پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

در خداشناسی به کلام تنزیهی معتقد می باشد و در این زمینه تحت تأثیر افلاطون، هراکلیتوس، افلوطین، فیلون اسکندرانی و تاتیانوس قرار گرفته می باشد[1]. خداوند در نظرکلمنس بی­آغاز و به عنوان وجود، اصل اول طبیعیات و به منزلۀ خیر، اصل اول اخلاقیات و به مثابه ذهن اصل اول قضاوت و استدلال می باشد. در این عبارت به وضوح مشاهده می­گردد که خداوند در نگاه کلمنس همان اصل اول می باشد و اصل اول به نظر وی غیرقابل توصیف و غیرقابل شناخت می باشد زیرا اصل اولِ هر چیز قدیمی­ترین و کهن­ترین طریق فرشتگان دون، فلسفه را به یونانی­ها بخشیده می باشد. نکتۀ دیگر اینکه لوگوس با تمام اهمیتش برطبق مشیت و ارادۀ پروردگار اقدام می­کند هرچند کلمه بر همه چیز حکومت می­کند و همه چیز را تحت کنترل خود دارد اما منبع نیرویش پدر می باشد[2]. او در توضیح ازلی بودن لوگوس و صدور وی از پدر، آیۀ «کلمه با خدا بود» (یوحنا، 1: 1) را به معنای «کلمه در خداوند بود»، تفسیر می­کند: «در روزهای آخر منجی ازلی بر روی زمین ظاهر گردید، همان که خداوند بود، زیرا کلمه در خداوند بود، به مثابه معلم ما ظاهر گردید. کلمه، که از طریق وی همه چیز مخلوق گشته بود، ظاهر گردید[3]». در عبارتی دیگر نیز همین نظر را مطرح می­کند «… کلمۀ الهی آشکارترین خداوند، هم­سنگ پروردگار جهانیان مخلوق گردید، زیرا وی پسر او بود و کلمه در خدا بود[4]». در این دو عبارت می­بینیم که کلمنس معتقد می باشد لوگوس در آغاز در خداوند بود یعنی به مثابه تصوری در ذهن خداوند وجود داشت اما بعداً از وی صادر گردید[5]. به عبارتی دیگر صدور لوگوس از پدر در ازل رخ داده می باشد. احتمالاً کلمنس در این توجه خود به لوگوس تحت تأثیر فیلون اسکندرانی بوده می باشد[6].

 

خورد و مصلوب گشت، پس این اعتقاد مسیحیان سست و بی­ارزش می باشد. اوریگنس در پاسخ، به نخست­زاده بودن مسیح اشاره می­کند و او را کسی می­داند که برطبق مشیت خداوند بدن و روح انسانی به خود گرفت و در پایان از سلسوس می­خواهد به لوگوس که متجسد گردید[1].Van den hoek, Annewies,“God Beyond Knowing: Clement of Alexandria and Discourse of God”, God in Early Christian Thought, ed. By Andrew McGowan and et.al, Brill, 2009, pp. 39, 41, 43.

[2]. Clement, 7Stromata, chaps, 2-7.

[3] . Clement, The Exhortation, chap. 1.

[4] . Clement, Ibid, chap.10.

[5] . Clement, 5Stromata, chap. 12.

[6]. برای اطلاع بیشتر از تأثیرات فیلون بر کلمنس و سایر آباء رک به: معتمدی، منصور، عبدی، اما، «نظری تحلیلی و انتقادی به مفهوم لوگوس از یونان باستان تا آباءکلیسا»، مطالعات اسلامی، فلسفه و کلام، سال چهل و پنجم، شماره پیاپی، ۹۰، بهاروتابستان۱۳۹0، ص 110- 11، 125.

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی