پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

تکه ای از متن پایان نامه :

مختلف فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حقوقی غیرمسلمانان پرداخته گردد که این پژوهش عهده دار این رسالت در باب حدود الهی به شکل تطبیقی در میان مذاهب خمسه گردیده می باشد.

1-2.فصول پژوهش

فصل اول کلیات می­باشد که شامل مذاهب خمسه ،تعریف مسلمان ،کفر و انواع کفار می پردازد. فصل دوم مطالعه فقهی انواع حدود  در این فصل انواع حدود در مذاهب خمسه مورد مطالعه قرار می گیرد و در فصل سوم به مطالعه انواع حدود در مذاهب خمسه به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان پرداخته می گردد.

شرایطى وجود داشته می باشد و پس از آن مى توانیم در مورد خود این مذاهب بحث کنیم .(علامه طباطبائی ،1366،ص 158). بطور کلى مى دانیم که مسائل اسلامى (اگر بخواهیم دسته بندى کنیم) آن چیز که که مربوط به جوهر اسلام می باشد و عمدتاً در قرآن و بعد هم در سنت بیان شده می باشد سه دسته اند:

1- اعتقادات (که وظیفه فکر و عقل می باشد)

2-اعمال (که راجع به اعضااست)

3- روحیات و اخلاق (که مربوط به دل می باشد) در قرآن به طور جداگانه و مجزا به هر یک از اینها پرداخته شده می باشد که مثلاً در قرآن یا روایات سه باب براى این سه دسته ذکر شده باشد بلکه اینها به طور مخلوط با هم ذکر شده اند و بسیارى از آنها هم در ضمن قصص قرآنى آورده شده اند.  از همان آغاز هم معلوم بود که این مسلمانان که کاروان علم را به حرکت درآورده اند (حتى در دوران صحابه و بعد از آن در دوره تابعین) کار دسته بندى را شروع کرده اند. مثلاً ابن عباس در درسهایى که مى داد مشخصاً و بطور جداگانه مباحثى در مورد تفسیر، سیر ادب عربى و حدیت ارائه مى نمود. و کم کم معلوم گردید که اسلام یک سرى اعتقادى دارد و یک سرى مسائل فقهى و یک سرى مسائل عرفانى و اخلاقى .

تابعین: کسانى هستند که پیامبر (ص) را درک نکرده اند ولى صحابه را درک کرده اند. یک صحابه یا بیشتر. و معلومات خود را از طریق صحابه اخذ نموده اند و اگر حدیثى را نقل مى کنند خودشان از پیامبر (ص) نشنیده اند بلکه از یکى از اصحاب شنیده اند. البته خود تابعین هم به دو دسته صغار تابعین و کبار تابعین تقسیم مى شوند.

    صغار تابعین در اواخر نیمه قرن دوم پیدا شده اند و یک، دو یا سه (یا چند نفر معدود) از صحابه سالمند را دیده اند. کبار تابعین بیشتر صحابه را دیده اند. سن ایشان ایجاب مى کرده می باشد و در میان آنها حتى برخى صحابه هم بوده اند مثل ابن عباس که در زمان رحلت حضرت رسول (ص) ظاهراً هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و بیشتر معلومات خود را نیز از صحابه گرفته

 مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی: مطالعه تفاوت حقوق مسلمان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود