پژوهش دانشگاهی – عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و آثار تربیتی آن ۹۳- …

ز- صابران…………………………………………………………………………………………………………۶۰
ح – اهل فراست و هوش…………………………………………………………………………………………..۶۰
ط – اهل یقین……………………………………………………………………………………………………..۶۱
۲-۲-۲- تذکّر و یادآوری ناشی از فعلیّت عبرت……………………………………………………………………..۶۱
۲-۲-۲-۱-عامل تذکّر………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۲-۲-۲- متعلّق تذکّر……………………………………………………………………………………………..۶۵
فصل سوّم(آثار تربیتی عبرت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه…………………………………………………………….۶۷
۳-۱- ارتباط عبرت و تربیت………………………………………………………………………………………….۶۸
۳-۱-۱- مبانی و مفهوم شناسی تربیت…………………………………………………………………………………۶۸
۳-۱-۱-۱- مبانی تکوینی تربیت (قابلیّت تربیت)……………………………………………………………………….۶۹
۳-۱-۱-۲- مبانی تشریعی تربیت (نقش مربی)………………………………………………………………………….۷۰
الف – روش تربیتی رسولان……………………………………………………………………………………………۷۲
ب- روش تربیتی کتاب‏های آسمانی…………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۱-۲- نسبت عبرت و تربیت…………………………………………………………………………………………۷۷
۳-۲- آثار تربیتی عبرت………………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۲-۱- شناخت دنیا…………………………………………………………………………………………………..۷۸
۳-۲-۲- بازداری از گناه ……………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۲-۳- کشف سنت‏های ثابت الهی…………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲-۳-۱- ارسال پیامبران………………………………………………………………………………………………۸۸
۳-۲-۳-۲- هلاک ساختن امت‏ها پس از اتمام حجت الهی ………………………………………………………………۸۹
۳-۲-۳-۳- هلاکت امت‏ها پس بر اثر ستم و ناسپاسی……………………………………………………………………۹۱
۳-۲-۳-۴- ازدیاد نعمت در اثر سپاس گزاری……………………………………………………………………………۹۳
۳-۲-۳-۵- تغییر سرنوشت امت‏ها بر اثر عملکرد خود……………………………………………………………………۹۴
۳-۲-۳-۶- سنت پیروزی حق بر باطل…………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۲-۳-۷- سنت امتحان و آزمایش…………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۲-۳-۸- سنت استدراج……………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۲-۴- انتقال تجارب…………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۳-۲-۵- تحقق وعده‏های الهی………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۳-۲-۶- هدایت و نجات ……………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۳-۲-۷- الگو گیری……………………………………………………………………………………………………۱۲۵
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
کتاب‏نامه………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
مقدمه
۱- بیان مسئله
با توجه به آیاتی که در آن‌ها به عبرت پذیری تصریح شده است و دقت در داستان‌ها و قصص قرآن که تنها جنبه قصه پردازی را ندارند بلکه برای پند و عبرت گرفتن از آن‌ها بیان شده‌اند و سخنان بسیار زیاد حضرت علیA در مورد عبرت پذیری، این رساله در پی آن است که عبرت را به عنوان یکی از کارآمدترین روش‌های تربیتی که در قرآن و نهج‌البلاغه آمده معرفی کند. زیرا شخص عبرت‏بین با توجه به حوادث و وقایعی که برای گذشتگان رخ داده است و با دقت در نتیجه و آثار آن‌ها و با شناخت آثار مثبت و منفی این حوادث می‌تواند تصمیمی سعادت آفرین اتخاذ کرده و خود را از خطر سقوط و هلاکت نجات دهد.
عبرت آموزی باز بودن چشم عبرت و بصیرت به صاحبش این امکان را می‌دهد که خویشتن را از خطر انحراف و کژی نجات دهد، راه هدایت و صراط حق را پیش گیرد و با نگریستن به حوادث زندگی از افق بالا با بینایی بیشتری به سوی رشد و شکوفایی گام بردارد.
۲- اهمیت موضوع
با دقت در آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه می‌توانیم الگوهای مناسب را برای تربیت فردی و اجتماعی انسان به دست آوریم و عوامل موفقیت و شکست پیشینیان را بیاییم. در نتیجه آن‌ها را در زندگی روزمره و تصمیمات آینده خود لحاظ کرده و از زندگی خوب و سعادتمندانه ای بهره‌مند شویم.
۳- پیشینه پژوهش
مباحث قصص قرآن و تاریخ انبیاء که بخشی از عبرت‌های تاریخی هستند، از دیر باز در کتب تاریخی ذکر شده‌اند، اما به طور خاص در مورد آثار تربیتی عبرت کتابی وجود ندارد. تنها پایان نامه موجود در موضوع عبرت نیز، «عبرت‌های تاریخی قرآن» است که در هر بخش آن، عبرت‌های داستان چند تن از پیامبران x بررسی شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است