سازمان بین المللی کار، آیین نامه اجرایی ماده

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت (مصوب سال 1377)، آغاز گردیده می باشد.

علی رغم اینکه صندوق طرفداری وکلا را نمی توان یک صندوق بیمه اجتماعی به حساب آورد، مقررات این قانون در موارد متعددی به قانون تامین اجتماعی رجوع کرده می باشد و پس شناخت دقیق رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی وکلای دادگستری بدون مطالعه قانون تامین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. توضیح اینکه مطابق مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی بایستی دست کم شامل6 طرفداری باشد. در صورتی که صندوق طرفداری وکلا فقط حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه می کند. هم چنین دولت در پرداخت حق بیمه و کلا در تامین منابع مالی این صندوق نقشی ندارد و به همین جهت نمی توان آن را یک صندوق بیمه اجتماعی دانست.

از طرفی قانون فوق نکات مبهم فراوانی دارد که موجب بروز معضلات عملی متعددی برای مجریان قانون و البته وکلای گرانقدر شده می باشد. عمر زیاد قانون نیز موجبی دیگر بر مناسب نبودن این قانون می باشد. نکته دیگر اینکه در تفسیر مقررات حاکم بر تامین اجتماعی بایستی به این نکته توجه داشت که اگرچه قانون تشکیل صندوق طرفداری 1355 ملهم از قانون تامین اجتماعی 1354 می باشد، اما در عین حال قانون 1354 در وهله اول قانونی می باشد برای تامین اجتماعی کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند نه تامین اجتماعی به مفهوم عام.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه

مشمولین طرفداری در صندوق طرفداری از وکلا و کارگشایان دادگستری

بر اساس ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری 1355 :« وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند». وکیل کسی می باشد که دارای پروانه وکالت باشد. با عنایت به حذف مقررات راجع به اعطای پروانه کارگشایی، مشمولین این ماده عملا وکلای پایه یک می باشند. البته کارآموز وکالت نیز از این منظر وکیل به شمار می رود.

مطابق تبصره همان ماده: « وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا‌ مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند». در نظام بیمه های اجباری، اصولا هر شخص فقط می تواند عضو یک نظام بیمه اجباری باشد. این قاعده از تبصره 3 ماده 3  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 نیز قابل برداشت می باشد. مفاد تبصره این می باشد که چنانچه وکیلی به تناسب شغلی که داشته، بیمه