منبع تحقیق با موضوع بی تفاوتی سازمانی

دانلود پایان نامه

1995 ؛ ترجمه شکرکن، 1377) که بیان نمود هم ویژگی های عینی شغل و هم اطلاعات فراهم شده از طرف سرپرستان در ادراکات کارکنان نسبت به شغل آنها تاثیر می گذارد تحقیقی را در دو منطقه تولیدی انجام دادند.
تحقیقات نشان داد اطلاعات فراهم شده از طرف سرپرستان به خصوص در مورد نحوه انجام دادن کار تاثیر زیادی بر درک فرد از شغل خود دارد. در ضمن این تحقیق نشان داد که ویژگی های شغلی تاثیر زیادی بر روی میزان بهره وری و تعهد سازمانی کارکنان دارند.
2-13-پیشینه تحقیق
دانایی فرد و دیگران(1389) در پژوهش خود با عنوان«طراحی سنجه اندازه گیری بی تفاوتی در سازمان» پژوهش ترکیبی، سعی در طراحی نوعی سنجه برای اندازه گیری بی تفاوتی سازمانی نمودند. به این منظور از استراتژی پژوهش ترکیبی متوالی استفاده نمودند و براین اساس ابعاد،مولفه ها و شاخص های اندازه گیری بی تفاوتی را شناسایی نمودند.
حصاری(1391)در پژوهش خود با عنوان« نقش مدیران در اصلاح رفتار کارکنان بی تفاوت سازمان» مدلی با بهره گرفتن از رهیافت تئوری بازیها ارائه و بررسی نموده است. در این مدل مدیر می تواند با ابزارهای آموزش،
تغییرساختار،طراحی مجدد مشاعل، کنترل ، اخراج کارکنان و… از پایین بودن بهره وری کارکنان بی تفاوت جلوگیری کند. در مطالعه ای دیگر اسلامی(1387) به مفهوم سازی پدیده بی تفاوتی سازمانی پرداخته است و هدف آن دستیابی به علل بی تفاوتی سازمانی با بهره گرفتن از نظریه داده بنیان در دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است.نتایج این تحقیق نشان داده که بی توجهی مدیریت موجب جهالت سازمانی نسبت به کارکنان و جهالت سازمانی نسبت به کارکنان باعث مسموم شدن جوسازمان می گردد که این به نوبه خود باعث بی تفاوتی سازمانی می گردد. کامادرون(2008) در مطالعه خود رابطه تغییرات زیاد مدیران و بی تفاوتی سازمانی را بررسی نموده است. نتایج تحقیق وی نشان می دهد که تغییرات اخیر وزرا در استونی به محیط کار بی ثبات انجامیده که در نتیجه آن انگیزه کارکنان کاهش یافته و در آنها احساس بی تفاوتی نسبت به سازمان ایجاد شده است.

3- 1- مقدمه
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه‌ و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند( نادری و دیگران، 1373: 63).
3- 2- نوع تحقیق
پژوهش ها را می‌توان در سه گروه متفاوت طبقه بندی نمود: 1)پژوهش کاربردی 2) پژوهش بنیادی یا پایه‌ای 3) پژوهش ارزیابی (دانائی فرد و دیگران، 1383).
با توجه به این تقسیم بندی، پژوهش‌ حاضر از نوع پژوهش کاربردی است . تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت ورفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است( دلاور، 1373).
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. بنا به تعریف تحقیق توصیفی،شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است؛ اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد؛ بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمارآورد ( سرمد 1376).
تحقیق توصیفی به بخشهای مختلف دسته بندی می‌گردد. پژوهش حاضر در دسته تحقیق پیمایشی قرار می‌گیرد که روشی در تحقیق اجتماعی و فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است . هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود ولی فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختمند، تحلیل محتوا و … هم به کار می‌روند ( خاکی 1378).
شاید بزرگترین عیب تحقیق پرسشنامه‌ای را بتوان عکس‌العملی بودن احتمالی آن دانست. وقتی از پاسخ دهنده‌ای درباره موضوعی چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی سؤال می‌شود او ممکن است پاسخ خود را به نحوی ارائه دهد که در جهت خواسته سؤال کننده باشد یا عملا در جهت مختلف خواسته او. این مشکل در روش تحقیق به « نگرانی ارزشیابی» معروف است که البته با توضیحاتی که در ابتدای پرسشنامه داده می‌شود تا حدودی از این نگرانی کاسته می شود. کسب اطلاعات از طریق مصاحبه و سایر ابزارهای گردآوری اطلاعات نیز در رفع نگرانی مزبور موثر واقع می شوند.
3-3- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به نوع اطلاعات لازم در انجام این تحقیق از ابزارهای متنوع شامل بررسی اسناد و مدارک موجود ( روش کتابخانه‌ای) و بررسی میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
3-3-1- روش بررسی اسناد و مدارک

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این روش برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و سوابق موضوع تحقیق استفاده شده است . به این معنی که برای نگارش مبانی تئوری و جمع‌آوری سوابق تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.علاوه بر این از طریق بررسی اسناد و مدارک کارکنان دانشگاه کاشان اطلاعاتی در مورد تعدادکارکنان، ویژگیها و خصوصیات کارکنان از ابعاد مختلف ( از جمله سطح تحصیلات ، جنس ، سن ) جمع آوری گردیده است.
3-3-2-روش میدانی
به منظور اجرای بررسی میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. برای این منظور ابعاد استراتژی تحول که شامل اهداف،ساختار،پاداش،مکانیسمهای مفید،ارتباط و رهبری و در طرف دیگر شاخصهای استراتژی اثربخش که شامل نوآوری،تعهدکارکنان،رضایت شغلی،محیط سازمانی وجود دارد، مشخص گردید. این کار از طریق بررسی کتب، مقالات و سایر منابع انجام گرفت.
3-4-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها
اندازه‌گیری متغیرها در چارچوب نظری تحقیق، بخش لاینفکی از پژوهش و جنبه مهمی از طرح پژوهش است و تا زمانی که متغیرها به راه های مختلفی اندازه‌گیری نشوند قادر نخواهیم بود فرضیه‌هایمان را بیازماییم و برای مسائل پیچیده پژوهش پاسخی بیابیم( دانائی فرد و دیگران، 1383: 280).مقیاس مورد نظر در این تحقیق مقیاس فاصله‌ای است.
3- 5- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها
مقیاسهایی که معمولاً در تحقیقات مدیریت استفاده می شوند، به طور کلی می توانند به مقیاسهای درجه‌بندی و نگرشی طبقه‌بندی شوند. مقیاس درجه‌بندی ترسیمی و درجه‌بندی طبقه‌ای از مقیاسهای درجه‌بندی متداول است و مقیاس لیکرت و مقیاسهای تفاوت معنایی از مقیاسهای نگرشی هستند که معمولا بیشتر استفاده می شوند. مقیاسی که در این تحقیق به کار برده می‌شود، مقیاس لیکرت است.
3-6-طرح تحقیق
موضوعات و مسائل مربوط به طرح تحقیق عبارتند از: محل انجام مطالعه ( محیط مطالعه)، نوع مطالعه، میزان مداخله محقق در مطالعه ( میزان دخالت محقق)، مدت مطالعه ( افق زمانی) ، سطح تحلیل(واحد تجزیه و تحلیل) و همین طور تصمیم‌گیری درموردنمونه( طرح نمونه‌گیری)، چگونگی جمع‌آوری داده‌ها ، نحوه سنجش متغیرها و چگونگی تحلیل داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها ( تجزیه و تحلیل داده‌ها).
3-6-1-هدف مطالعه
بررسی‌ها می‌توانند، ماهیتاً اکتشافی یا توصیفی باشند و یا به قصد آزمون فرضیه‌ها انجام گیرند. در تحقیق حاضر، هدف مطالعه، آزمون فرضیه‌ها بوده است. مطالعه ای که متضمن آزمون فرضیه‌هاست، معمولا تلاش می‌کند تا ماهیت روابطی خاص را تبیین کند یا تفاوتهای بین گروه‌ها یا استقلال دو عامل یا بیشتر را در یک وضعیت تبیین کند. آزمون فرضیه‌ها به درک بیشتری از روابطی که بین متغیرها وجود دارد کمک می‌کند. آزمون فرضیه‌ها همچنین می تواند روابط علت و معلولی را نشان دهد (همان، : 194 ).
3-6-2- نوع مطالعه
نوع مطالعه انجام گرفته در خصوص تاثیر عوامل فردی و سازمانی در شکل گیری بی تفاوتی سازمانی دانشگاه است.در این گونه از تحقیقات محقق مساله تحقیق را در قالب پرسشنامه طرح ریزی نموده و از پاسخگویان برای جمع آوری داده ها استفاده می نماید(نیومن،2005).
3-6-3-میزان دخالت محقق در پژوهش
میزان دخالت محقق در تحقیقاتی از این نوع بسیار اندک است. این نوع تحقیقات در محیط طبیعی سازمان همراه با حداقل دخالت محقق در جریان طبیعی حوادث صورت می‌گیرد .
3-6-4- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی
پژوهش می‌تواند در محیطی طبیعی، که در آن رویدادها به صورت طبیعی رخ می‌دهند ( یعنی محیط طرح‌ریزی نشده) یا در یک محیط ساختگی و طرح‌ریزی شده ( غیرطبیعی) انجام شود. بررسی حاضر‌ در محیطی طبیعی انجام شده است. محل انجام این تحقیق شهرداری منطقه یک کاشان است.
3-6-5-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها
واحد تجزیه و تحلیل، اشاره به سطح جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی در طی تجزیه و تحلیل دارد. پرسش تحقیق، واحد تجزیه و تحلیل را تعیین خواهد کرد(دانایی فرد و دیگران ، 1383).
واحد تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر، فرد است و در جمع‌آوری داده‌های پرسشنامه از افراد استفاده شده است. از جهت دیگر داده‌ها و اسناد سازمان نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
3-6-6-افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای
تحقیق حاضر از نوع بررسی مقطعی است که جمع آوری داده های آن در مقطع زمانی مرداد و شهریور 1393 انجام گرفته است. بررسی مقطعی نوعی بررسی است که در آن داده‌های اطلاعاتی یک باره در طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمع‌آوری می‌شود.
2-6-7-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش
در هر بررسی آماری، جامعه، گردآیه عناصری است که می‌خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم و نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی از پیش تعیین شده انتخاب می‌شود به قسمی که می توان از این بخش، با توجه به روش انتخاب، استنباطهایی درباره کل جامعه انجام داد ( عمیدی، 1378).
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 440 نفر بوده اند.
3-6-8- حجم نمونه آماری
در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه تعداد 205 نفر از کارکنان دانشگاه کاشان به عنوان نمونه با توجه به فرمول ذیل انتخاب گردیدند.
بدین ترتیب تعدادکل نمونه با فرض جامعه آماری محدوددرسطح اطمینان 95% بصورت زیر محاسبه میگردد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه مدیریت با موضوعبازاریابی داخلی

n = برآورد حجم جامعه مورد مطالعه
t = ضریب اعتماد نمونه (درسطح 95% مقدار t= 96/1)
d = دقت برآورد یا حداکثر خطاب قابل قبول (d= 05/0)
N= تعدادافراد موجود در جامعه (کارکنان دانشگاه کاشان)(440)
P= نسبت موفقیت صفت مورد مطالعه (p= 5/0)
q = p-1

3- 6- 10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در مدیریت ، تحقیقات اغلب با سؤال و فرضیه شروع می‌شوند. فنون آمار استنباطی برای پاسخ به سوالات تحقیق‌،‌ همان فنون تخمین آماری هستند . بسیاری از تحقیقات مدیریتی از مرحله سؤال گذر کرده، به مرحله فرضیه می‌رسند . فرضیه حدس زیرکانه در خصوص پارامتر جامعه است . فنون آماری مناسب برای بررسی صحت یا سقم فرضیه‌ها ، ‌فنون «آزمون فرض آماری » هستند .
3- 6- 11- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود داده های این پرسشنامه ها ،‌جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش های مختلف آماری ، استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی( شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و … ) و فنون آمار استنباطی شامل آزمون فرض آماری آزمون رگرسیون خطی است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز SPSS بوده است .
مورد سنجش را نشان می‌دهد و به ارزیابی «درستی و خوب بودن » یک سنجه کمک می‌کند (دانایی فرد و دیگران ، 1383 : 316).
3- 7- 1- ثبات سنجه‌ها
توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان ( علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخ دهندگان ) شاخصی از اثبات و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات است . این توانایی برازش ابزار اندازه گیری است زیرا هر زمان که اندازه گیری صورت گیرد نتایج امر حاصل می‌شود . برای آزمون پایایی سنجه ها دوراه وجود دارد : پایایی باز آزمون و پایایی به شکل موازی (همان، ص 317).
3-7 -2 – سازگاری درونی سنجه ها
سازگاری درونی سنجه ها شاخصی است از تجانس بندها در سنجه که مفهوم را انعکاس می‌دهند . به عبارت دیگر ، بندها باید با همدیگر به عنوان یک مجموعه عمل کنند وبه طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه گیری کنند به گونه ای که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هر یک از مؤلفه ها قایل شوند. سازگاری می‌تواند از طریق روائی دونیمه کردن مجموعه سوالهای پرسشنامه یا سنجه و روائی سازگاری بین خود سوالها یا طبقات آزمون شود .
ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می‌دهد چگونه اجزاء در یک مجموعه ، به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شده‌اند . آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگی ای درونی میان اجزاء سنجش کننده مفهوم محاسبه می‌شود (همان، ص 318).
فرمول مورد استفاده برای محاسبه آلفای کرونباخ :

k : تعداد گویه‌های پرسشنامه
: واریانس هر سوال
: واریانس مجموعه سوالات
33-6-2) آزمون پایایی
داده های پرسشنامه پس از توزیع در بین جامعه آماری و وارد نمودن اطلاعات آن در نرم افزارSPSS نسخه 18 ، ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر است :

 
 
k = تعداد سؤالات
= مجموع واریانس سؤالات
= واریانس نمره های خام آزمودنیها (پاشا شریفی و شریفی، 1383: 244)
در تحقیقات علمی پرسشنامهای، اعتبارهای کمتر از 6/0، معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه 7/0 قابل قبول و بیش از 8/0 خوب تلقی میشود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است (سکاران، 1380: 385) .
برای پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ 34 سوال پرسشنامه 863/0 بدست آمد.

جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی
ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوالات
863/0 34

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها :
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از بسته نرم افزاری SPSSاستفاده شده است. نظر به اینکه متغیرهای این تحقیق به کمک روش آزمون توزیع نرمال داده ها (آزمون کلوموگروف- اسمرینوف)(جدول3-3) و همچنین فاصلهای – عددی بودن داده ه

دیدگاهتان را بنویسید