پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/كنترل مدارك HSE

Business man putting coin on pile of money on table with financial graph in blue color filter background

كنترل مدارك

شركت بايستي روش‌هاي‌اجرايي را به منظور كنترل مدارك سيستم مديريت HSE، براي اطمينان از موارد ذيل نگهداري نمايد:

 • مدارك بتوانند بوسيله شركت‌، بخش‌، وظيفه يا فعاليت تشخيص داده شوند.
 • مدارك در فواصل زماني معين مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت نياز تجديد نظر شوند و بوسيله افراد واجد اختيار به منظور تعيين كفايت آنها قبل از انتشار مورد تأئيد قرار گيرند.
 • ويرايش‌هاي جاري در محل‌هائي كه به آنها نياز دارند، در دسترس باشد.
 • هنگامي كه منسوخ مي‌شوند سريعأ از تمام محل‌هاي توزيع‏شده و محل‌هايي كه از اين اطلاعات استفاده مي‌كنند، جمع‌آوري شوند.

مدارك بايستي خوانا، تاريخ‏دار (با تاريخ‏هاي تجديدنظر)، به راحتي قابل تشخيص، شماره‌گذاري شده (با يک شماره ويرايش) بوده و طبق يك روش مشخص حفظ و براي يك مدت معين نگهداري شوند. سياست‌ها و مسئوليت‌ها بايستي براي اصلاح مدارك و دسترسي‏ به آنها براي کارکنان، پيمانکاران، نهاد‏هاي دولتي و عموم مردم، برقرار شوند.

4- ارزيابي و مديريت ريسك

ريسك  در تمامي تلاشهاي بشري وجود دارد. اين بخش، شناسايي خطرات HSE و ارزيابي ريسك‌هاي HSE براي تمامي فعاليت‌ها، محصولات، خدمات و  توسعه اقدامات براي کاهش اين خطرات را بيان مي‏کند.

شناسايي خطرات و تأثيرات

شركت بايستي روش‏هاي‌اجرائي را نگهداری نمايد تا به‏صورت نظام‏مند خطرات و اثراتی را شناسايي نماید که ممکن است از فعالیت‌ها تأثير گرفته یا از آنها ناشی شوند، و همچنين از موادی که بکار برده شده یا با آنها مواجه می‌شود. دامنه شمول اين شناسایی می‌بایست فعالیت‌ها را از آغاز (یعنی قبل از مالکیت زمین) تا مرحله ترک و رهاسازی و دفع خروجی‌ها پوشش دهد.

این شناسایی بایستی شامل ملاحظات زير باشد:

 • طراحي، ساخت و راه‏اندازي (يعني حصول سرمايه، توسعه و بهبود فعاليت‌ها).
 • شرايط عملياتي عادي و غيرعادي، شامل توقف اضطراري توليد، تعمير و نگهداري و راه‏اندازي.
 • رویدادها و خطرات شامل آنهايي که از موارد زير ناشي مي‌شوند:
 • فقدان كنترل‌هاي لازم براي مواد مصرفي / محصولات.
 • شكست ساختاري.
 • وضعيت آب و هوايي، جغرافيايي و ساير رويدادهاي طبيعي خارجي.
 • خرابكاري و ضعف سيستم‏هاي حراستي.
 • فاكتورهاي انساني شامل از كارافتادگي‏ها در سيستم مديريت HSE.
 • برچيدن، ترك محيط كار، از سرويس خارج كردن و دفع كردن.
 • خطرات و اثرات بالقوه مرتبط با فعاليت‌هاي قبلي.

كاركنان در كليه سطوح سازماني، بايستي در شناسايي خطرات و اثرات، بطور مقتضي مشاركت داشته باشند.

2-4- ارزيابي

بايستي روش‏هاي‏اجرايي براي ارزيابي (برآورد) ريسك و اثرات ناشي از خطرات شناسايي شده در مقابل معيارهاي معين، با در نظر گرفتن احتمالات وقوع و شدت نتايج آن براي موارد ذيل نگهداري شود:

 • انسان
 • محيط‏زيست
 • سرمايه

بايستي توجه شود كه هر روش ارزيابي، نتايجي به دنبال دارد كه خود آنها مي‏توانند منجر به يک دامنه عدم اطمينان شوند. در نتيجه، روش‏هاي رسمي ارزيابي ريسك، همراه با كسب نقطه نظرات كاركنان با تجربه، قانون‏گذاران و جامعه بكار گرفته مي‌شود.

ارزيابي ريسك بايستي:

 • در برگيرنده تأثيرات فعاليت‌ها، محصولات وخدمات باشد.
 • تأثيرات و ريسك‌هاي ناشي از عوامل انساني و سخت‏افزاري را بيان کند.
 • اطلاعات را از كاركناني اخذ كند که مستقيماً در منطقه ريسک حضور دارند.
 • توسط كاركنان واجد شرايط و با صلاحيت انجام شود.
 • براساس روش‏هاي مستند و مناسب انجام شود.
 • در دوره‏هاي زماني معيني به روز گردد.

ارزيابي ريسك‌ها و تأثيرات ايمني و بهداشت، هر جا كه مناسب است، بايستي شامل ملاحظات ذيل باشد:

 • حريق و انفجار
 • اثرات و تصادفات
 • غرق شدن،‌ خفگي و برق‏گرفتگي
 • تماس حاد و مزمن عوامل شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي
 • عوامل ارگونوميكي

ارزيابي اثرات حاد و مزمن زيست‏محيطي، هر جا كه مناسب است، بايستي شامل ملاحظات ذيل باشد:

 • انتشار كنترل شده يا كنترل نشده مواد و انرژي به زمين، آب و اتمسفر.
 • توليد و دفع پساب جامد و ساير پساب‌ها.
 • استفاده از زمين، آب، سوخت‌ها و انرژي و ديگر منابع طبيعي
 • سر و صدا، بوي مواد، گرد و غبار، ارتعاش

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))