی اول :
آیا بین میانگین کارائی محاسبه شده قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی اختلاف معنی داری وجود دارد؟
آیا بین میانگین اثر بخشی محاسبه شده قبل از خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی اختلاف معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی مربوط به سوال چهارم :
آیا شاخص «جنسیت» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی بخش های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
آیا شاخص «سابقه شغلی» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟
آیا شاخص «تحصیلات» از شاخص های جمعیت شناختی تاثیری در ارزیابی عامل های انتخاب شده جهت بررسی خصوصی سازی دارند؟

چارچوب نظری تحقیق :
وقتی پژوهشگر مبانی تئوریک ( منظرهای مختلفی که پدیده مورد پژوهش مطالعه شده است، برای مثال منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ، مدیریتی و ….) و مبنای تئوریک( یکی از منظرها یا ترکیبی از آنها را) تعیین کرد، درون آن مبنای تئوریک پیشینه پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهد و بر اساس آن نوعی چارچوب مفهومی تدوین می کند. این چارچوب مفهومی خاستگاه مساله، موضوع ، سئوال و بیانه هدف نهایی پژوهش است. چارچوب مفهومی، مدلی مفهومی است از چگونگی تئوری پردازی در مورد روابط بین چند عامل که به عنوان عوامل موثر بر مساله تعریف شده است( دانایی فرد و همکاران،1388 : 99 ).
بنابراین پس از تکمیل بررسی پیشینه،تعریف مسئله و اجرای مصاحبه ها، پژوهشگر در روند پژوهش طراحی و تدوین چارچوب نظری را پدید می آورد. چهار چوب نظری یک مدل و الگوی مفهومی مبتنی بر روابط تئوریک میان تعدادی از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند؛ می باشد. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مساله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشار یافته به منظور ایجاد پایه علمی برای مساله مورد تحقیق جایگاه اساسی دارد. بطور خلاصه؛ چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغییرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند؛ گفتگو می کند. پدید آوردن چنین چهارچوبی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و در زمینه پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم.
سپس می توانیم از محل این چارچوب نظری فرضیه ها یا سئوالات آزمون پذیری را پدید آوریم تا ببینیم نظریه تدوین شده تا چه اندازه معتبر است. از این رو؛ روابط مفروض را می توان به یاری تحلیل های آماری مناسب آزمود؛ بدین گونه است که چارچوب نظری بنیان تمام تحقیق را تشکیل می دهد. (سکاران، 1384: 81) .
در این پژوهش عامل های انتخاب شده جهت ارزیابی خصوصی سازی به ترتیب؛ بهره وری؛ کارآیی؛ و اثربخشی به عنوان عامل هایی که خصوصی سازی در آنها صورت گرفته است. بنابراین چارچوب نظری این تحقیق به صورت شکل زیر ترسیم و مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته است.

شکل شماره 1-1 : مدل مفهومی تحقیق

فرآیند تحقیق :

شکل شماره 1-2 : فرآیند تحقیق ( اقتباس از کیوی و کامپنهود؛ 1376؛ 34)

قلمرو تحقیق :
قلمرو موضوعی :
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل مباحث مربوط به ارزیابی خصوصی سازی در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان است.
قلمرو مکانی :
این تحقیق از نظر مکانی به مقایسه وضعیت خصوصی سازی بصورت قبل و بعد از اقدام،در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان(مطالعه شهرستان نیکشهر) می پردازد.
قلمرو زمانی :
محدوده زمانی تحقیق دلالت بر بازه ای از زمان دارد که پژوهش در آن انجام می گیرد. بر این اساس، محدوده زمانی این تحقیق ازاسفندماه90 تا شهریورماه 91 می باشد و مقطعی می باشد.

روش گردآوری داده ها :
داده های مورد نیاز این پژوهش،به دو روش ذیل جمع آوری شده اند:

الف)مطالعات کتابخانه ای : برای تدوین تاریخچه،ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق از اسناد و مدارک،کتابها و مقالات موجود در کتابخانه های دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه آزاد و همچنین منابع الکترونیکی مرتبط با موضوع از سایت های معتبر علمی داخل و خارج کشور استفاده شده است.
ب)مطالعات میدانی : برای جمع آوری داده های مورد نیاز ،پرسش نامه ای طراحی شد و پس از اعتبار سنجی ،بین نمونه آماری توزیع گردید.
1-10- ابزار گردآوری داده ها:
در هر پژوهش،جمع آوری اطلاعات یکی از مهمترین برنامه هاست در کار جمع آوری اطلاعات باید بهترین روش را با شناخت کامل انتخاب کرد و بدرستی بکار برد. در این پژوهش علاوه بر مصاحبه،توزیع پرسشنامه،ومشاهده کارکنان و پدیده ها ،به جمع اوری داده ها از طریق اسناد و مطالعات کتابخانه ای نیز اقدام شده است . ابزار اصلی گرداوری اطلاعات در این پژوهش ،پرسش نامه می باشد.
برخی از منابع استفاده شده در تحقیق بشرح ذیل است:
استفاده از کتابخانه های دانشگاه تهران ،دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
استفاده از اطلاعات موجود در وزارت نیرو
مراجعه و استفاده از اطلاعات موجود در شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و کرمان
استفاده از سایتهای اینترنتی و مقالات معتبر داخلی و خارجی
بهره گیری از اطلاعات موجود در شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان و شرکت برق منطقه ای زاهدان

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استفاده از آمار جمعیتی و کارکنان اداره برق نیکشهر

تعریف واژگان کلیدی :
خصوصی سازی: یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری اثر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد(صفار زاده،1381:47)
بهره وری :بهره وری یعنی درست انجام دادن کارها بعلاوه انجام کارهای درست(دراکر ،1994:118).
کارائی: نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده ،کارائی یا راندمان است ،یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود(میبدی ،1379: 194-193)
اثر بخشی : اثر بخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود نائل می آید(جعفری قوشچی،1381 : 40 )

خلاصه فصل اول :
در این فصل کلیات تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، در ابتدای فصل به معرفی موضوع تحقیق؛ اهمیت و ضرورت آن اشاره شد. پس از آن مسئله اصلی تحقیق که پژوهشگر قصد دارد با رویکردبنیادی- کاربردی در راستای حل آن بر آید با تاکید بر خصوصی سازی معرفی شد. با عنایت به مسئله اصلی تحقیق، سئوال آغازین تحقیق و سئوالات فرعی نیز مشخص گردید و سپس چهار چوب مفهومی تحقیق طراحی گردید. از آنجائیکه بایستی ارتباط منطقی بین مدل تحقیق و سوالات تحقیق وجود داشته باشد پس از طراحی چار چوب مفهومی تحقیق؛ سوالات تحقیق از مدل طراحی شده استخراج گردید. در ادامه فصل مطالبی کوتاه و کلی به روش شناسی پژوهش ارائه گردید و از آنجائیکه ترسیم فرآیند اجرای پژوهش می تواند به خواننده در درک بهتر تحقیق کمک نمائید پژوهش گر تمام مراحل تحقیق را بطور خلاصه معرفی و در پایان فرآیند اجرای آن تهیه و ارائه گردیده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان مدیریت :کسب مزیت رقابتی

فصل دوم
ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه :
امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارهای افزایش کارایی در اقتصاد همه کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. ولی آنچه موفقیت این ابزار را در جهت رسیدن به رشد تضمین می نماید، مبتنی بودن آن بر اهداف استراتژیک بسته به شرایط هر کشور است. به علاوه شناخت نقاط ضعف و قوت اقتصاد و تدوین قوانین لازم در جهت رسیدن به رشد کافی از الزامات این مهم می باشد. همچنین به قول نهادگرایان بهتر است مشکلات ریشه ای را قبل از هر کاری حل نمود چرا که انجام اقداماتی همچون کاستن بار تصدی های دولت، مقررات زدایی،آزادسازی و….هرچند ضروری هم باشد اما لزوما نمی توانند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی کشور شوند زیرا در دنیای معاصر فرصت ها و کامیابی افراد، شرکت ها، ملت ها و دولت ها به وجود نهادها و چگونگی عملکرد آنها در جامعه بستگی دارد از این رو به قول «هایک» بهتر است نظم خودجوشی درست کنیم که مکانیسم بازار بتواند به راحتی در آن کار کند.

