منابع پایان نامه ارشد درباره داده ها و اطلاعات، مصرف کنندگان، سلسله مراتب، صاحب نظران

اکستورد)
– فناوری اطلاعات را می توان مجموعه متون و ابزارهایی دانست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی فعالیتهای سازمان بر محور اطلاعات و دانش بکار گرفته می شوند.
فناوری اطلاعات رشته ای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده می کند و اثر سیستم رایانه‌ای را بر افراد، سازمان ها و جامعه بررسی می‌کند .
فناوری اطلاعات به شما می آموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته ، کسب و کار جدیدی را آغاز کنید و یا اصولاً چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمانها کسب و کار موثر تری را برقرار کنید.17
– فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاق می شود که به پردازش ، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازد . تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه ، تجهیزات ارتباطی شبکه ها ، تجهیزات انتقال داده ، مانند فکس و یا حتی موبایل است .18
«هیکسل» فناوریهای مربوط به کامپیوتر و ارتباطات از راه دور را که ابزار خود کار کار با اطلاعات را فراهم می نمایند بعنوان فناوری اطلاعات تعریف می کند . تعریف او هم سخت افزار و هم نرم افزار را شامل می‌شود.19
«وارد و پپارد» فناوری اطلاعات را اختصاصاً برای اشاره به سخت افزار ، نرم افزار و شبکه های ارتباط از راه دور بکار می برند . از نظر آنها این فناوری هم دارای جنبه های ملموس مانند کامپیوترهای شخصی ، کابلهای شبکه ، سرورها و مانند آنهاست و هم شامل جنبه های غیر ملموس یعنی تمامی انواع نرم افزارها می‌شود.20
«شارها» و جاین نیز این فناوری را شامل فنونی تعریف می کنند که به کار با اطلاعات مربوط می شوند و استفاده از سیستمهای ارتباطات از راه دور و کامپیوترها را در کار با داده ها و پردازش آنها در بر دارند .21(Sharma and Jaih zoo30188) .
بدین ترتیب ، فناوری اطلاعات علاوه بر سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر . فناوریهای یکپارچه کامپیوتری و ارتباطی را نیز در بر می گیرد . (شکل 2-1)

شکل 2-1. فناوری اطلاعات
همانطور که اشاره شد با توجه به حوزه گسترده فعالیت و عملکرد iT . نظرات متفاوتی در خصوص تعاریف و مصادیق (IT) و همچنین (ICT) وجود دارد . عده ای دیگر از صاحب نظران IT را مجموعه ای از ارتباطات ، مخابرات و اینترنت می دانند . دسته ای دیگر از دانشمندان فناوری اطلاعات را مجموعه ای از سامانه های الکترونیکی و رایانه ای می دانند که به ذخیره و انتقال هر گونه اطلاعات پردازش شده می پردازد . طبق تعریف دیگری نیز فناوری اطلاعات عبارت است از هر سیستم بهم متصلی که برای تولید ، ذخیره سازی ، پردازش ، نمایش ، انتقال ، دریافت ، کنترل و مدیریت داده ها بکار می رود و یا بعبارتی دیگر کلیه فعالیت هایی که برروی داده ها و اطلاعات صورت می پذیرد.22
عده ای دیگر معتقد هستند که فناوری اطلاعات حاصل تلاقی الکترونیک ، پردازش داده ها و ارتباطات مخابرات است که باعث از میان رفتن فاصله ها و در کنار هم قرار گرفتن کامپیوترها و کاربران و همچنین مکانیزه شدن سیستمهای ارتباطی و افزایش ظرفیتهای انتقال داده شده است ، این امر تمرکز زدائی و ایجاد ابر شاهراه و افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری و مدیریت کارا را فراهم ساخته است . بکار گیری تکنولوژی اطلاعات (iT) در سازمانها تعمیرات بنیادین را در کلیه زمینه ها نوید می دهد . همانطوریکه امروزه دنیا را نمی توان بدون صنعت برق در نظر گرفت دنیای امروز را نیز نمی توان بدون فناوری اطلاعات تصور کرد . 23
2-1-4- بکارگیری فناوری اطلاعات :
شواهد نشان می دهد که بکارگیری فناوری اطلاعات در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال گسترش است . مطالعه در سه مقطع زمانی 85-1980 ، 91-1986 و 1994 انجام شد و نتایج نشان داد که در مقطع اول 16 درصد ، در مقطع دوم 37 درصد و در مقطع سوم 42 درصد از کارکنان در کارشان تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته اند . این رشد منطقاً در میان کشور های دیگر صنعتی بیشتر است . مطالعه دیگری در سال 1996 نشان داد که 48 درصد از کارکنان در انجام وظایف شغلی شان از رایانه استفاده می کنند . این رقم نسبت به مطالعه سال 1989 که 35 درصد بود رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد . لانک (1994) دریافت که 71 درصد از سرپرستان یا دارای رایانه می باشند و یا از رایانه و ترمینال در انجام کار خود استفاده می کنند .
رشد به کار گیری رایانه های خانگی نیز بسیار قابل توجه بوده است . در سال 1991 ، 1994 و 1996 به ترتیب 19 درصد ، 25 درصد و 29 درصد از خانوارهای کانادایی دارای رایانه بوده اند . فناوری اطلاعات می تواند از سوی افراد ، گروههای کاری ، سازمان ها و یا سازمانهای بصورت اشتراکی بکار گرفته شود.24
بررسی ها بیانگر این است که سازمان ها عمدتاً در چهار زمینه زیرا ز فناوری اطلاعات بهره می گیرند .
1- امور پردازشی اطلاعات : که شامل جمع آوری ، تبدیل ایجاد ، نگهداری و ارسال اطلاعات است این اقدامات را به C5 تعبیر نموده اند .
2- امور تصمیم گیری : در امور تصمیم گیری سیستم ها به تحلیل اطلاعات پردازش شده و حمایت از تصمیم گیرندگان سازمان می پردازند . این امر از طریق سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و یا سیستم های خبره انجام می پذیرد .
3- اشتراک اطلاعات از طریق محاسبات غیر تمرکزی : محاسبات غیر تمرکزی محیطی است که در آن توان پردازش سازمان به بخش ها و واحدهای مختلف و افراد تقسیم گردیده و در آن از رایانه های کوچک رومیزی و کیفی استفاده می شود و از طریق ارتباطات محیطی فراهم می گردد که افراد می توانند از طریق دسترسی به پایگاه داده ها به داده ه
ا
ی مشترک دسترسی یابند .
4- پشتیبانی از نو آوری : بکار گیری فناوری اطلاعات می تواند به خلق نوآوری در سازمان در ارائه کالا یا خدمات و یا حمایت از مشتریان و بهره مندی از برتری رقابتی شود.25
2-1-5- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها :
همانطور که مشخص است فناوری اطلاعات بعنوان محور و محرک توسعه جوامع و سازمانها مطرح است . مطالعات در این زمینه نشان می دهد که فناوری اطلاعات باید در دو حوزه تحقیق و اجرا در سازمانها مورد بحث قرار گیرد . بخش تحقیق وظیفه شبیه سازی محیطی ، تجربه مجازی و فرضیات با هزینه کم ، همراه با برنامه ریزی ، مدلهای تصمیم گیری و ایجاد خلاقیت در کارکنان را بر عهده دارد .
در بحث اجرای فناوری اطلاعات در سازمان دو دیدگاه اساسی و لازم و ملزوم هم که مدیریت سازمان و مدیران فناوری اطلاعات باید بدان توجه نمایند ، وجود دارد :
الف – دیدگاه فنی و مهندسی : که شامل بررسی مسائل زیر می باشد :
1- نرم افزار (برنامه های کامپیوتری جهت دریافت ، پردازش و تولید اطلاعات)
2- سخت افزار (سخت افزارهای پردازش ، ذخیره و بازیابی اطلاعات)
3- آموزش نیروی انسانی(آموزش نیروهای درگیر و مصرف کنندگان محصولات فناوری)
4- اطلاعات و داده های خام ( داده ، ماده اولیه فناوری اطلاعات است که باید قابل اعتماد ، دقیق و جدید باشد)
5- سیستمهای ارتباطی (برقراری ارتباط میان کامپیوترها)
عوامل فوق عوامل پنج گانه ای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند . اولویت بندی اجزاء فوق از نظر زمان اجرا و انتخاب موارد ، مهمترین عنصر بکار گیری در ساختار فناوری اطلاعات هستند .
ب- دیدگاه مدیریتی : در دیدگاه مدیریتی طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی از جمله MIS26 ،DSS27، OA28، EIS29 و… مطرحند که امروزه در سازمانهای مختلف پیاده سازی و اجرا شده اند .
بکار گیری و اجرای تکنولوژی اطلاعات در سازمانها یک نسخه تجویز شده کلی نیست و نمی توان با یک برنامه جامع فناوری اطلاعات برای کلیه سازمانها و شرکتها ، ساختار (IT30) را پیاده سازی و اجرا نمود. مهمترین عوامل که در پیاده سازی IT در هر سازمان باید مورد نظر و توجه قرار گیرد.
1- فرهنگ سازی: بسته سازی فرهنگی در هر سازمان جهت اجرای موفقیت آمیز IT لازم می‌باشد.
2- اعتقاد و باور مدیران ارشد سازمان : هر چه مدیران ارشد سازمان به IT بعنوان یک مقوله لاینفک از سازمان خویش توجه کنند ، موفقیت بکار گیری آن سریعتر و بیشتر خواهد بود . IT مثل تیغ جراحی اگر در گلوی مدیر سازمان باشد نافذ تر می باشد . در این راه اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده موثر ترین عامل در موفقیت بکار گیری IT است.
3- آفت شناسی : مشکلات و موانع بکار گیری و پیاده سازی IT در سازمان دقیق و علمی ، بررسی و برنامه ریزی شود .
4- سوق به سمت ساختار فرآیندی : ساختار سازمانهای مرتبط با IT باید از ساختار وظایفی خارج و به سمت ساختار فرآیندی سوق داده شود .
5- درگیری کلیه افراد سازمان در امور IT : کلیه اعضای سازمان از مدیر ارشد تا کارمندان سطح عملیاتی باید بعنوان کارشناسان IT شناخته شوند .
6- بهبود شاخصهای بهره وری : شاخصهای اندازه گیری بهره وری در سازمان باید به سمت بهبود رشد نماید و از اطلاعات جهت تبدیل به دانش استفاده شود .
7- کوچک سازی : خارج کردن فعالیتهای غیر محوری از محیط سازمان که کوچک سازی گفته می شود ، از ضروریات ملی به شمار می رود .
با گسترش بکار گیری IT ، ساختار سازمانها و شرکتهای بزرگ از حالت عمودی و سلسله مراتبی بصورت هسته های تخصصی و کارشناسی تغییر یافته اند . لذا باید اجرای IT در سازمانها طوری صورت گیرد که با فرهنگ ملی و سازمانی سازگاری داشته باشد . 31
2-1-6- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانها :
توسعه فناوری اطلاعات در سازمانها را می توان از رویکردهای گوناگونی تحلیل کرد . این رویکرد ها منجر به ارائه مدلهایی برای تبیین چگونگی کاربرد این فناوری در سازمانها شده اند . پاره ای از این مدلها به مراحل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها اشاره می کنند . پاره ای دیگر تنها به گونه های کاربردهای این فناوری می پردازند بدون آنکه الزاماً درپی تعیین مراحلی برای آن باشند .
نولان بر اساس مطالعه تعداد زیادی از سازمانها ، شش گام را برای کاربرد فناوری اطلاعات در آنها می یابد . این شش گام در حقیقت بر مبنای مدل چهار مرحله ای خود وی و «گیبسون» استوار است که در سال 1974 میلادی منتشر شد . این شش مرحله به ترتیب عبارتند از :
1- آغاز به کار گیری 2- اشاعه و 3- کنترل و 4- ترکیب و یکپارچه سازی و 5- مدیریت داده ها و 6- بلوغ . در مرحله اول فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه های عملیات بکار می رود . در مرحله بعد این کاربردها افزایش پیدا می کنند . در این مرحله سازمان ، نوآوری و کاربرد وسیع فناوری اطلاعات را با ارائه آزادی عمل زیاد و کنترل کم ، تشویق می کند . در مرحله سوم کاربردهای موجود مستند سازی می شوند و ارتقاء می یابند . در این مرحله، نگرش سازمان از مدیریت کامپیوترها به مدیریت منابع اطلاعات معطوف می شود .
ویژگی اصلی این مرحله ، بازسازی و تخصصی سازی کاربرد فناوری اطلاعات است تا پایداری بیشتری در سازمان بیاید . در مرحله بعد ، با استفاده از فناوری پایگاههای اطلاعات ، کاربردهای موجود از نو با یکدیگر هماهنگ می شوند . در این مرحله ، کنترل بر کاربران افزایش می یابد . مرحله پنجم به ترکیب و یکپارچه سازی کاربردها در سطح سازمان اختصاص دارد ، در مرحله پایانی ، یکپارچه سازی کاربردها به نحوی صورت می گیر
د که جریانهای اطلاعات را در سازمان منعکس می سازد 32. (جدول 2-1)
جدول 2-1. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان»
مرحله
نام
کاربرد
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
آغاز به کارگیری
اشاعه
کنترل
ترکیب و یکپارچه سازی
مدیریت داده ها
بلوغ
کاهش هزینه های عملاتی
افزایش و توسعه کاربردها
مستند سازی و ارتقای کاربرد های موجود
هماهنگ سازی کاربردهای موجود با استفاده از فناوری پایگاههای اطلاعات
ترکیب و یکپارچه سازی کاربردها در سطح سازمان
یکپارچه سازی کاربردها برای انعکاس جریانهای اطلاعات در سازمان

«گالیرز» و «ساترلند» مدلی شش مرحله ای را برای کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها ارائه کرده اند (جدول 2-2). آنان با ترکیب این مدل با مدل «هفت اس».33نیز به تبیین فعالیتهایی پرداخته اند که باید برای گذار از هر مرحله به مرحله بالاتر در سازمان به انجام رشد

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*