منبع تحقیق درباره نفت و گاز، حق الزحمه

Digital technology concept. Binary code.

است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده 3- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده 4- بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر ان که در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
“بیمه ایران” در تاریخ 15 آبان سال 1314 بعنوان نخستین بیمه ایرانی پا به عرصه فعالیت گذاشت و به این ترتیب اولین بیمه ملی در کشور تأسیس شد و بلافاصله در شهرهای مشهد- شیراز- اصفهان- همدان- اهواز و بوشهر نمایندگیهای خود را تأسیس نمود و در اولین سال 62% بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت و تا سال 1367 بعنوان تنها بیمه دولتی فعالیت می کرد.
در اولین روزی که شرکت سهامی بیمه ایران شروع بکار کرد مرحوم داور وزیر مالیه وقت که در حقیقت باید تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را تا اندازه زیادی مرهون علاقه و پشتکار او دانست خطاب به‏کارمندان بسیار محدود شرکت چنین گفت: “من به شرکت بیمه جدید التأسیس به اندازه بانک ملی ایران علاقمندم و اهمیت این شرکت برای کشور به اندازه بانک ملی است. سعی کنید تشکیلات منظم و درستی داشته باشید و حتی از اول به تأسیس شعب در خارج کشور مثل بغداد و کراچی و بمبئی اقدام نمائید و کارمندان تحصیل کرده داشته باشید و آنها را برای فعالیت حاضر نمائید. البته اسم این شرکت بزودی در تمام دنیا معروف خواهد شد.” بعد از این نطق کوتاه و مؤثر مرحوم داور تقاضا کرد که برای اولین بار منزل خود او بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران بیمه شود و بدین ترتیب اولین بیمه نامه آتش سوزی در تاریخ 14 آبان ماه 1314 بنام مرحوم داور صادر گردید. تاریخ مزبور در تاریخ اقتصادی کشور اهمیت خاصی دارد. چون مؤسسات بیمه هر کشوری از ارکان اولیه اقتصادی آن کشور بشمار می رود و عمل بیمه در دنیا ملاک درجه ترقی در تنزل اقتصادی است. قسمتی از خاطرات آقای عبدالحمید شمس سرپرست اداره خسارت در سال 1332 تحت عنوان “شرکت بیمه ایران چگونه بوجود آمد”… در ابتدای کار، شرکت محل معینی نداشت. در خیابان لاله زار محل فعلی سینما خورشید در قسمت زیر زمین آن، دو اطاق تاریخ و مرطوب تحویل ما گردید که در آنجا مشغول کار شویم. خوب به خاطر دارم که در آن روزگار (اول دیماه 1314) فقط آقای سرکیاس (عضو هیئت مدیره وقت) و دو نفر خانم ماشین نویس و نگارنده شروع بکار کردیم. در آن زمان برای تأمین سرمایه اولیه شرکت و تبدیل مقداری کاغذ به پول که برای شرکت نهایت ضرورت را داشت کوشش می کردیم. صبح اول وقت کیف متن از طلبهای تثبیت غله پر می شد. و برای وصول آن عازم می شدم و در مراجعت چکی همراه داشتم. آقای مدیر عامل تشکر و تشویق می کردند و خانم های همکار چای و شیرینی تعارف می کردند و همین تشویق ها خستگی ها را به نشاط مبدل می کرد و باز بعد از ظهر مجدداً برای وصول طلب ها می رفتم. از جمله سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران اراضی باغ فردوس بوده است که به این شرکت واگذار شده بود تا از فروش اقساطی آن سرمایه اولیه تأمین شود و مورد دیگر طلب های سازمان غله به دولت بوده است که به طریق فوق دریافت می شد و در
مجموع 000,000,20ریال سرمایه اولیه شرکت تأمین شد.
بیمه ایران در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی فعالیت می کند و با عرضه بیمه های تجاری و خانواده شامل بیمه های اتومبیل، اشخاص (عمر- حادثه- درمان)، آتش سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از 50% سهم بیمه های بازرگانی کشور را در اختیار دارد. در بخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه های بزرگ ملی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاهها و صنایع تحت پوشش بیمه ایران است که در مواقع لزوم خطرات بیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکائی
می کند. بیمه ایران با توجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود، علاوه بر انجام بیمه های مستقیم، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت های بیمه داخلی و خارجی اقدام می کند.

2-2-1-2- جامعه مؤسسان(مجمع عمومی)
ماده 7- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی،‌ هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.( به موجب تصویب نامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هیات وزیران مستند به ماده 4 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است).
ماده 8- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثرتا پایان شهریور ماه تشکیل می شود.
مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد.
هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلا” جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :

الف – تعیین خط مشی کلی .
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران .
ج – رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزیان و ترتیب تقسیم سود.
د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
هـ – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری .
و – انتخاب بازرسان .
ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.

2-2-1-3- فصل دوم- شورای عالی بیمه
ماده 10- شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :
1- رئیس کل بیمه مرکزی ایران
2- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
3- معاون وزارت بازرگانی
4- معاون وزارت کار و امور اجتماعی
5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها
6- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران
7- مدیر عامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران
8- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی
9- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
10- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره : ‌اعضا شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7، 8،9 و10 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11- ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت دراخذ رای با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم مقام خواهدبود.
ماده 12- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار عالی بیمه را حفظ کنند.
ماده 13- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضا شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده 14- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
ماده 15- صورتجلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می شود.
ماده 16- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد، رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب
می شوند.

ماده 17- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
2- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرار گیرد.
3- تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی
4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
5- تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه
6- رسیدگی و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش‏ماه یکبار باید تسلیم شود.
7- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود
8- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

2-2-1-4- فصل سوم – هیأت عامل
ماده 18- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 19- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه هیات وزیران منصوب می شوند.
ماده 20- رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد.
ماده 22- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن
ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی
ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود وحق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان
د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی
هـ – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران و شورای عالی بیمه
ماده 23- در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.

2-2-1-5- فصل چهارم – بازرسان
ماده 24- بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس (
به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 17/6/1366 وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است). که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته باشند خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند.
رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع.
2-2-1-6- قسمت چهارم – مقررات مختلف
ماده 26- رئیس کل و سایر اعضا هیات