پایانامه ارشد در مورد : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1

استافیلوکوک اورئوس دیده می گردد. احتمالاً شیوع بالای اندوکاردیت استافیلوکوکی(در معتادین به مواد مخدر) مربوط به افزایش شانس تلقیح استافیلو کوک ها به جریان خون می باشد که به دلیل در هم شکستن سد دفاع فیزیکی پوست در هنگام تزریق مواد مخدر می باشد(7).

1-14-2- مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها

پس از کشف پنی سیلین، در آغاز از این دارو برای درمان عفونت‌های استافیلوکوکی بهره گیری می‌گردید اما روز به روز به مقاومت آنتی بیوتیکی علیه پنی سیلین افزوده گردید بطوریکه در سال ۱۹۵۰، ۴۰ درصد سویه‌های بیمارستانی به پ‍‍نی سیلین مقاوم شدند و این میزان در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد رسید. علت این پدیده تولید پنی سیلیناز توسط باکتری بود که پنی سیلین را تجزیه می‌کند. پس از آنتی بیوتیک‌های جدیدتر یعنی پنی سیلین‌های مقاوم به پنی سیلیناز (مانند اکساسیلین و متی سیلین) بهره گیری گردید. متأسفانه این باکتری به مرور به این آنتی بیوتیک‌ها نیز مقاوم شده می باشد. از این آنتی بیوتک‌ها به همراه جنتامایسین برای درمان عفونت‌های جلدی مانند اندوکاردیت بهره گیری می‌گردد (27,2, 60).

اواسط 1970، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به جنتامایسین و نیز مقاومت MRSA به بیش از 20 مواد ضد میکروبی گزارش گردید.در سال 1978، کمتر از 22% گونه های استافیلوکوک اورئوس به جنتامایسین، کلرامفنیکل و متی سیلین مقاوم وتا سال 1979 به30% افزایش نشان داد.بین سال های 1967-1940 استافیلوکوک اورئوس، مقاوم به تتراسایکلین،اریترومایسین، استرپتومایسین، آرسنات، کادمیوم و جیوه از استرالیا گزارش گردید. تری متوپریم در سال 1976، کشف و مقاومت استافیلوکوک اورئوس به این دارو 4 سال بعد (1980) گزارش و علی رغم مصرف  آن به بیش از 20 سال، میزان مقاومت باکتری به آن تقریبا ثابت باقی مانده می باشد. برای نخستین بار در سال 1986، موپیروسین(پماد20%) بوسیله پزشکان برای بیماران تجویز و متعاقب مصرف بالینی آن، سوش های مقاوم سریعا گزارش گردید. گونه های استافیلوکوک اورئوس به وانکومایسین، تئیکوپلانین، موپیروسین و ریفامپیسین تاکنون حساس باقی مانده اند، اما وانکومایسین تنها آنتی بیوتیک انتخابی برای درمان عفونت های استافیلوکوک اورئوس در مراحل بحرانی می باشد(7).

این نوشته را هم بخوانید :
دانلود پایانامه ارشد : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت