منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی

شکل شماره 4-2).

جدول ‏0 8 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تأهل
متغیر
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مجرد 33 1/61%
متأهل 21 9/38%

شکل ‏0 3 : درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل
تحصیلات
یافتههای پژوهش نشان دهنده این است که 13 درصد از پاسخ دهندگان سیکل ، 2/35 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 4/20 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم و 5/31 درصد از پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس می باشند (جدول و شکل شماره 4-3).
جدول ‏0 9 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
متغیر فراوانی درصد فراوانی
سیکل 7 13%
دیپلم 19 2/35%
فوق دیپلم 11 4/20%
لیسانس 17 5/31%

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 
 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق دربارهپایگاه اقتصادی

شکل ‏0 4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
سن
یافته های تحقیق نشان می دهد که 7/16 درصد افراد اقدام به خودکشی کننده زیر 18 سال، 5/18 درصد بین 18 تا 22 سال، 3/46 درصد بین 23 تا 30 سال و 5/18 درصد 31 سال به بالا سن داشتند. (جدول و شکل شماره 4-4).
جدول ‏0 10 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن
سابقه کار فراوانی درصد فراوانی
زیر 18 سال 9 7/16%
18-22 سال 10 5/18%
23-30 سال 25 3/46%
31 سال به بالا 10 5/18%

شکل ‏0 5 : درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن
یافتههای توصیفی
در بخش توصیف داده ها، شاخصهای توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره) متغیرها در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی ارائه شده است.
جدول ‏0 11 : داده های توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی
بیشترین نمره کمترین نمره انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر
46
40 30
8 29/3
20/7 38/40
33/24 اقدام کننده به خودکشی
عادی
روان رنجورخویی

19
31 3
5 36/3
55/5 37/8
26/17 اقدام کننده به خودکشی
عادی برونگرایی
26
31 6
14 84/4
14/4 22/16
56/22 اقدام کننده به خودکشی
عادی انعطاف پذیری
22
29 4
5 12/4
26/5 81/10
33/16 اقدام کننده به خودکشی

Related articles

پایان نامه : رفتار شهروندی

مناسب می‌باشند. مدیر باید محققاً بداند که امور مربوط به پرسنل برای همه گروه‌ها و افراد یکی است و سازمان به ارزیابی‌های عملکرد قانونی و معتبر، فنون برگزیده خط مشی‌های مربوط به کارآموزی و ارتقاء و اموری از این قبیل نیاز دارد.در صورتی‌که مشکلی در مورد اعتبار وجود داشته باشد مدیر باید بداند که خط‌سیر […]

Learn More

منابع و ماخذ مقاله بی تفاوتی سازمانی

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیقچکیده س‌ 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 4 1-4-هدف اصلی : 5 1-4-1-اهداف فرعی: 5 1-5-فرضیه اصلی : 5 1-5-1-فرضیات فرعی: 5 1-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 6 1-6-1-روش تحقیق 6 1-7-روش گردآوری اطلاعات 6 1-7-1-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات […]

Learn More

منابع پایان نامه درمورد شبکه های عصبی

نماید. و همچنین پژوهشگر باید فرض نماید که تکامل آینده سری زمانی با گذشته یکسان خواهد بود، یعنی شکل مدل با زمان تغییر نخواهد کرد. عدم امتیاز نهایی مدلهای ARIMA سرمایهگذاری مورد نیاز در زمان و سایر منابع برای ساختن یک مدل رضایت بخش است. ولی این مدلها بخصوص برای سریهای زمانی که در آنها […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید