پایانامه با عنوان : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

مشیران می باشد که در آن بارش کل و تعداد روزهای بارانی تمام فصل ها و روند مثبت دارند. روند فصل زمستان شبیه به روند سالانه می باشد. و بارش فصل بهار در همه ایستگاه ها غیر از مشیران کاهش یافته اما بارش فصل پاییز تنها در 4 ایستگاه کاهش یافته می باشد.

بیژن قهرمان و حمیدرضا، 1383، در مقاله خود تحت عنوان اصلاح روابط شدت- مدت و فراوانی بارندگی در ایران می فرمایند داشتن شدت بارندگی در دوره های بازگشت مختلف برای بسیاری از مدل‎های هیدرولوژی الزامی می باشد. روابط شدت-مدت-فراوانی بارندگی از زمانهای قدیم در نقاط مختلفی از جهان مطالعه شده می باشد نتایج مطالعه در این پژوهش تغییرات محسوس ر انشان می دهد که این امر می‏تواند به تغییر پارامترهای توابع توزیع احتمال سدی زمانی شدت های بارندگی به دلیل افزایش طول دوره آماری می باشد. همچنین روابطی برای برآورد مقدار عددی باران ساعتی ده ساله برای ایران از روی پارامترهایی زیرا میانگین باران سالانه و میانگین حداکثر بارش روزانه ارائه گردید. چنینی ارتباط ای برای کل ایستگاه ها و همچنینی برای تقسیم بندی های مختلفی ازایستگاهها (براساس مقدار باران سالانه، براساس تقسیم بندی ظاهری اقلیم) بدست آمد. اعتبار کلیه روابط براساس 8 ایستگاه مستقل که توزیع مکانی مناسبی در کشور داشتند، مطالعه نمود و نشان داد که در صورت انتخاب محدوده مناسبی برای ایستگاه روابط قابل قبول خواهد بود. روابط قبلی برای برآورد باران ساعتی ده ساله در ایران دیگر کارایی ندارد.

این نوشته را هم بخوانید :   پایانامه ارشد در مورد : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

علیرضا صادقی حسینی و سمیه ازروجی (1387)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه موردی بارش منطقه تهران متاثر از آلودگی ذره ای می فرماید مطالعه نقشه های همبارن- هم آلاینده برای هر رویداد بارش در شرایط نا مطلوب در فصل گرم و سرد روشنی می سازد که با پخش آلودگی از مرکز شهر به سمت می باشد. به همین مقصود در پروزه حاضر با رویکرد آماری روند تغییرات بارش در دره سفید رود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه