پایانامه در رابطه با : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

مقاوم در برابر دارو به وجود آمد لزوم انجام مطالعات ژنتیکی را بر روی استافیلوکوک آشکار نمود(7). این نکته مشخص شده که در استافیلوکوک اورئوس، بیشترین موارد مقاومت در برابر آنتی بیوتیک، وابسته به پلاسمید بوده و ژنتیک استافیلوکوک مشابهت زیر بنایی با ژنتیک اشرشیاکلی دارد (73).

در ارگانیسم های طبیعی در حدود 10 درصد کل DNA طبیعی سلول مربوط به DNA پلاسمید می باشد. از آنجایی که این شاخص های ژنتیکی می توانند به سرعت گسترش یابند لذا سلول هایی که این پلاسمید ها را داشته باشند( نسبت به سلول هایی که فاقد این پلاسمید می باشند) در هنگام تغییر در شرایط محیط،  قدرت بقای بیشتری دارند. دو کلاس متمایز از پلاسمید در استافیلوکوک، نشان داده شده می باشد.یک کلاس از این پلاسمیدها، پلاسمید های نسبتاً بزرگی هستند که در اغلب موارد انواعی از شاخص های مقاومت قابل تشخیص را حمل می کنند و به تعداد محدود در سلول وجود دارند. این پلاسمید های بزرگ به خودی خود قابل انتقال نیستند و یا اینکه می توانند فرایند شبه کونژوگاسیون را واسطه گری کنند. کلاس دوم، متشکل از پلاسمید های کوچکی می باشد که هر یک از این پلاسمید ها فقط یک شاخص مقاومت را حمل می کنند و در کپی های متعدد وجود دارند. بهترین مثال در ارتباط با مقاومت با واسطه گری پلاسمید، تولید پنی سیلیناز در استافیلوکوک اورئوس می باشد. بسیاری از سوش ها این توانایی را در پلاسمید های 18 تا 21 مگادالتون حمل می کنند. در اغلب موارد، این پلاسمید ها شاخص های مقاومت در برابر بعضی از فلزات سنگین، مقاومت در برابر اریترومایسین، اسید فوزیدیک و یا امینوگلیکوزید ها را نیز حمل می کنند (65، 43).  بعضی از این شاخص ها در استافیلوکوک اورئوس، بخشی از توالی های  DNA  هستند که در شکل  ترانسپوزون در جایگاه های متعدد کروموزومی و یا پلاسمیدی، مکان خود را تغییر می دهند. پلاسمید ها نیز می توانند به طور کامل و پایدار در درون کروموزوم وارد شوند. در استافیلوکوک اورئوس، تعدادی از شاخص های ترانسپوزون توصیف شده اند: ترانسپوزون Tn 551 مشابه با بسیاری از ترانسپوزون های اشرشیاکلی می باشد. این پلاسمید توانایی الحاق در انواعی از جایگاه های کروموزومی و می گردد. باکتری های گرم منفی و سوش هایی از استافیلوکوک که استافیلوکوکسین را تولید می کنند در برابر آن مقاوم هستند (14).

این نوشته را هم بخوانید :
دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

اگر چه پلاسمید ها در سنتز تعدادی از فاکتور های بیماری زایی استافیلوکوک شرکت دارند اما تأثیر واقعی آنها به عنوان ژن های ساختمانی یا تنظیم کننده شناخته نشده می باشد. در ارتباط با

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت