پایانامه در رابطه با : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

Landscape of particles and lines.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شکل (1-6):فلودیاگرام بستر ثابت مراکس جهت نفت سفید

1 4- 7) فرایندDMD

این فرایند جدیدترین نوع فرایند در نوع خود در دهه اخیر می باشد.شباهت بسیار زیادی بین این فرایند و فرایند مراکس هست و جهت مرکاپتان زدایی یا شیرین سازی برش های نفتی بکار می رود.این فرایند بر خلاف پروسس مراکس عمومیت فوق العاده ای بر روی تمامی برش های نفتی به عنوان خوراک ورودی دارد ،و در واقع تمامی برش های نفتی توسط این فرایند قابل مرکاپتان زدایی می باشند.در این فرایند نیز مانند فرایند مراکس به دو صورت کاتالیست مورد

بهره گیری قرار می گیرد . نوع اول بهره گیری از کاتالیست مایع[1] با عنوانIVKAZ [2] میباشد و نوع دوم بهره گیری از کاتالیست با بستر ثابت با عنوان تجارتی   2-UVCO4 می باشد. این کاتالیست دارای ظرفیت جذب چند برابر کاتالیست مراکس می باشد که بر روی الیاف کربنی نشانده شده می باشد و به صورت رول درون برج قرار می گیرد.اساس این فرایند حذف اولیه مرکاپتانهای سبک (متیل تاپروپیل مرکاپتان) توسط استخراج با هیدرو کسید سدیم و متعاقب آن اکسایش مرکاپتانها سنگین و تبدیل آنها به دی سولفید توسط هوا در حضور کاتالیست می باشد.این از بالای برج احیا محلول ترکیبی کاتالیست به همراه هوا وارد یک جداکننده گازی شده و هوای آن از بالای این جدا کننده    خارج می گردد و از پایین اینظرف محلول کاتالیست به همراه دی سولفید وارد جداکننده دی سولفید می گردد. در این جدا کننده، دی سولفید از محلول کاتالیست جدا میگردد و محلول کاتالیست مجددا توسط پمپ به ستون استخراج برگشت داده می گردد. محلول کاتالیست دور ریز هر از چند مدت به صورت پریدیک از سیستم به ظرف جهت مصارف دیگر خارج می گردد. بنزین استخراج شده از ظرف ذخیرهV-3))توسط پمپپ به درون راکتور مرکاپتان زدایی(R-2)ارسال می گردد. قبل از ورود به راکتور،بنزین با مقدار مشخصی هوا و محلول ترکیبی کاتالیست مخلوط می گردد.ترکیب این محلول کاتالیست هماننه ترکیب محلول بخش استخراج می باشد.در این راکتور مرکاپتان به دی سولفید تبدیل می گردد.دما در این راکتور C50 و فشار bar20-10 می باشد. علت بالا فشار ایجاد انحلال هوا درون برش نفتی می باشد.از بالای  راکتور فوق بنزین تصفیه شده به همراه محلول کاتالیست خارج و به جدا کننده (V-6) وارد می گردد. در این جداکننده بنزین ازمحلول کاتالیست جدا گشته ،محلول کاتالیست به راکتور برگردانده شده و بنزین تصفیه شده جهت حذف[1]– Water Soluble

Homogeneous Catalyst -[2]

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن