یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

حقوق و مزایای مشمولین آن می باشد که در آن سهم بیمه شده 8.5 درصد و سهم کارفرما 12.75 درصد می باشد که از نظر کسورات در مقایسه با صندوق های دیگر از مقبولیت نسبی برخوردار می باشد اما با عنایت به ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد:

الف-  کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری ودرمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند

ب-  کارمندان رسمی که برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام می شوند از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد اقدام دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند

می توان گفت که یک آزادی عملی برای کارمندان شرکت مخابرات ایران جهت بهره گیری از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم می باشد و در اقدام بسیاری از کارکنان این شرکت از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره گیری می کنند.

از نکات بارز قوانین این صندوق در مقایسه با دیگر صندوق های بیمه ای داشتن کمترین میزان سهم کارفرما ( سهم دستگاه اجرایی ) در پرداخت حق بیمه میباشد که عبارتست از 12.75 درصد از حقوق و مزایا مشمول کسر حق بیمه.

درصد از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بعنوان سهم بیمه شده از کارکنان و پرداخت 17 درصد توسط بیمه مرکزی ایران بعنوان سهم کارفرما نسبت به ارائه خدمات به افراد تحت پوشش خود اقدام می نماید.

این نوشته را هم بخوانید :   یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان - دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

هدف تاسیس صندوق بازنشستگی تامین آتیه ، رفاه و آسایش کارکنان سازمان صدا و سیما و خانواده های آناندر زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی از محل اداره صحیح اقتصادی کسورات بازنشستگی استاین صندوق جایگاه منحصر به فرد تامین حقوق بازنشستگان و نیز امانت دار منافع کارکنان محترم سازمان صدا و سیما بوده و کوشش می کند تا همسو با افق رسانه ملی و با هدف صیانت و ایجاد ارزش افزوده در منابع مالی و سرمایه ای خود ، حداکثر منافع حال و آتی کارکنان سازمان صدا و سیما را تامین سازد . مأموریت صندوق تامین حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری کارکنان رسمی سازمان صدا و سیما با به

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه