شخصیت برون گرا و رابطه اون با خوش حالی

شخصیت برون گرا و خوش حالی

طبق تحقیقات روان شناسا، مغز آدمای برون گرا و اجتماعی و خوش صحبت، یعنی کسائی که شخصیتی متعادل و تقریباً سالمی دارن، به عوامل مثبتی مثل یه چهره خوشحال و خوش حال، عکس العمل بیشتری نشون میده. این، دلیل روشنی واسه وجود رابطه مستقیم، میان خوش حالی و شخصیت و موفّقیته. بعضی روان شناسا، فکر می کنند که خوش حالی، همون برون گرایی یا ثبات» در نظریه ایزنکه و برون گرایی، قوی ترین ایجاد کننده خوش حالی ( به ویژه در بخش اجتماعی) است (منتظری و همکاران، 1390).

چان و جوزف[1]، در تحقیقی با عنوان جنبه های شخصیت، جنبه های امید و آرزو و سطح بهزیستی افراد»، بدین نتیجه رسیدن که برون گرایی و احساس جامعه پذیری، با خوش حالی، اتحاد مثبت داره. اونا بعضی از ویژگیای شخصیتی افراد برون گرا رو این جور برشمردن: به وقایع دور و بر خود علاقه مندن؛ روراست و معمولاً پُرحرف ان؛ باور خود رو با عقاید بقیه مقایسه می کنن؛ اهل عمل و پیش قدمی در کارا هستن؛ به سهولت، دوستان جدیدی پیدا میکنن و خود رو با یه گروه وفق میدن؛ افکار خود رو میگن؛ به ایجاد رابطه با افراد جدید، علاقه نشون میدن؛ خوش صحبت ان؛ زیاد احساساتی نیستن؛ ریسکپذیرند؛ سریع تصمیم می گیـرند؛ اجتماعی هستن؛ درک اونا و شناخت شخصیتشون آسونه؛ شخصیت اونا در خلوت و حضور بقیه یه جوره؛ معاشرتی هستن؛ پس از آن که حرف خود رو میزنن، به گفته خود فکر می کنن؛ کارای گروهی رو پسند می کردن؛ رنگای روشن رو بیشتر دوست دارن؛ بیشتر، از اَعمال بقیه عصبانی می گردن تا کارای خودشون؛ اطّلاعات شخصی خود رو خیلی راحت با بقیه قسمت می کـنند؛ راه و روش سریع الوصول رو بیشتر ترجیح می دهـنـد؛ فقط از روی تجارب زندگی خود درس می گیرن و نه عبرت گرفتن از بقیه (علی پور و نوربالا، 1378). در تحقیق دیگری که به وسیله آرگایل و همکارانش در مورد تعریف خوش حالی» انجام شد، مشخّص شد که وقتی که از مردم پرسیده می شه: خوش حالی چیه؟ اونا دو نوع جواب رو مطرح می کنن: اونّل این که ممکنه حالات هیجانی مثبت (مثل لذّت) رو عنوان کنن و دوم، اون رو راضی بودن از زندگی به طور کلّی و یا در بیشتر جنبه های اون بدونن». طبق این، انگار خوش حالی، دو جزء اساسی (عاطفی و شناختی ) داره که بُعد عاطفی اون، باعث میشه انسانی که دارای احساس شادکامیه، از نظر بقیه، به عنوان فردی بشّاش و سرحال شناخته شه و در مناسبات اجتماعی هم بتونه راحت تر با بقیه رابطه برقرار کنه. هم اینکه از بُعد شناختی فردی، نگاه مثبتی نسبت به دنیای دور و بر خود داره و اتفاقات و رویدادای دور و بر خود رو با دیدی خوش بینانه نگاه میکنه (منتظری و همکاران، 1390).

به باور آرگایل، خوش حالی، دارای اجزایی چون: وجود هیجانات مثبت و نبود هیجانات منفی (مثل افسردگی و اضطراب)، داشتن روابط مثبت با بقیه، هدف دار بودن در زندگی، داشتن رشد شخصیتی، دوست داشتن بقیه و دوست داشتن زندگیه (آرگیل و همکاران، 1995).

 

2-2 مبانی نظری احساس ترتیب

یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال گذشته مورد توجه خیلی از محققان قرار گرفته، احساس ترتیب[2] است، (سالیوان[3]، 1993؛ آنتونوسکی[4]، 1996 ).

احساس ترتیب یه سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری[5]، توانایی مدیریت[6] و معناداری[7] هستش. در درک پذیری به احساس ترتیب اشاره می شه که در اون فرد عقیده داره هیچی منفی یا عجیبی اتفاق نیفتاده و زندگی می تونه خوب و معقولانه و برابر انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع لازم واسه حل مشکل و جنگ با استرسا رو مشخص می کنه و در آخر، احساس معناداری شامل اینه که چقدر فرد زندگی رو با ارزش دونسته و چقدر این حس رو به فقط از دید شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه داره ( آنتونوسکی، 1996؛ آنتونوسکی، 1987 به نقل از واستاماکی[8]، 2009 ).

احساس ترتیب سازه ایه که به وسیله آنتونوسکی ( 1993 ) واسه نشون دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و جست و خیز همیشگی و گسترده رو در زندگی و دنیای دور و بر ایشون نشون میده. احساس ترتیب باعث می شه فرد تحریکات داخلی و خارجی دریافت شده رو در زندگی منظم تر، قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک کنه. به بیان ساده تر، احساس ترتیب به ادارک و احساسات فرد اشاره میکنه که زندگی واسه اون قابل درک، کنترل پذیر و پر معنیه و احساس ترتیب یه ویژگی شخصیتیه و کسی که این احساس رو داشته باشه:

1- محرکای داخلی و محیط خارجی که در طول زندگی ساخته شدن رو قابل پیش بینی  و توضیح می دونه.

2- عقیده داره منابعی واسه مواجه شدن با مطالبه های محرکا هست.

3- این مطالبه ها، چالشایی هستن که ارزش سرمایه گذاری و جنگ دارن و بر همین پایه آنتونوسکی احساس ترتیب رو هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده به وسیله آدم می دونه که اختلافات رو حل کرده و استرس رو قابل تحمل می کنه.

احساس ترتیب، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذه ( آنتونوسکی، 1987؛ به نقل از ساوولاتین[9] 2005؛ آنتونوسکی، 1996 )و آنتونوسکی عقیده داره که احساس ترتیب یه منبع مقاومت توسعه یافته ایه که اثرات استرس رو بر سلامت کاهش می کنه؛ این کاهش از این روش انجام میشه که احساس ترتیب روشهای به درد بخور و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا رو در اختیار افراد قرار میده و بنابر این این احساس، اون افراد رو قادر می سازه تا در برابر اثرات استرسای زندگی مقاومت بیشتری از خود نشون بدن (زهراکار،1387).

آنتونوسکی احساس ترتیب رو به عنوان جهت گیری نافذ در نظر میگیره که باعث تشکیل باورهایی می شه مثل این که محرکای داخلی و خارجی که در راه زندگی قرار دارن، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستن. فرد از منابع و تواناییایی واسه مواجه شدن با یه سری از این محرکا برخورداره که احساس با ارزشی مواجه شدن با این محرکا رو به دنبال میاره (آنتونوسکی، 1987 به نقل از واستناماکی، 2009). آنتونسکی هم اینکه عقیده داره که احساس ترتیب باعث ایجاد منبع مقاومت گسترش پیدا کردی می شه که اثرات استرس بر سلامتی رو کاهش می کنه. بدین صورت که، روشهای به درد بخور و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا رو در اختیار فرد قرار میده و به خاطر این، فرد رو قادر می سازه تا در برابر اثرات استرسای زندگی مقاومت بیشتری از خود نشون بده (بارتلت[10]، 1998 به نقد از زهراکار، 1387).

احساس ترتیب توانایی انتخاب یه روش مقابله ای مناسب رو واسه مواجه شدن با محرکای استرس زای موجود در زندگی آماده می­کنه ( توماسون[11] و همکاران، 2009 ). چون انتخاب یه روش مناسب واسه مقابله استرس زاها بستگی به نوع نگاه و سازه های شخصیتی داره. اگر به کار گیری روش مقابله ای متناسب با موفقیت استرس زا موثر نباشه، می تونه باعث بعضی از مشکلات روانشناختی شه. یافته های خیلی از پژوهشها رابطه احساس ترتیب و سلامت روان رو مورد تایید قرار دادن ( کانتین[12] و همکاران، 2008، فلسنبرگ[13] و همکاران، 2006؛ سامنین[14] و همکاران، 2001 ). اما در مورد رابطه احساس ترتیب و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و بین احساس ترتیب و روش مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی بدست آوردن ( توماسون و همکاران، 2010 ).

احساس ترتیب به انتخاب روش مقابله ای که واسه فرد مفیدتر باشه، منجر می شه. هم اینکه آدمایی که احساس ترتیب قوی دارن در استرسای روزمره و شرایطی که واسه بیشتر افراد استرس زا تلقی می شه واسه اونا جزیی از زندگی و طبیعیه و بستری واسه یادگیری رو جفت و جور می کنه. اونا باور دارن، هر چیزی که واسه مقابله با مشکلات و شرایط موجود لازمه در وجودشون پنهونه، پس تلاش می کنن از تموم موفقیتا واسه رشد خود به کار گیری کنن (آنتونوسکی، 1996). فلنسبورگ[15] و همکاران فکر می کنند معنی احساس ترتیب در سالهای گذشته به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی مؤثر بر سلامت و مریضی کمک کرده معنی احساس ترتیب در سالهای گذشته توجه زیادی رو به عنوان یه مدل سلامتی زا به خود جلب کرده. آنتونوسکی تاکید داشته که یه حلقه ارتباطی بین احساس ترتیب معنی سازی شده به وسیله اون و سلامت جسمی هست و احساس ترتیب یه تجربه درونیه که به شکل تدریجی در طول جوونی رشد می کنه تا تو یه فرد به یه کیفیت تقریباً پایدار می رسه. توگاری[16] و همکاران تو یه مطالعه زمینه پیدا کنی آثار احساس ترتیب رو بر بهزیستی دانشجویان ژاپنی پیگیری کردن. شاخصهای مورد نظر در بهزیستی عبارت از وضعیت جسمی خوب، بهزیستی روان شناختی و حل موفقیت آمیز مسائل رشدی بود.

بررسی رگرسیون چندگانه نشون داد، آدمایی که نمره پایه و هم نمره بعدی اونا در حس انجام بالا بوده نمراتشان در حد بالایی پیش بینی کننده بهزیستی جسمی و روانیه. نمرات پایین در احساس ترتیب با گسترش بالا در شکایات روان – تنی رابطه داره. و خط پیشرفت علائم روان تنی در پسران نوجوونی که نمرات پایین در احساس ترتیب دارن 15 مرتبه بیشتر از پسرانیه که در احساس ترتیب نمرات بالایی به دشت می کنن. فلنسبورگ، مادسن[17] و همکاران در مطالعه قسمتی نشون دادن که آزمون احساس ترتیب، با سه نوع نمره سلامت بهزیستی جسمی، علائم جسمی و خود آزمایش سلامت روانی شناختی رابطه مثبت داره.

کرانتر و آسترگرن[18] در تحقیقات انجام شده روی احساس ترتیب و بهزیستی شخصی نشون دادن که احساس ترتیب بالا تمایل به کنترل بهتر و موثرتر استرس رو زیاد می کنه و فرد بهزیستی شخصی بالاتری رو احساس می کنه و در حالی که پایین بودن احساس ترتیب، آسیب پذیری در برابر مریضی رو زیاد می کنه. کلا، نمرات بالا در احساس ترتیب، اتحاد بالا و معنی داری با فاکتورهای بهزیستی داشته و در پیش بینی بهزیستی شخصی بین مردان و زنان، کمی فرق هست. آنتونوسکی احساس ترتیب رو به عنوان آشنایی و جهت گیری جهانی تعریف می کنه که حدودی رو میگه که فرد دارای اندیشه کامل و پایدار و احساس جست و خیز اعتماد، توانایی درک و فهم، توانایی مدیریت و هدف دار بودن تجربیات زندگیه. توانایی درک و فهم به درجه ای اشاره میکنه که افراد موقعیتایی رو درک می کنن که با اونا مواجه هستن و از دید شناختی معنی دار و قابل پیش بینی هستن.

توانایی مدیریت به درجه ای اشاره میکنه که افراد منابع خودشون رو واسه برآورده کردن نیازها و درخواستای داخلی و خارجی کافی و مناسب برداشت کنن؛ و هدف دار بودن به درجه ای اشاره میکنه که افراد احساس می کنن زندگی از دید احساسی هدف دار و معنی داره و اینکه دست کم بعضی از مشکلات روزمره اونا رقابت انگیز هستن تا اینکه مانع و بازدارنده باشن (کراوتز، دروری و فلورین[19]، 1993). گسترش و گسترش ایجاد احساس ترتیب از راه تحقیق آنتونوسکی از بازماندگان بهبودی کمپای اسیران جنگی درزمان جنگ جهانی دوم انجام شده، اون متحیر بود که چیجوری تعداد بسیار خیلی از یهودیان در مقابل همه تبعیضها زنده موندن و بعداً‌ به طور کامل زندگی رو گذروندن و خوب زندگی می کنن ( سولیوان 1995 ).آنتونوسکی (1987) توجه به گرایشهای دریافت جهانی رو واسه پایه گذاشتن اینجور روش های هدف دار خاص مسلط شدن مطرح کرده، اون به این تمایل شخصیتی عمومی شده به عنوان احساس ترتیب اشاره میکنه. احساس ترتیب آشنایی و جهت گیری اساسیه که فرد رو قادر می سازه تا روش هدف دار پیروز شدن رو در نظر بگیره که بهترین دخالت کلی در مورد توجه قرار دادن هر مشکل خاصیه (فلانری و فلانری[20] 1996). طبق دیدگاه آنتونوسکی احساس ترتیب منبع درونیه که به افراد کمک می کنه تا از بین موقعیتای استرس زا برآیند (کراوتز[21] 1993). همه مردم در برابر موارد استرس زا هستن و این توانایی افراد واسه فایق اومدن بر این موارد استرس زاس که در بخش، سلامت فردی تعریف می شه (سولیوان[22]، 1995). هم اینکه آنتونوسکی به رفاه و سلامتی، مسلط شدن، وضعیت خلق و خو، رضایت شغلی و روابط خانوادگی اشاره میکنه (استرومپفر[23] 1995). از دید تئوری منبع داخلی شامل سه بخش به هم در رابطه زیر می شه که به درجه ای اشاره میکنه که فرد موقعیت رو درک می کنه که با اون مواجه شدن و از دید شناختی با معنی و قابل پیش بینیه؛ توانایی مدیریت به درجه ای اشاره میکنه که فرد می فهمه منابع اون واسه مواجه شدن با نیازای داخلی و خارجی کافی و مناسب هستن؛ و هدف دار بودن به درجه ای اشاره میکنه که افراد احساس می کنن زندگی از دید احساسی معناداره و اینکه دست کم بعضی موضوع های روزمره رو به جای مشکلات به عنوان مشکلات در نظر می گیرن ( کراوتز 1995 ).

[1] – Chan & Jozof

[2]- sense of coherence

[3]- Sullivan

[4] – Antonovosky

[5] – Compkehensibility

[6] – mmanayeability

[7] – meaningfulness

[8]- Vastamaki

[9]- Savoluinen

[10]- Bartlet

[11]- Tomotsune

[12] – Tomotsune

[13] – Konttinen

[14] -Suominen

[15]- Flensborg

[16]- Togari

[17]- Flensborg , Madsen

[18]- Krantz , Ostevgren

[19]- Kravetz , Drory , Florian

[20]- Flanery , Flanery

[21]- Kravetz

[22]- Sullivan

[23]-Strumpfer