2-2- مفهوم خصوصی سازی :
برای بررسی و تحقیق در باره هر موضوعی بهتر است ابتدا به توصیف و تفسیر آن موضوع پرداخته و تعریفی جامع از آن ارائه شود . لذا در این بخش تلاش می شود که قبل از پرداختن به موضوع خصوصی سازی، برخی از تعاریف آن آورده شود و در پایان تعریفی مشترک و کلی بیان گردد .واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی وبستر بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.قدیمترین تاریخ ثبت استفاده از واژه خصوصی سازی به سال 1948 برمی گردد و هانک مدعی تعمیم آن در سالهای 1981-1980 است؛ زمانی که وی در هیأت مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا خدمت می کرد.
در یک تعریف کاربردی می توان بیان نمود که”خصوصی سازی، اصطلاحی بسیار گسترده،اما ساده است. خصوصی سازی انتقال دارایی ها یا توزیع خدمات از دولت به بخش خصوصی است که می تواند دامنه گسترده ای را شامل شود که گاهی اوقات نقش بسیار محدود دولت را نیز منع می کند و در پاره ای از اوقات شراکتی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد می کند،در حالی که دولت همچنان بازیگر مسلط و غالب است خصوصی سازی به دامنه ای از اعمال که شامل مواردی از قبیل فروش دارایی ها، به مناقصه گذاشتن خدمات، سر و سامان دادن به بازار داخلی، مشارکت دولت – بخش خصوصی و آزاد سازی، اطلاق می گردد .
از دیدگاه اقتصادی ، خصوصی سازی مانده درآمد فعالیت های اقتصادی و قدرت کنترل آنها را از دولت به سرمایه گذاران بخش خصوصی منتقل می کند. در نتیجه، بازار توزیع درآمد را به دست گرفته،انگیزه سرمایه گذاری را بهبود می بخشد.خصوصی سازی شامل انتقال دارایی ها و فعالیت های دولتی به بخش خصوصی است و عموماً به عنوان ابزار شکل دهی یک شرکت پویا شناخته می شود که نتیجه فروش سهام دولت به سهامداران خصوصی است خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود بهره وری و افزایش کارائی در سطح اقتصاد یک کشور که نهایتاً باعث ایجاد رشد اقتصادی می گردد.
در اواخر مهر ماه سال 1372 از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو، در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردید و در این جلسه به مفاهیمی چون: برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی حاکم نمودن شرایط رقابت کامل بر واحدهای دولتی و آزادسازی یا انتقال کامل کنترل قانونی بنگاه ها ، برای تعریف خصوصی سازی اشاره شد،ولی نهایتاً اعضا تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی؛ یعنی انتقال مالکیت یا کنترل بنگا
ه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند.
ازتعاریفی که از خصوصی سازی در داخل ایران شده است، می توان خصوصی سازی را مجموعه عملیات قضائی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کاهش و حتی حذف سرکردگی دیوانسالاری و تکنوکراتی اداری در مؤسسات بخش عمومی دانست همچنین خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده، در صورت اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.
البته،تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققان واقتصاددانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارائه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است،اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزاد سازی،بازارگرا کردن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذاری، حذف مقررات دست و پا گیر و… را دید، که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان تعریفی مشترک و کلی از خصوصی سازی ارائه داد بر همین اساس،خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و طی آن سرمایه های مردمی جذب شده،در نتیجه دولت تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید.
در دهه های اخیر خصوصی سازی توجه بسیاری از پژوهش گران و سیاست گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده است.آن ها پدیده ی خصوصی سازی را از دیدگاه های گوناگون اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد نهادها بررسی کرده اند.تاکنون بیش تر مطالعات مربوط به خصوصی سازی و آثار اقتصادی آن در چهارچوب اقتصاد خرد بوده است. در بسیاری از این مطالعات، عملکرد بنگاه های خصوصی سازی شده، با بنگاه های دولتی مورد مقایسه قرار گرفته اند. در ادبیات خصوصی سازی مطالعات معدودی به بررسی پی آمدهای خصوصی سازی از دیدگاه اقتصادکلان پرداخته اند، به عنوان نمونه، مگینسون و نتر (2001) در مروری بر ادبیات خصوصی سازی، بیش از 70 مقاله را بررسی کرده اند، ولی تقریباً هیچ اشاره ای به ابعاد کلان خصوصی سازی نداشته اند. آن ها تنها در یک پاراگراف به توسعه ی بازار سرمایه (که آثار کلان اقتصادی دار د)، اشاره کرده اند. شاید بتوان کم توجهی به ابعاد کلان خصوصی سازی در ادبیات را ناشی از موارد زیر دانست: تأکید بسیار بر مطالعات با پایه خرد در ادبیات اخیر پژوهش های اقتصادی، علاقه به مقایسه ی عملکرد بنگاه های خصوصی و دولتی، توجه و علاقه ی بازارهای سهام به بنگاه های خصوصی و در نهایت عدم وجود داده های سری زمانی طولانی که بتواند ماهیت بلندمدت اثر خصوصی سازی را نمایان کند.
بدیهی است که بین خصوصی سازی و عملکرد اقتصاد کلان ارتباطی وجود دارد. برای اثبات وجود چنین رابطه ای می توان مشاهدات زیر را مد نظر قرار داد : اول، باید توجه کرد که انگیزه ی اولیه ی خصوصی سازی در کشورها

دیدگاهتان را بنویسید