طبقه بندی انواع دانش:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

 
طبقه بندی انواع دانش
دانش پدیده ای پیچیده و چند بعدی است و برای مدیریت مطلوبتر، نیازمند درک ویژگیهای پیرامون آن می­باشد. مجزا ساختن انواع متفاوت و در عین حال مهم دانش در مدیریت و کاربرد آن به طور اثر بخش در چارچوب سازمان ضروری و مهم به نظر می­رسد. زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند و همچنین مستلزم بکارگیری مدلهای بخصوص در مدیریت دانش می­باشند. با مقایسه انواع دانش می­توان درک بهتری از دانش به وجود آورد.
معروفترین طبقه بندی از دانش، توسط نوناکا و تاکوچی (1995) انجام گرفته است، که این طبقه بندی، مبتنی بر نگرش پولانی (1962) در خصوص دانش مي باشد. نوناکا در این طبقه بندی، دو نوع دانش را معرفی می کند که عبارتند از:
– دانش صریح (آشکار یا عینی):
2- دانش ضمنی (نهان یا نهفته):
نوناکا دانش ضمني را دانشي تعريف مي­کند که به صورت واضح بيان نشده است در حاليکه پولاني (Polani ,1996) اين نوع دانش را، دانشي مي­داند که نمي­توان به صورت صريح بيان کرد. شکاف بين اين دو تعريف را  کيم و همکاران(2003) با ارائه دانش مفهومي پر مي­کند و آن را به صورت دانشي تعريف مي­کند که به صورت غير صريح و دروني وجود دارد ولي با صرف هزينه و زمان مي­توان آن را به صريح تبديل کرد.
دانش ضمني، شکلي از دانش است که از تجربيات و اعمال مستقيم و معمولا از طريق مکالمات تعاملي خوب مي­تواند به اشتراک گذاشته شود. دانش ضمني، دانشي است که احساس يا درک مي­شود اما نمي تواند به صورت مکتوب، بيان شود. مشکلات کدگذاری و شفاهی بيان کردن، از ويژگي‌هاي آن (دانش ضمني) است. دانش ضمني توليد مي‌شود اما از افرادي که مالک آن هستند جدا نيست و به عنوان مهارت و خبرگي انساني که در ذهن افراد ذخيره شده و از طريق تجربه و تعامل با محيط بدست مي‌آید، می­باشد.
بخشی از دانش که در داخل سازمان توليد مي‌شود، دانش صريح است که به آساني قابل ذخيره و انتقال است. دانش صريح به آساني قابل تشخيص است، نوشته و کد گذاري مي­شود  و مستندکردن، اخذ و توزيع آن در فرمت‌هاي گوناگون آسان است، بنابراين مي‌تواند در سراسر سازمان در شکل قوانين و رهنمودها بيان شود
سيستم هاي مبتني بر دانش، دانش صريح را کدگذاري و قابل استفاده مي کنند اما سيستم هاي مديريت دانش بايستي با هر دو دانش صريح و ضمني کار کنند. کوشش براي کدسازي همه دانش اشتباه است (تبديل به صريح کردن) و باعث مي شود که بيشتر دانش ضمني از دست برود، همچنين انتقال و پخش دانش ضمني مشکل است و تنها از طریق تعاملات مستقیم بین افراد توزیع می­شود
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان