پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

Artificial intelligence, connections and nucleus in concept of interconnected neurons. Abstract background with binary numbers, neural network and cloud computing.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

تا به تمام ابناء بشر سود رساند، ایمان آورد[1]. اوریگنس بعد از تأکید بر نخست­زاده بودن لوگوس به ازلیت وی اشاره می­کند. به نظر او لوگوس هم قبل و هم بعد از تجسد، پسر خدا بود[2]. از این عبارت می­توان دریافت که زمانی نبوده که لوگوس موجود نبوده، زیرا در این صورت نمی­توان به خداوند، پدر گفت. خداوند از ازل همیشه پدر بوده زیرا پسر از ازل وجود داشته می باشد. اما اکنون که لوگوس متجسد گشته آیا به این معناست که خداوند دیگر پسر ندارد؟ یا به تعبیر سلسوس آیا به این معناست که جایگاه قبلی خود را ترک کرده و به میان بشر­ها آمده و به تعبیری، مکان قبلی­اش اکنون خالی می باشد؟ اوریگنس در پاسخ می­گوید: «هنگامی که ما می­گوییم خداوند جایی را ترک کرده و جای دیگری را پر کرده می باشد منظورمان به لحاظ منطقی آن چیزی نیست که سلسوس می­گوید. بلکه معتقدیم که خداوند روح افراد شرور و بدکار را ترک گفته و روح افراد پارسا و نیک سرشت پر از روح­القدس می باشد[3]». اوریگنس هرچند در این پاسخ نقل مکان یا تجسد لوگوس را به لحاظ روحانی تفسیر کرده اما واقعیت این می باشد که جوابش به ایراد سلسوس انجیل حقیقت هم مشهود می باشد. در این انجیل ذکر گردیده هنگامی که کلمه ظاهر گردید، صرفاً کلمۀ گفتاری و ادا­شده نبود، بلکه جسم گردید[4]. پس در این نکته نیز احتمالاً بین آباء و گنوسی­ها تأثیر و تأثری در کار بوده می باشد.

اوریگنس معتقد می باشد که پسر اسامی مختلفی دارد، گاهی حکمت (امثال، 8: 22-25) و گاهی نخست­زاده نامیده شده می باشد، همچنان­که پولس همین سخن را اظهار می­کند (کولسیان، 15:1). با این حال نخست­زاده و حکمت با هم متفاوت نیستند بلکه ذاتاً یکی و همانند هستند. اوریگنس زیرا به این­همانی کلمه و حکمت قائل شده تمام صفات حکمت در امثال، 8: 22-25 را به کلمه نسبت داده می باشد اما باز تأکید می­کند که منظورش از این­همانی کلمه و حکمت این نیست که مسیح موجودی غیر­شخصی می باشد «… نشاید که کسی چنین تصور کند ما وقتی او(کلمه= پسر) را حکمت می­نامیم منظورمان چیزی غیر­شخصی می باشد …[5] ». از آنجا که در کتاب مقدس، حکمت از صفت ازلیت برخوردار می باشد، اوریگنس نیز پسر/ لوگوس را با حکمت یکی گرفته و بر ازلیت وی تأکید می­کند. به تعبیری هدف وی از این­همانی تأکید بر[1]. Origen, 2Contra Celsus, chaps. 31 and 33.

[2] . Origen, 3Contra Celsus, chap. 14.

[3] . Origen, 4Contra Celsus, chap. 5.

[4]. James, Robinson, The Nag Hamadi Library in English, Second Edition, Leiden: Brill, 1984, (The Gospel of Truth), p. 26, par. 5.

[5]. Origen, 1On the Principles, chap. 2, par. 1.

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی