پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

Combination of photography (background image) and computer generated graphics. Brightly colored and sharply rendered lines fill the left 1/3 of the image. Faded and blurry lines fill the rest and add movement to the burgundy colored background.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

تبخیر و تعرق پتانسیل (potential evapotranspiration):

بیشترین توان تبخیری اتمسفر تبخیر و تعرق پتانسیل یا بالقوه نامیده می گردد و بیشترین ارتفاع آبی می باشد که می تواند در یک منطقه از طریق تبخیر و تعرق گیاهی به اتمسفر بازگردد که خود بستگی به شرایط آب و هوایی آن ناحیه دارد. جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل با روشهای شناخته شده استاندراد، پارامترهای متعدد جوی بایستی اندازه گیری گردد و مانند این اطلاعات نم نسبی، سرعت وزش باد، ساعات آفتابی و تابش خورشید را می توان نام برد. آمار این پارامترها تنها در ایستگاههای سینوپتیک کشور دیده بانی می‎گردد و این ایستگاهها نیز در محدوده مورد مطالعه کم می باشد و پس از آمار ایستگاههای کلیماتولوژی موجود در منطقه که اساس آنها در سایر بخش های گزارش ارائه شده نیز بهره گیری بعمل آمده می باشد. در اقلیم شناسی کاربردی کوشش می گردد برای تخمین تبخیر و تعرق از فرمولها و روشهایی بهره گیری گردد که اجزای آن به آسانی در اختیار باشد. روشهای متعددی برای این مقصود پیش بینی شده می باشد که به بهترین روش در منطقه می توان قانع گردید . لذا با در نظر داشتن مجموعه مطالعه های انجام شده، ارقام برآورد شده، تبخیر و تعرق پتانسیل به روش بلانی کریدل (Blaney- criddle) را می توان بعنوان معرف شرایط عمومی تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه مورد مطالعه مورد پذیرش قرار داد و با بهره گیری از همین روش نیز می توان نقشه هم تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه منطقه مورد مطالعه رسم گردد . در حاشیه دریای خزر میزان این پارامتر بیش از مناطقی می باشد که دور از ساحل قرار گرفته اند و در حقیقت بیشتر بودن نسبی دما موجب این افزایش می گردد. با افزایش ارتفاع و کاهش دما مقدار تبخیر و تعرق کاهش می یابد. نتایج بررسیهای زیر در جدول شماره (3-11) آورده شده می باشد.

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه