علل سياسي و کودک آزاری:/پایان نامه درباره كودك آزاري

علل سياسي و فرهنگي
اطفال، قربانيان دفاع نظام هاي سياسي هستند. مجازات اعدام براي كودكان كم سن، هم سلول شدن با افراد بزرگسال، حبس مجرد، طولاني شدن دوره بازداشت موقت، به طور كلي شرايط وحشتناك كودكان زنداني از جمله اشكال اذيت رساندن كودكان است.
ماده 37 پيمان نامه حقوق كودك تصريح مي دارد: «دولت هاي عضو، تضمين خواهند كرد كه هيچ كودكي مورد شكنجه و يا ديگر اعمال يا تنبيه هاي بي رحمانه غيرانساني يا تحقير قرار نگيرد، مجازات اعدام يا حبس ابد بدون بخشودگي، هيچ يك در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال انجام مي دهند اعمال نگردد.»
برخي از مشكلات فرهنگي، منجر به كودك آزاري مي شوند، كه از جمله آن ها مي توان به سنت هاي غلط فرهنگي در برخي قوميت ها اشاره كرد. سنت هايي چون كابين در كردستان و برخي مناطق اهواز و خوزستان. اين سنت، يك رسوم قديمي است كه در آن با  ازدواج بين دو قبيله، جنگ هاي خونين ناشي از قتل يكي از دو گروه متوقف مي شود. عروس در اين رسم محكوم به خشونت هايي است كه از طرف خانواده همسرش به او تحميل مي شود. برخي سنت ها نيز ناشي از رسوم غلط امروزي است. سنت‌هايي چون تجمل گرايي، مدگرايي، عريان پوشي، سيري ناپذيري انتظارات اعضاي خانواده ، بي توجهي به پوشش مناسب در برابر ناپدري و نابرادري و ساير خويشان، هر يك موجب به وجود آمدن تنش هايي در خانواده‌ها مي شود كه يكي از قربانيان اين تنش ها كودكان هستند.
از سوي ديگر ، ترويج بي رويه مطالب مستهجن از طريق تلفن همراه، ماهواره و رايانه ها، مرزهاي اخلاقي را كم رنگ كرده و موجب آسيب پذيرتر شدن دختران در خانواده ها مي گردد.
بدرفتاري با كودكان و بي توجّهي به آن ها در مهد كودك ها، كانون شبانه روزي و مؤسسات مربوط به نگهداري مانند خوراندن داروهاي خواب آور و يا آرام بخش به كودكان براي جلوگيري از بازي و سروصداي آنان، بي توجهي به نظافت و آموزش اين قبيل كودكان از جمله موارد بدرفتاري است.[1]
گفتار چهارم: ساير عوامل كودك آزاري
علاوه بر عوامل مورد اشاره در گفتارهاي گذشته، عوامل گوناگون ديگري كه دخيل در يك پديده كودك آزاري هستند را نيز مي توان نام برد. از جمله عواملي مثل ضعف قوانين حكومتي، علل روان شناختي و يا باليني، علل محيط شخصي، عواملي مثل جنگ و اغتشاشات داخلي كه موجب آزردگي و آسيب رسيدن به كودكان مي شود.
به نظر نگارنده در ايران تلاش هاي خوب قانونگذار و با تكيه بر اصول اسلامي ، قوانين خوبي وضع شده، اما با اين وجود هم چنان نواقص و ابهامات قانوني محسوس و مؤثر وجود دارد. قانون حمايت از كودكان و موادي از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي، كه دست دستگاه قضايي و مراكز مددكاري را بسته است.
مطالعه اثرات جنگ در جهان نشان مي دهد كه جنگ ها موجب افزايش بيكاري، فحشاء ، عدم تعادل روحي و جسمي بسياري از مردم و بالاخص بزهكاري گرديده است كه نمونه بارز آن را مي توان در جنگ آمريكا عليه افغانستان و يا عراق كه مشكلات روحي و رواني زيادي را براي مردم افغانستان ، عراق، آمريكا و حتي سربازان آمريكايي به وجود آورد كه البته تأثير اين جنگ ها و جنايات را مي توان به طور مستقيم بر روي كودك و نوجوانان مشاهده كرد.
[1] -زينالي، اميرحمزه، نوآوري قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به نقل از نقدي نژاد، مجتبي، پيشگيري از بزه ديدگي اطفال،تهران،  انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390، ص 33
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
كودك آزاري در نظام كيفري ايران