پایانامه با عنوان : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

توکسین آلفا ژن های مربوط به تولید توکسین بر روی ترانسپوزون هستند. برای سنتز توکسین اکسفولیاتیو ژن های کروموزوم و پلاسمید هر دو شرکت دارند، به ترتیبی که هر یک از آن ها گونه های متمایزی از توکسین را تولید می کنند(7, 132,116).

1-8-3- مقاومت

استافیلوکوک ها نسبت به بسیاری از باکتری های فاقد اسپور در برابر شرایط نامساعد محیط، مقاوم تر هستند. آنها در چرک و یا خلط خشک شده برای چندین هفته و در سطح شیب دار آگار برای چندین ماه زنده باقی می مانند. اغلب سوش ها در برابر حرارت نسبتاً مقاوم می باشند و برای کشته شدن آنها دمایی به میزان 60 درجه سانتی گراد برای 1 ساعت مورد نیاز خواهد بود. به علاوه، استافیلوکوک ها نسبت به بسیاری از باکتری های دیگر، مقاومت بیشتری در برابر ضدعفونی کننده های شیمیایی رایج( از قبیل فنل ها و کلرید جیوه ) دارند اما مشابه با بقیه ارگانیسم های گرم مثبت در برابر غلظت هایی از اسید های چرب و رنگ های قلیایی(که اغلب ارگانیسم های گرم منفی را مهار نمی کنند) حساس می باشند (7 , 8 ).

1-9- ساختمان آنتی ژن

پاسخ فاگوسیتی میزبان، یک فاکتور سرنوشت ساز در شروع و پیشرفت عفونت های استافیلوکوکی می باشد. در این فرایند، قدرت تشخیصی و ایمنی میزبان به آنتی ژن های سلولی استافیلوکوک( به ویژه آنتی ژن های سطحی آن) بستگی دارد که شاخص های بزرگی را تشکیل می دهند. ساختمان آنتی ژن استافیلوکوک اورئوس، پیچیده می باشد و از میان 30 آنتی ژن فقط خصوصیات بیولوژیک و شیمیایی تعداد معدودی از آنها به خوبی شناخته شده می باشد (7).

این نوشته را هم بخوانید :
پایانامه در رابطه با : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

 1-9-1- اسید تیکوئیک

منحصر به فرد بودن پروتئین A  مربوط به توانایی آن در واکنش با IgG طبیعی در اغلب گونه های حیوانی می باشد. در درون گونه ها، این واکنش ممکن می باشد محدود به بعضی از زیر گروه های IgG  باشد. بر خلاف واکنش اختصاصی آنتی ژن – آنتی بادی، در این واکنش، قطعه Fab ایمونوگلوبولین شرکت نمی کند بلکه قطعه Fc شرکت دارد. در پروتئین A ، 5 ناحیه متفاوت هست. 4 دومن با همگونی زیاد که به قطعه Fc آنتی بادی متصل می شوند( آنتی بادی های

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت