پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

تکه ای از متن پایان نامه :

بودند. دیگر اینکه کوشش می­کردند تفسیری قابل قبول و عقلانی از مسیحیت را برای متفکران یونانی آن زمان ارائه دهند.

همچنان که اشاره گردید، پدران مدافعه­گر در مباحث خداشناسی و تثلیث بیشتر به لوگوس پرداخته­اند، یوستینوس (Justin) نیز در آثار خود به این مهم اشاره کرده می باشد. به نظر وی لوگوس از ازل وجود داشته می باشد و در این راستا به آیاتی از عهد عتیق هم استناد می­کند. او بر این باور می باشد که تجلیات خداوند در پیدایش، 16: 7؛ 18: 22؛ خروج، 6: 29 نشان­دهندۀ­ نظر قرار می­دهد و ازلی بودن وی در سه حوزه نمایان می باشد؛ قبل از آفرینش: وی به لحاظ عددی متمایز از پدر می باشد، در عهد عتیق: تجلیات خداوند دال بر ازلی بودن وی هستند، در جهان مشرکان یونانی- رومی: وی هم نوموس می باشد و هم لوگوس و هم نابود­گر مهیب شیاطین[1].

 

ترتولیانوس(145-220م)

نخستین بار ترتولیانوس (Tertullian) واژۀ تثلیث را در معنا و مفهوم مسیحی مطرح نمود. او بر این باور بود که اشخاص تثلیث، سه شکل یا سه وجه در یک جوهر هستند. وی در جهان مسیحیت لاتینی­زبان واژۀ «trinitas» را برای تثلیث مطرح نمود که معادل یونانی آن trias (سه­گانه) می باشد و تئوفیلوس مدافعه­گر به کار برد. ترتولیانوس عمدتاً در کتاب برضد پرکس آس به تثلیث پرداخته می باشد[2]. او در تبیین وحدت جوهر الهی پدر و پسر واژۀ لاتینی substantia (ذات، جوهر) را به جای کلمه یونانی ousia (ذات) به کار برد. ایشان همچنین در هنگام بسط وحدت در پدر، پسر و روح­القدس از واژه لاتینی persona (شخص) به عنوان معادل کلمه­های یونانی hypostasis (اقنوم) و prosopon (شکل، صورت) بهره گیری می­کند. همچنین به هم­جوهری سه شخص تثلیث عقیده دارد و خدا را تمام جوهر و پسر را ادا کند، تنظیم و سامان­دهی می­کرد[3]. افزون براین، ترتولیانوس نیز به این­همانی کلمه و حکمت تأکید می­کند و تمام[1]. 1Apology, chap. 46; Osborn, Eric Christopher, “Apologists”, The Early Christian World, ed. by Philip Esler, Routledge, 2000, Vol. 1,  pp. 225-251.

[2]. ترجمۀ انگلیسی تمام آثار ترتولیانوس در این کتاب قابل دسترس می باشد:

Schaff, Philip(ed), Latin Christianity: Its Founder, Tertullian, Christian Classics Ethereal Library, 1845-1916.(rep. 2006), Tertullian, AgainstPraxeas, 2, 3, 11.

[3]. Ibid, chaps 4 & 5.

 مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی